ProZ.com user glossaries » Hanna Burdon » Medycyna

Search this personal glossary

Term or phrase:
Glossary:
Languages:
767 results found. Showing results 751 - 767

First   Previous 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
LanguagesTermTranslationGlossary name
English to Polishnutritional status stan odżywienia Medycyna
English to Polishage-dependent diseases choroby zależne od wieku Medycyna
English to Polishage-related diseases choroby związane z wiekiem Medycyna
English to Polishlongissimus muscle mięsień najdłuższy Medycyna
English to Polishlatissimus dorsi muscle mięsień najszerszy grzbietu Medycyna
English to Polishspinalis capitis mięsień kolcowy głowy Medycyna
English to Polishfemoral nerve stretch test (FNST) / femoral stretch test test napięciowy nerwu udowego / objaw Mackiewicza / objaw rozciągowy nerwu udowego Medycyna
English to Polishpars interarticularis część międzywyrostkowa / cieśń / węzina łuku kręgu Medycyna
English to Polishpars defect (= pars interarticularis defect) szczelina/ubytek w części międzywyrostkowej łuku kręgu / kręgoszczelina Medycyna
English to Polishspondylolysis (defect in the pars interarticularis of the vertebral arch) kręgoszczelina / spondyloliza Medycyna
English to Polishspondylolisthesis kręgozmyk Medycyna
English to Polishlamina of the vertebral arch blaszka łuku kręgu Medycyna
English to Polishsuperior articular process wyrostek stawowy górny Medycyna
English to Polishinferior articular process wyrostek stawowy dolny Medycyna
Polish to Englishkategoria dostępności legal status Medycyna
Polish to Englishzmiana kategorii dostępności reclassification / change of legal status / 'switch' Medycyna
Polish to Englishroztwór pomocniczy / roztwór zaporowy stock solution Medycyna
First   Previous 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26