ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

A new ProZ.com translation contests interface is currently in development, and a preview contest is underway. Click here to visit the new interface »

Previous ProZ.com translation contests

French » Danish - 2 entries


From "Auto-entrepreneur? Kouac!…" by Babozor at http://www.travailleursduweb.com/2009/01/26/auto-entrepreneur-kouac.html. 324 words
C’est tout neuf, c’est tout nouveau, le statut d’auto-entrepreneur doit/devait révolutionner le web en permettant à tous de pouvoir faire du business… et de pouvoir déclarer pubs, petits travaux - et, pourquoi pas, générer du vrai business.

Je n’ai pour l’instant rien de vraiment précis en tête, mais j’ai toujours plein de projets et pourquoi pas de temps en temps des trucs qui pourraient générer du cash, donc je me dis: "tiens on va tester ça… en plus l’enregistrement peut se faire en ligne, ça devrait plutôt mieux se passer."

Le site est plutôt bien fait, même si certaines fois cela manque un peu d’explications pour les non-initiés (comme les différentes formes de régimes, etc…). On peut tout faire d’un coup en scannant une pièce d’identité.

Bon, le formulaire est assez trapu, pas mal de questions, des renseignements, etc… mais rien de dramatique.

Je remplis mon (gros) formulaire comme un gentil garçon bien sage.

Je reçois un email qui me confirme que mon dossier a bien été enregistré et que je recevrai d’autres infos un peu plus tard, alors  j’attends… confiant.

Kouac - Activité non reconnue

Et là, surprise:
Mon dossier est refusé… j’envoie un email, j’essaye de les avoir au téléphone (toute une aventure, pas réussi d’ailleurs) et c’est grâce à l’aide de Dame Tartine que je trouve enfin l’explication:

Attention, l’application au 1er janvier 2009 ne concerne pas encore toutes les activitées : suite à un blocage avec la CIPAV, (caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse) qui regroupe une très large partie des professions libérales, dont les ingénieurs-conseils et les informaticiens, beaucoup d’auto-entrepreneurs souhaitant travailler dans les nouvelles technologies ne peuvent accéder pleinement à ce régime. Faute de mieux, Novelli a promis de régler ce problème par le biais d’un amendement législatif.

Donc, si vous voulez être auto-entrepreneur dans les nouvelles technologies, deux solutions:

- attendre (et on sait pas combien de temps)

- mentir sur la nature réelle du travail

The winning and finalist entries are displayed below.To view the like/dislike tags the entries received simply click on the "view all tags" link on the right hand corner of each entry.

You can leave your feedback for this pair at the bottom of the page.

Congratulations to the winners and thanks to all the participants!


Entry #1 - Points:
View all tags
Det er helt nyt, alt er nyt, status som selvstændig Kontrahenten må / bør revolutionerer internettet ved at tillade alle at være i stand til at gøre forretninger ... og at erklære pubber, små arbejdspladser - og hvorfor ikke skabe den egentlige forretning.

Jeg har lige nu noget virkelig bestemte i tankerne, men jeg er stadig fuld af planer og hvorfor ikke fra tid til anden ting, der kunne generere kontanter, så jeg tænker vi ønsker at teste det ... mere registrering kan gøres online, skal det ske noget bedre. "

Webstedet er ret godt gået, men nogle gange er det springer et par forklaringer på de uindviede (såsom forskellige former for planer, osv. ...). Du kan gøre alt på én gang ved at scanne identifikation.

Nå, formen er ganske tætbygget, masser af spørgsmål, information osv. ... men ikke noget dramatisk.

Jeg mødte min (store) form som en pæn dreng klog.

Jeg modtog en e-mail, der bekræfter mig i, at min sag er blevet registreret, og at jeg vil få mere info senere, så jeg venter ... tillid.

Kouac - genkendt

Og der er nogle overraskelser:
Min ansøgning er blevet afslået ... send en e-mail, så prøv at lade telefonen (ganske et eventyr, i øvrigt ikke), og takket være hjælp fra Dame Tartine, at jeg endelig fundet den forklaring:

Opmærksomheden gennemførelse den 1. januar 2009 har ikke alle aktiviteter: Efter et dødvande med CIPAV (inter pensionsfond-og pensionsforsikring), som dækker et meget stort antal af erhverv, herunder ingeniører rådgivning og fagfolk, mange egennyttig iværksættere, der arbejder i nye teknologier kan have fuld adgang til dette system. Mangel af bedre, har Novelli lovet at løse dette problem gennem lovændringen.

Så hvis du ønsker at være selvstændige erhvervsdrivende i den teknologi, to løsninger:

- Vent (og vi ved ikke hvor længe)

- Lie om det reelle indhold af arbejdeEntry #2 - Points:
View all tags
Det er helt nyt, statussen af selvstændig entreprenør burde revolutionere Internettet ved at gøre det muligt for alle og enhver at drive forretning … og at kunne reklamere små jobs – og, hvorfor ikke, at generere rigtige forretninger.

Jeg har ikke noget helt præcis i tankerne lige nu, men jeg har altid masse af projekter og hvorfor ikke fra tid til anden ting der kunne generere kontanter, så jeg sagde til mig selv: ”se nu skal vi afprøve det .. og registreringen kan gøres on-line, det burde mere eller mindre passe sig selv.”

Webstedet er mere eller mindre godt lavet, selv om det nogle gange mangle lidt forklaringer for de ikke indviede (som de forskellige klassifikationer, og så videre . Man kan gøre alt på en gang ved at indskanne et identitetspapir.

Godt, formularen er lidt klodset, masse af spørgsmål, oplysninger, og så videre .. men ingen dramatik.

Jeg udfylder min (store) formular som en god dreng.

Jeg modtager en mail der bekræfter min sag og at jeg vil modtage flere oplysninger lidt senere, så jeg venter … tillidsfuld.

Kouac – Aktivitet ikke genkendt

Og så, overraskelsen:
Min sag er afvist .. jeg sender en mail, jeg prøver at komme i telefonisk kontakt med dem (noget af en oplevelse, ikke vellykket i øvrigt) og det er takket være hjælp fra Madame Tartine at jeg endelig finde en forklaring:

Obs. venligst, ansøgningen af d. 1 januar 2009 inkluderer ikke endnu alle aktiviteterne: Som følger af en lønstop med CIPAV (interprofessionnelle kasse for forberedelse og pensioner) der omfatter en meget store del af de liberale erhverv, inklusiv rådgivende ingeniører og informatikere, mange selvstændige entreprenører, der ønsker at arbejde med de nye teknologier kan ikke få adgang til dette klassifikation. I mangel af bedre, Novelli har lovet at ordne dette probleme ved hjælp af en ændring i loven.

Så, hvis du gerne vil være selvstændige entreprenør, der arbejder med de nye teknologier, findes 2 løsninger:

- vent (og man ved ikke hvor længe)

- lyv om arbejdets virkelig karakter.« return to the contest overviewTranslation contests
A fun way to take a break from your normal routine and test - and hone - your skills with colleagues.