ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

A new ProZ.com translation contests interface is currently in development, and a preview contest is underway. Click here to visit the new interface »

Previous ProZ.com translation contests

German » Romanian - 4 entries


From "Topless Meetings" at Web Business 2.0 - http://www.webbusiness20.de/2008/06/09/topless-meetings/ 362 words
Seit einiger Zeit kursiert eine neue Idee durch amerikanische Chefetagen und Companys: Arbeitsbesprechungen, Teamsitzungen und Präsentationen seien ab jetzt nur noch in Form von “topless Meetings” erlaubt. Irritiert wird sich so mancher und mehr noch so manche fragen, ob dies im Zuge einer überraschenden Libertinage der amerikanischen Gesellschaft etwa bedeute, man konferiere ab jetzt nur noch oben ohne?…

Dieser Gedanke kann im Wissen um die Prüderie der amerikanischen Gesellschaft gleich wieder verworfen werden. Nein, nicht ohne Oberhemd, sondern ohne ‚Lap-Top’ sollen Meetings zukünftig abgehalten werden. Denn diese und artverwandte Gadgets wie iPhone, Sidekick und Blackberry verderben die ohnehin nicht sonderlich gute Kommunikationskultur, die gemeinhin in Sitzungen dieser Art herrscht. Da werden während der Besprechung eifrig E-Mails gecheckt, wird gechattet, gesimst, gegamed und geblogt. Die Augen auf dem Monitor und auch die Gedanken ganz bestimmt nicht dort, wo sie eigentlich sein sollten – nämlich im Meeting. Daher denkt man in so manchem, vor allem online-nahen Unternehmen daran, Mitarbeitern in Meetings den Gebrauch drahtloser Informationstechnologien gänzlich zu untersagen.

Mit dieser Maßnahme hoffen die Fürstreiter des Topless-Konzepts nicht allein, den Symptomen von geteilter Aufmerksamkeit, mangelnder Konzentration und dadurch bedingter sinkender Produktivität von Meetings erfolgreich entgegenzuwirken. Auch der soziale Faktor, der durch den Einzug der mobilen Online-Services merklich gelitten hat, hofft man durch die verordnete Abstinenz zu stärken. Schließlich handelt es sich auch um eine Frage mangelnder Wertschätzung, wenn einer sich vorbereitet und zu anderen spricht, während die nach Kinoprogramm und den neuesten Börsenkursen googlen.

So in etwa lautet der Tenor einer Diskussion, die im letzten Jahr vor allem durch einen Blogbeitrag mit dem vielsagenden Titel „My personal war against Crackberry“ angestoßen wurde. Der Autor Todd Wilkens, Chef einer Design-Agentur in San Francisco, ist der Ansicht, dass eine effektive Arbeitssitzung kaum noch möglich sei, wenn die Teilnehmenden eben nur teilweise präsent seien. „Unvollständige Aufmerksamkeit führt zu unvollständigen Resultaten“, meint Wilkens und fasst die Inhalte der Topless-Philosophie sogar in einem kleinen Meeting-Knigge zusammen. Regel zwei: Einer muss sich im Namen der Produktivitätssteigerung unbeliebt machen und den anderen ihre mobilen Spielzeuge aus den Rippen ziehen. Aber auch wenn sie zunächst meckern - insgeheim sind die Online-Junkies dankbar dafür, ein paar Stunden von ihrer Sucht befreit worden zu werden.

The winning and finalist entries are displayed below.To view the like/dislike tags the entries received simply click on the "view all tags" link on the right hand corner of each entry.

You can leave your feedback for this pair at the bottom of the page.

Congratulations to the winners and thanks to all the participants!


Entry #1 - Points: 32 - WINNER!
View all tags
De câtva timp, prin birourile directoriale şi companiile americane se vehiculează o nouă idee: şedinţele de lucru, sesiunile de echipă şi prezentările vor fi de-acum permise numai sub forma unor „întruniri topless”. Pe mulţi treaba aceasta i-ar putea indigna, şi încă şi mai mulţi s-ar putea întreba dacă ea înseamnă cumva, pe fondul unui surprinzător libertinaj al societăţii americane, că de acum înainte conferinţele se vor ţine numai fără cămaşă şi sutien...?

Cunoscând însă pudicitatea afectată a societăţii americane, un asemenea gând poate fi repudiat din faşă. Nu, nu fără cămaşă ori sutien, ci fără „lap-top" ar trebui să aibă loc şedinţele de acum înainte. Şi asta pentru că laptopurile, ca şi ingenioasele lor surate iPhone, Sidekick şi Blackberry, dăunează culturii comunicaţionale şi aşa suferinde care domneşte în acest gen de întruniri. În timpul discuţiilor oamenii îşi verifică asiduu e-mailurile, fac chat, trimit SMS-uri, se joacă jocuri pe calculator ori scriu pe blog. Ochii sunt pe monitoare şi cu siguranţă nici gândurile nu se concentrează acolo unde ar trebui de fapt - şi anume asupra şedinţei. De aceea, în unele companii, mai ales cele apropiate mediului online, s-a conturat ideea de a interzice complet angajaţilor utilizarea de tehnologii informatice fără fir în timpul şedinţelor.

Susţinătorii conceptului Topless speră ca, prin intermediul acestei măsuri, să contracareze nu numai simptomele atenţiei divizate, lipsei de concentrare şi productivităţii prin urmare scăzute a şedinţelor. Se speră de asemenea ca această abstinenţă decretată să ducă şi la o consolidare a aspectelor sociale, care au avut considerabil de suferit odată cu apariţia serviciilor online mobile. În fond, este vorba şi de o lipsă de respect atunci când o persoană se pregăteşte şi se adresează audienţei, în timp ce aceasta navighează pe Google după programul de cinema sau după cursurile actualizate ale acţiunilor la bursă.

Aşa sună bunăoară fondul unei dezbateri puse pe tapet în ultimul an în special datorită unui articol de blog cu titlul grăitor "Războiul meu personal împotriva lui Crackberry". Autorul, Todd Wilkens, şeful unei agenţii de design din San Francisco, este de părere că o şedinţă de lucru eficientă devine practic imposibilă dacă participanţii sunt doar parţial prezenţi. „Atenţia incompletă duce la rezultate incomplete”, opinează Wilkens si purcede chiar la a rezuma esenţa filosofiei Topless într-un mic manual de bune maniere la şedinţă.
Regula doi: Cineva trebuie să se facă antipatic în numele creşterii productivităţii şi să le smulgă celorlalţi de la cingătoare jucăriile mobile. Dar chiar dacă la început cârcotesc – în secret, dependenţii de internet sunt recunsocători să scape de patimă pentru câteva ore.

Mi-a plăcut mult traducerea ta, Andreea, felicitări!Entry #2 - Points: 4
anonymousView all tags
De ceva vreme circulă o nouă idee la nivelul direcţiunilor şi companiilor americane: Şedinţele de lucru, şedinţele de echipă şi prezentările vor fi acceptate de acum înainte doar sub formă de „şedinţe topless”. Unii vor fi iritaţi şi vor apărea şi unele întrebări, dacă acest lucru ar putea însemna printr-un acces surprinzător de libertinaj al societăţii americane, că de acum încolo se vor ţine conferinţe doar dezbrăcaţi în partea de sus ?...

Acest gând poate fi respins imediat cunoscând pruderia societăţii americane. Nu, nu fără cămaşă, ci fără ‚Lap-Top’ se vor ţine şedinţele pe viitor. Pentru că acestea şi gadget-urile similare, cum sunt iPhone, Sidekick şi Blackberry distrug cultura comunicării care oricum nu este deosebit de bună de cele mai multe ori în cadrul şedinţelor de acest gen. Aici, în timpul şedinţelor, se verifică cu mult zel emailurile, se chatuieşte, se trimit SMS-uri, se joacă „game-uri” şi se bloghează. Cu ochii pe monitor şi desigur şi cu gândurile nu acolo unde ar trebui să fie de fapt – şi anume la şedinţă. Din acest motiv se plănuieşte în anumite companii, în special în cele apropiate domeniului online, să se interzică total angajaţilor utilizarea tehnologiei informaţionale wireless în timpul şedinţelor.

Prin această măsură, susţinătorii conceptului „topless” speră să combată cu succes simptomele atenţiei distribuite, ale concentrării defectuoase şi astfel a productivităţii scăzute a şedinţelor.
De asemenea prin această abstinenţă prescrisă, se speră la consolidarea factorului social, care prin instalarea serviciilor mobile online a avut de suferit în mod considerabil. În definitiv este vorba şi de lipsă de apreciere, atunci când cineva se pregăteşte şi vorbeşte în faţa altora, care în timpul acesta caută pe google programul cinematografelor şi noile cotaţii bursiere.

Aşa sună ideea unei discuţii care a fost promovată anul trecut în special printr-un mesaj blog cu titlul sugestiv „My personal war against Crackberry“ (Războiul meu personal contra Crackberry). Autorul Todd Wilkens, şeful unei agenţii de design din San Francisco, este de părere că o şedinţă efectivă de lucru nu mai poate fi posibilă dacă participanţii sunt prezenţi numai parţial. „Atenţia incompletă duce la rezultate incomplete “, afirmă Wilkens şi cuprinde conţinuturile filozofiei topless într-un mic set de reguli de etichetă a şedinţelor. Regula doi:
Cineva trebuie să se facă antipatic în numele creşterii productivităţii şi să le scoată din sânge jucăriile mobile. Şi chiar dacă la început vor comenta – în secret, dependenţii online sunt recunoscători că vor fi eliberaţi timp de câteva ore de dependenţa lor.
Entry #3 - Points: 1
anonymousView all tags
De câtva timp circulă o nouă idee în America prin sfera şefilor şi prin companii: de acum, consfătuirile de lucru, şedinţele de echipă şi prezentările nu mai permise, pare-se, decât sub formă de „topless meetings”. Iritaţi, se vor întreba unii şi, mai ales, unele, dacă aceasta nu înseamnă cumva că, cu ocazia unui surprinzător libertinaj al societăţii americane, de acum se conferenţiază doar topless?...

Această cugetare poate fi respinsă pe loc, cunoscând pudoarea societăţii americane. Nu, nu fără cămaşă, ci fără ‚lap-top‘ ar trebui ţinute şedinţele pe viitor. Căci acesta, împreună cu alte gadgeturi înrudite precum iPhone, Sidekick şi Blackberry, ruinează de altminteri nu prea buna cultură a comunicării, care domneşte de obicei în şedinţele de acest gen. Aici, în timpul discuţiilor, se verifică cu râvnă e-mailurile, se chat-uieşte, se trimit SMS-uri, se game-uieşte şi se comentează pe blog. Ochii pe monitor şi gândurile cu siguranţă nu acolo, unde ar trebui de fapt să fie – şi anume la meeting. De aici ideea în unele companii, mai ales online, de a interzice angajaţilor cu desăvârşire utilizarea tehnologiilor wireless în cadrul meetingurilor.

Cu această măsură speră susţinătorii înverşunaţi ai conceptului „topless” nu doar să combată cu succes simptomul atenţiei împărţite, lipsa concentraţiei şi implicit productivitatea scăzută a meetingurilor, ci şi să îmbunătăţească factorul social, care a suferit marcant o dată cu introducerea serviciilor online mobile, prin abstinenţa impusă. În fine, este vorba şi despre o chestiune a lipsei de consideraţie atunci când cineva se pregăteşte şi vorbeşte altora, în timp ce aceştie googlesc noul program de la cinema şi noile rezultate de la bursă.

Cam aşa sună conţinutul unei discuţii închegate anul trecut cu ajutorul unui articol de blog cu expresivul titlu „My personal war against Crackberry”. Todd Wilkens, autorul, şeful unei agenţii de design din San Francisco, este de părere că nu mai este posibil aproape să ai o şedinţă de lucru eficientă, atunci când participanţii sunt prezenţi doar parţial. „Atenţia incompletă duce la rezultate incomplete”, este de părere Wilkens. Acesta a adunat cuprinsul filozofiei topless într-un mic bonton al meetingurilor. Regula numărul doi: cineva trebuie să se facă neîndrăgit în numele creşterii productivităţii şi să le scoată celorlalţi jucăriile mobile din coaste. Dar chiar dacă cârtesc pe moment – aceşti online-junkies sunt recunoscători în taină să fie eliberaţi de patima lor pentru câteva ore.Entry #4 - Points:
View all tags
De ceva timp, o noua idee care circulă prin săli de consiliu americane şi Companys: întâlniri de lucru, întâlniri de echipă şi prezentări sunt binevenite, de acum numai sub forma de "Întâlnirile Topless". Iritat va avea întrebări atât de multe şi atât de multe cu atât mai mult, dacă acest lucru în urma unei libertinaj surprinzatoare a societăţii americane ca medie faţă de tine acum conferă doar topless? ...

Această idee poate fi în cunoştinţă de pudicitate prefăcută societăţii americane la fel de respins. Nu, nu fără o cămaşă, dar fără, lap-top întâlniri "va avea loc în viitor. Pentru aceste şi legate de gadget-uri cum ar fi iPhone, Sidekick şi Blackberry distruge cultura deja nu foarte bune de comunicare care predomină frecvent la reuniuni de acest tip. Apoi, în cursul reuniunii vor fi verificate cu nerăbdare de e-mail-uri va fi chat, cornişă, şi gegamed bloged. Ochii pe monitor şi ideea cu siguranţă, nu în cazul în care au fost menit să fie - şi anume, la reuniune. Prin urmare, noi credem ca în companii atât de multe, mai ales online, legate de la care interzice cu totul în reuniuni de personal, utilizarea tehnologiilor de informaţii fără fir.

Cu această măsură, Prinţul de speranţă de echitatie abordare topless pentru a contracara cu succes nu numai pentru a simptomelor de atenţie divizate, lipsa de concentrare şi a productivităţii în scădere ca urmare a reuniunilor. Factorul sociale care a contribuit prin apariţia de servicii online de telefonie mobilă a suferit în mod considerabil, se speră de abstinenta prescris consolidate. În cele din urmă, este, de asemenea, o chestiune de lipsa de apreciere, în cazul în care unul este pregătit, şi vorbeşte la alte persoane, în timp ce googlen după cinema şi ultimele cotaţii bursiere.

Ceva de genul asta este tenorul a unei discuţii, care a fost iniţiată ani trecut, în principal, prin intermediul unui blog post cu numele evocatoare "războiul meu personal împotriva CrackBerry." Autorul Todd Wilkens, şeful unei agenţii de design din San Francisco, consideră că un efectiv de lucru este greu posibilă în cazul în care participanţii au fost doar parţial prezent. "Atenţie incompletă duce la rezultate incomplete", a declarat Wilkens, precum şi rezumă conţinutul filosofiei topless împreună chiar şi într-o eticheta reuniune de mici dimensiuni. Articolul doi: Unul trebuie să fie în numele creşterii productivităţii şi de luare a muta nepopulare jucăriile lor de telefonie mobilă din alte coaste. Dar, chiar dacă acestea se văicări la început - în secret Junkies on-line sunt recunoscatori pentru câteva ore vor fi fost eliberaţi de dependenta lor.« return to the contest overviewTranslation contests
A fun way to take a break from your normal routine and test - and hone - your skills with colleagues.