Mobile menu

Çështje gramatikore: Shkrimi i fjalëve njësh
Thread poster: Monika Coulson

Monika Coulson  Identity Verified
Local time: 13:04
Member (2001)
English to Albanian
+ ...
Jun 13, 2003

Shkruhen njësh të gjitha ato njësi që nga pikëpamja leksikore përbëjnë një fjalë të vetme.


[Edited at 2003-11-06 01:02]


Direct link Reply with quote
 

Monika Coulson  Identity Verified
Local time: 13:04
Member (2001)
English to Albanian
+ ...
TOPIC STARTER
Shkruhen njësh, si një fjalë e vetme, pa vizë në mes: Jun 13, 2003

a) fjalët me parashtesa:

antifashist, antiimperialist, i derisotshëm, joantagonist, (folje) jokalimtare, jokapitalist, jozyrtar, kundërsulm, kundërvënie, i mëparshëm, i mëvonshëm, mospërfillje, mossulmim, nëndrejtor, nënndarje, nëntoka, i paaftë, paaftësi, i pabesë, i papërshtatshëm, parregullsi, i parregullt, pasiguri, i pashkollë, i pashpresë, i paraçlirimit, parafytyrim, i parakohshëm, parashkollor, (periudha) e pasluftës, prapaskenë, riatdhesim, sipërmarrje etj.


Direct link Reply with quote
 

Monika Coulson  Identity Verified
Local time: 13:04
Member (2001)
English to Albanian
+ ...
TOPIC STARTER
Shkruhen njësh, si një fjalë e vetme, pa vizë në mes: Jun 14, 2003

b) fjalët e përbëra me lidhje përcaktore ndërmjet gjymtyrëve të tyre:

armëpushim, (i, e) ashtuquajtur, bakërpunues, ballëgjerë, ballëhapur, ballëlart, bashkatdhetar, besëlidhje, bashkëjetesë, bashkëveprim, bojëçelik, bojëgështenjë, bojëgrurë, bojëshegë, bojëportokall, botëkuptim, breshkujëse, buzëpaqeshur, buzëqeshur, datëlindje, dëmshpërblim, ditëlindje, disavjeçar, dritëshkurtër, druprerës, duarlidhur, dyvjeçar, dhjetëvjeçar, elektromagnetik, fjalëformim, fletëanketë, fotoreporter, fuqiplotë, gjysmagjel, gjysmanalfabet, gjysmëhënë, gjysmëkoloni, ideoestetik, jashtëshkollor, juglindje, kokëfortë, kokëshkëmb, kryekomandant, kryemjek, kryemjeshtër, kryeredaktor, kundërsulm, kundërveprim, letërnjoftim, liridashës, luftanije, luftënxitës, luledele, marrëveshje, ndihmësmjek, ndihmësministër, neofashist, orëndreqës, paqedashës, paraardhës, paradhënie, pesëmbëdhjetëditëshi, pikënisje, pikëpamje, pikëpyetje, pikësynim, postbllok, praparojë, prapavijë, procesverbal, projektplan, qindvjetori, radiomarrës, rrugëdalje, socialdemokrat, symbyllurazi, sypatrembur, syshqiponjë, shumëfishi, tejkakoj, trefish, trevjeçar, ultratingull, vajgursjellës, vendburim, vendlindje, vullnetmirë, zëvendëskryeredaktor, zëvendësministër etj.


Direct link Reply with quote
 

Monika Coulson  Identity Verified
Local time: 13:04
Member (2001)
English to Albanian
+ ...
TOPIC STARTER
Shënim: Jun 16, 2003

Kur njëra nga gjymtyrët e një fjale të përbërë është e formuar prej pjesësh që lidhen me lidhëzat e ose a, këto pjesë shkruhen me vizë midis tyre:

gjuhëhelm-e-thikë, dorë-e-këmbëargjendeja, gushë-e-llërë-bardhoshe, shpirt-e-zemërmadh etj.

Kur gjymtyrët e para të dy a më shumë fjalëve të përbëra, të renditura njëra pas tjetrës, përcaktohen nga një gjymtyrë e përbashkët, që, për arsye shkurtimi, shënohet vetëm një herë, pas tyre vihet një vizë lidhëse:

(leje) dy- a triditëshe, (botime) dy- e mëshumëvëllimëshe, (paketë) katër- a pesëkilogramëshe, (ndërtesa) një- a mëshumëkatëshe, (periudha) e para- dhe pasçlirimit, (enë) pesë-, dhjetë- dhe njëzetlitërshe, (ndërtesa) pesë- dhe gjashtëkatëshe, (kamionë) tre-, pesë- dhe shtatëtonësh, (moshat) tridhjetë-, dyzet- dhe pesëdhjetëvjeçare etj.


Direct link Reply with quote
 

Monika Coulson  Identity Verified
Local time: 13:04
Member (2001)
English to Albanian
+ ...
TOPIC STARTER
Shkruhen njësh, si një fjalë e vetme, pa vizë në mes: Jul 3, 2003

fjalët e përbëra, gjymtyrët e të cilave kanë lidhje këpujore ndërmjet tyre, kur ato janë njësuarplotësisht si nga ana leksikore, ashtu edhe nga ana gramatikore:

ballafaqe, deledash, dritëhije, fytafyt, gushtovjeshtë, hekurbeton, juglindje, juglindor, këmbadoras, marrëdhënie, pulagjel, shitblerje, shurdhmemec, verilindje, verilindor, veriperëndim, veriperëndimor, veshmbathje etj.


Direct link Reply with quote
 

Monika Coulson  Identity Verified
Local time: 13:04
Member (2001)
English to Albanian
+ ...
TOPIC STARTER
Shkruhen njësh, si një fjalë e vetme, pa vizë në mes: Jul 3, 2003

fjalët e përbëra e të përngjitura, të cilat janë ngulitur prej kohësh si të tilla në gjuhë, si nga ana leksikore, ashtu edhe nga ana gramatikore:

Emra: ecejaket, farefis, fëshfëshe, gjëegjëzë, qoftëlargu, rraketake, shtrojerë, shtojzavalle, taketuke, thashetheme etj.;


Direct link Reply with quote
 

Monika Coulson  Identity Verified
Local time: 13:04
Member (2001)
English to Albanian
+ ...
TOPIC STARTER
Shkruhen njësh, si një fjalë e vetme, pa vizë në mes: Jul 3, 2003

fjalët e përbëra e të përngjitura, të cilat janë ngulitur prej kohësh si të tilla në gjuhë, si nga ana leksikore, ashtu edhe nga ana gramatikore:

Mbiemra: i pakundshoq, (i, e) pandonjëtëmetë, (i, e) pametë, (i, e) pavënëre etj.;


Direct link Reply with quote
 

Monika Coulson  Identity Verified
Local time: 13:04
Member (2001)
English to Albanian
+ ...
TOPIC STARTER
Shkruhen njësh, si një fjalë e vetme, pa vizë në mes: Jul 3, 2003

fjalët e përbëra e të përngjitura, të cilat janë ngulitur prej kohësh si të tilla në gjuhë, si nga ana leksikore, ashtu edhe nga ana gramatikore:

Numërorë: numërorët themelorë që nga njëmbëdhjetë deri në nëntëmbëdhjetë, ata që tregojnë qindëshe, si edhe numërorët rreshtorë, pavarësisht nga numri i pjesëve përbërëse të tyre:
njëmbëdhjetë, dymbëdhjetë, trembëdhjetë... nëntëmbëdhjetë; tridhjetë, pesëdhjetë, gjashtëdhjetë, nëntëdhjetë etj.; njëqind, dyqind, treqind, katërqind etj.;
(i, e) njëmbëdhjetë, (i, e) dymbëdhjetë, (i, e) njëzetenjëtë, (e, e) tridhjetenëntë, (i, e) pesëdhjetegjashtë, (i, e) njëqindedytë, (i, e) pesëqindegjashtëdhjetekatërt, (i, e) njëmijekatërqindepesëdhjeteshtatë, (i, e) njëmiliontë, (i, e) njëmilionepesëqindmijekatërqindeshtatëdhjetetre), (i, e) njëmiliardtë etj.


Direct link Reply with quote
 

Monika Coulson  Identity Verified
Local time: 13:04
Member (2001)
English to Albanian
+ ...
TOPIC STARTER
Shkruhen njësh, si një fjalë e vetme, pa vizë në mes: Jul 15, 2003

përemrat e pakufishëm: akëcili, akëkush, akësecili, asgjë, askurrkush, askush, asnjeri, asnjë, asnjëri, cilido, cilëtdo, çdo, çdonjëri, çfarëdo, diçka, dikush, disa, gjëkafshë, gjësendi, gjithçka, gjithfarë, gjithkush, gjithsecili, gjithsekush, kurrfarë, kurrgjë, kushdo, mosgjë, moskush, mosnjeri, ndoca, ndokush, ndonjë, ndonjëri, pakkush, rrallëkush, secili, secilido, sekush, sikush, shumëkush, tjetërkush etj.

Direct link Reply with quote
 

Monika Coulson  Identity Verified
Local time: 13:04
Member (2001)
English to Albanian
+ ...
TOPIC STARTER
Shkruhen njësh, si një fjalë e vetme, pa vizë në mes: Aug 8, 2003

ndajfoljet dhe parafjalët: afërmendsh, anembanë, asgjëmangut, askund, askurrë, asnjëherë, asodore, aspak, atëbotë, atëherë, ballaballas, ballafaqas, brendapërbrenda, dosido, drejtpërdrejt, drejtpërsëdrejti, doemos, domosdo, dosido, duarplot, gjithandej, gjithashtu, gjithherë, hëpërhë, kalaqafë, kësisoj, këmbëcingthi, kësodore, kurrkund, kryekëput, kryekreje, matanë, mbasandaj, mbasdite, medoemos, menjëherë, mezi, mënjanë, mirëfilli, moskund, moskurrë, mosnjëherë, ndërdysh, ndërdyshas, ndërkohë, ndërmjet, ndonjëherë, ndopak, (më vjen) ndoresh, ngadita, ngado, ngaherë, ngandonjëherë, nganjëherë, ngoje, ngrykë, njëditëzaj, njëzëri, padashur, pardje, pareshtur, parmbrëmë, parvjet, paskëtaj, pasnesër, patjetër, përballë, përbrenda, përbri, përditë, përdhe, përdhuni, përfaqe, përfundi, përgjithmonë, përgjumësh, përgjysmë, përherë, përjashta, përjetë, përkëtej, përkrah, përkundra, përkundrejt, përmbrapa, përmendësh, përmes, përnatë, përnjëherë, përnjëherësh, përnjëmend, përpara, përpjetë, përplot, përposh, përqark, përreth, përsëri, përsipër, përtej, prapëseprapë, qëkur, qëmoti, qëparë, rrallëherë, sakaq, sakaqherë, sidokudo, sidoqoftë, shpeshherë, tatëpjetë, tejetej, tejembanë, tejpërtej, tekdo, topgropthi, vetvetiu etj.

Direct link Reply with quote
 

Monika Coulson  Identity Verified
Local time: 13:04
Member (2001)
English to Albanian
+ ...
TOPIC STARTER
Shkruhen njësh, si një fjalë e vetme, pa vizë në mes: Aug 12, 2003

lidhëzat: derisa, domethënë, gjersa, gjithsaherë, kurse, megjithatë, megjithëkëtë, megjithëqë, megjithëse, meqënëse, meqë, mirëpo, ndërsa, ndonëse, ndoqë, ngaqë, ngase, nëse, përderisa, përveçqë, përveçse, poqë, porsa, porse, porsi, posa, prejse, qëkurse, saku, sapo, sesa, siç, sikur, sikurse, tekqë, teksa, veçse etj.

Direct link Reply with quote
 

Monika Coulson  Identity Verified
Local time: 13:04
Member (2001)
English to Albanian
+ ...
TOPIC STARTER
Shkruhen njësh, si një fjalë e vetme, pa vizë në mes: Aug 12, 2003

pjesëzat: kushedi, pikësëpari, pothuaj, pothuajse, seç, thuajse etj.

Direct link Reply with quote
 

Monika Coulson  Identity Verified
Local time: 13:04
Member (2001)
English to Albanian
+ ...
TOPIC STARTER
Shkruhen njësh, si një fjalë e vetme, pa vizë në mes: Aug 12, 2003

pasthirrmat: obobo, ububu, falemnderit, faleminderit, lamtumirë, mirëmëngjes, mirëdita, mirëmbrëma, mirupafshim, tungjatjeta etj.

Direct link Reply with quote
 

Monika Coulson  Identity Verified
Local time: 13:04
Member (2001)
English to Albanian
+ ...
TOPIC STARTER
Shënim Aug 25, 2003

Dallohen në shkrim ndajfoljet: "atëherë, njëherë, përse, qëkur (qyshkur)", lidhëzat "nëse, ngase, sesa", pjesëza "seç" nga përdorimet e pjesëve përbërëse të tyre si fjalë të veçanta:

kam qenë i vogël atëherë; atëherë, po vij edhe unë me ju, POR: as këtë herë, as atë herë;
njëherë e një kohë, POR: Vjen një herë në javë;
përse nuk erdhi? POR: për se është fjala?
kam qëkur (qyshkur) që po të pres, POR: që kur ra dëbora u ftoh moti;
nëse nuk vjen, më shkuraj, POR: në se e mbështet ti këtë mendim:
nuk erdhi ngase s'kish kohë, POR: nga se bëhet letra?
më mirë të vdesësh në këmbë, sesa të rrosh i gjunjëzuar, POR: nuk e di se sa është ora;
seç këndon bilbili, POR: nuk e di se ç'i ka ngjarë.


Direct link Reply with quote
 

Monika Coulson  Identity Verified
Local time: 13:04
Member (2001)
English to Albanian
+ ...
TOPIC STARTER
Shkruhen njësh, si një fjalë e vetme, pa vizë në mes: Aug 25, 2003

mbaresa dhe nyja e përparme tek emrat dhe mbiemrat e huaj të personave dhe të vendeve:

poemat e Bajronit, "Don Kishoti" i Cervantesit, operat e Çajkovskit, letrat e Dora d'Istrias, jeta e Engelsit, "Dasma e Figaros", veprat e Gëtes, vendlindja e Glinkës, veprat e Leninit, skulpturat e Mikelanxhelos, veprat e Rabëlesë, novelat e Stefan Cvajgut, tragjeditë e Shekspirit, "Lufta dhe Paqja" e Tolstoit, operat e Verdit, romanet e Viktor Hygoit, tregimet e Xhek Londonit etj.;

porti i Akrës, Ankaraja, ishulli i Borneos, ngushtica e Gjilbraltarit, popullsia e Honolulusë, fushat e Irakut, pyjet e Kongos, Kryeqyteti i Paraguait, rrugët e Rio-de-Zhanejros, ishulli i Rodosit, ishulli i Tahitit, Republika e Zambias etj.


Direct link Reply with quote
 


There is no moderator assigned specifically to this forum.
To report site rules violations or get help, please contact site staff »


Çështje gramatikore: Shkrimi i fjalëve njësh

Advanced search


PerfectIt consistency checker
Faster Checking, Greater Accuracy

PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.

More info »
memoQ translator pro
Kilgray's memoQ is the world's fastest developing integrated localization & translation environment rendering you more productive and efficient.

With our advanced file filters, unlimited language and advanced file support, memoQ translator pro has been designed for translators and reviewers who work on their own, with other translators or in team-based translation projects.

More info »All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs