Mobile menu

Curs de Postgrau online d'Introducció a la Terminologia
Thread poster: José Luis Villanueva-Senchuk
José Luis Villanueva-Senchuk  Identity Verified
Argentina
Local time: 01:19
English to Spanish
+ ...
May 10, 2004

El Curs de Postgrau online d'Introducció a la Terminologia té una durada de sis setmanes i un valor de sis crèdits (60 hores).

Objectius
Els objectius d’aquest primer curs són:

**Iniciar en el coneixement de la terminologia en tant que camp de coneixement teòric i aplicat
**Presentar les unitats fonamentals en el marc del discurs i el coneixement especialitzats
**Donar els primers elements del treball aplicat a la confecció de diccionaris especialitzats

Temari
El curs comprèn sis unitats didàctiques impartides per un professor-tutor:

Unitat 1: La terminologia: definició i funcions (Dra. M. Teresa Cabré)
Unitat 2: La terminologia: història i organització (Sr. Carles Tebé)
Unitat 3: Terminologia i comunicació especialitzada (Dr. Jaume Martí)
Unitat 4: La unitat de treball del discurs especialitzat (Dra. Rosa Estopà)
Unitat 5: La unitat terminològica (Dra. Mercè Lorente)
Unitat 6: El treball terminogràfic: recopilació de termes (Dra. Judit Freixa)

Característiques generals
*Curs impartit de forma no presencial a través d’Internet
*Professorat qualificat
*Aula digital d’accés restringit als estudiants i professors del curs, amb material didàctic exclusiu en format de pàgines Web, fòrum de debat, xat, exercicis d’autoavaluació, exercicis de treball en grup i serveis administratius i acadèmics
*Atenció individualitzada amb connexió directa i permanent amb el professor de la unitat didàctica, la direcció del curs, el tutor pedagògic i el webmaster per resoldre dubtes acadèmics o altres qüestions
*Metodologia didàctica innovadora basada en els fòrums de debat. Material didàctic disponible en tres versions: a la seu Web de l’aula digital del curs, en fitxers d’instal·lació per a una versió local i en CD-ROM amb una còpia històrica, en acabar el curs, amb tots els materials didàctics utilitzats.

Llengua del curs
La llengua vehicular del curs és el castellà

Infraestructura
Per realitzar aquest curs és necessari disposar d’un ordinador tipus PC estàndard amb Windows 98 o superior, amb una connexió estàndard a Internet i el navegador Internet Explorer 5.0 o una versió posterior. No és necessari disposar de programes informàtics especials, ni connexions a Internet d’alta velocitat, ni tampoc ordinadors de gamma alta.


Per a més informació:

http://www.iula.upf.es/teronlca.htm
webmaster@iulaonline.org


[Edited at 2004-05-10 12:11]


Direct link Reply with quote
 


There is no moderator assigned specifically to this forum.
To report site rules violations or get help, please contact site staff »


Curs de Postgrau online d'Introducció a la Terminologia

Advanced search


WordFinder
The words you want Anywhere, Anytime

WordFinder is the market's fastest and easiest way of finding the right word, term, translation or synonym in one or more dictionaries. In our assortment you can choose among more than 120 dictionaries in 15 languages from leading publishers.

More info »
PDF Translation - the Easy Way
TransPDF converts your PDFs to XLIFF ready for professional translation.

TransPDF converts your PDFs to XLIFF ready for professional translation. It also puts your translations back into the PDF to make new PDFs. Quicker and more accurate than hand-editing PDF. Includes free use of Infix PDF Editor with your translated PDFs.

More info »All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs