ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

legal capacity > 1. zdolność prawna, 2. zdolność do czynności prawnych


One translation of the English term legal capacity in Polish is 1. zdolność prawna, 2. zdolność do czynności prawnych.

Glossary name: Legal

Source: ProZ.com user glossaries » anglista » Legal

Field: Law, patents

Definition:
W polskim systemie prawnym wyróżnia się zdolność prawną czyli zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków, oraz zdolność do czynności prawnych, czyli nabywania praw i zaciągania zobowiązań. W języku (...) angielskim istnieje jedno wyrażenie na obydwa rodzaje zdolności.

Contributor:


User glossaries

Related resources
KudoZ - Translation term help network

Term search - Search millions of terms and translations

KudoZ Open Glossary - Browse old KudoZ terms