Mobile menu

Pages in topic:   [1 2] >
Kontrakter - beedigede erklæringer
Thread poster: Christian Schoenberg

Christian Schoenberg  Identity Verified
United States
Local time: 09:08
Member (2004)
Danish to English
+ ...
Oct 12, 2005

Kære alle

Jeg har lige haft en lidt ubehagelig samtale med et bureau her i Manhattan. De ville sende mig 14 sider med danske gymnasie/universitetsafgangsbeviser, dåbsattester, ægteskab...osv. osv. (hvilket næsten kun kan betyde at dokumenterne er til en immigrationsansøgning), men bad mig, før jeg gik igang, om at underskrive en erklæring der lød således:

"The undersigned agrees that [bureauets navn] shall be authorized to attach a Certificate of Translation to translations it sends out. [Bureauet] may sign my name to such Certificates where an original certificate is needed in order to send a timely translation to the client and the document being sent is one that I have translated, without any modification."

Som jeg læser det, giver det dem ret til at bekræfte min oversættelse (med andre ord, “certify" it, uden at betale min højere takst). Bureauet oplyste mig om at de har haft 100-vis af translatører (også danske), der ikke har haft problemer med underskrivelsen af dette dokument.

Jeg nægtede at underskrive den, og fik ikke dette projekt (eller fremtidige projekter formodentligt). Er det mig der overreagerer/er paranoid, eller er det, de beder mig om totalt uetisk???

Christian


Direct link Reply with quote
 
Helle Kaiser-Nielsen  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 14:08
Member
English to Danish
+ ...
Klare regler Oct 12, 2005

Hej
Det er ligetil: Du kan beedige/certificere din oversættelse, hvis du er statsautoriseret translatør (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen står for autorisering i DK). Er du det - og gør du det - skal du have penge for det.
Standard-klamansen, som man vedhæfter det originale dokument, er:
"I, the undersigned, (NAME), official translator, hereby certify the foregoing text to be a true and faithful translation of the attached copy in the Danish language, produced by me this (DATE) day of (MONTH,YEAR). Witness my hand and official seal"
Det skal så underskrives og påføres dit stempel som statsautoriseret translatør. Takster mv. findes på nettet for den type jobs.
Vil de ikke betale for den service eller "Bare bruge den til at vedhæfte enslydende kopier" (Som du jo ikke nødvendigvis ser og verificerer), synes jeg, du gør helt ret i at sige nej. Jeg er f.eks. blevet "tilbudt" at certificere andres (!!) oversættelser - "de skal jo bare korrekturlæses, så kan du sige god for dem". Den slags rører jeg bare ikke ved.
Håber, det hjælper.
Hilsen
Helle


Direct link Reply with quote
 

Christian Schoenberg  Identity Verified
United States
Local time: 09:08
Member (2004)
Danish to English
+ ...
TOPIC STARTER
beedige Oct 12, 2005

Kære Helle

Bortset far at jeg ikke er dansk statsautoriseret translatør (hvilket, bl.a. kræver at man er bosiddende i Danmark), siger jeg mange tak: Jeg troede, det var mig der var helt galt på den. Det er betryggende at vide!

Iøvrigt siger den 'affidavit' jeg bruger (som måske kan være til brug for andre der oversætter for det offentlige herovre i de Forenede Stater), det følgende: "Attached hereto as Exhibit A is an xxx-language document, which is a translation of the corresponding English-language document attached hereto as Exhibit B. I affirm that such translation has been prepared by me, a duly qualified translator and that such translation is, to the best of my knowledge and belief, a true and accurate translation into xxx of the corresponding English-language document. I declare under penalty of perjury that the foregoing is true and correct. Notwithstanding the foregoing affirmations, no liability is assumed for errors or omissions in the translation of the attached document. Executed in City, State on Date."

Christian


Direct link Reply with quote
 
Helle Kaiser-Nielsen  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 14:08
Member
English to Danish
+ ...
Man skal ikke være bosiddende, men kravene er fastlagt Oct 12, 2005

Hej Christian,

Man behøver ikke være bosiddende i DK (Jeg bor fx i London), men man skal være statsautoriseret af E&S (hvilket strækker sig til bestemte optagelseskrav). (Se Lovbekendtgørelse 1988-03-25 nr. 181 om translatører og tolke: "...Ret til at blive beskikket som translatør og tolk har enhver person, der
er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7,
ikke har anmeldt betalingsstandsning eller ikke er under konkurs og har bestået en særlig eksamen, jf. § 3.") De omtalte eksamenskrav er "...Erhvervssproglig kandidateksamen (2 sprog - cand.ling.merc.) aflagt ved en handelshøjskole for så vidt angår det sprog, hvori der er aflagt eksamen som hovedsprog,
erhvervssproglig oversætter- og tolkeeksamen (1 sprog - cand. interpret.) aflagt ved en handelshøjskole, eller
translatøreksamen aflagt ved en handelshøjskole efter de herom af Undervisnings- og Forskningsministeriet fastsatte regler."

Der står endvidere, at "...§ 5. Kun personer, der har beskikkelse som translatør o g tolk, må benytte betegnelsen »translatør«. Andre må heller ikke benytte danske eller udenlandske betegnelser, der er egnet til forveksling hermed."

Derfor er jeg usikker på, at din beedigelse er gyldig... Uden beskikkelse fra E&S kan man ikke bekræfte dokumenter, der skal have retsgyldighed. Bruges en oversættelse, beediget af dig som "translator" (altså "translatør", jf. paragraf 5) til eller fra dansk, går jeg ud fra, at det strider mod lovbekendtgørelsen.
(Det skal selvfølgelig bemærkes, at jeg ikke sætter spørgsmålstegn ved, om du kan oversætte osv., blot ved retsgyldigheden af bekræftelse som translatør uden for lovbekendtgørelsens rammer)
Hilsen Helle


Direct link Reply with quote
 
Helle Kaiser-Nielsen  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 14:08
Member
English to Danish
+ ...
Bopælspligt... Oct 12, 2005

[quote]Helle Kaiser-Nielsen wrote:
Man behøver ikke være bosiddende i DK (Jeg bor fx i London), men man skal være statsautoriseret af E&S (hvilket strækker sig til bestemte optagelseskrav). [unquote]

Stk. 2 i lovbekendtgørelsen siger, at man "2) har bopæl i Danmark"... MEN efter bekendtgørelse nr. 271 af 23. maj 1973 bortses fra kravet om dansk indfødsret og bopæl her i landet [Danmark] (translatørlovens para. 1, stk. 2, nr. 1-2) for personer, som er omfattet af EF's [EU's] regler om etablering og tjenesteydelser.
Hilsen
Helle


Direct link Reply with quote
 

Christian Schoenberg  Identity Verified
United States
Local time: 09:08
Member (2004)
Danish to English
+ ...
TOPIC STARTER
Fyldestgørende; dansk lovgyldighed Oct 12, 2005

Kære Helle

Mange tak for dine fyldestgørende svar!

"Derfor er jeg usikker på, at din beedigelse er gyldig... Uden beskikkelse fra E&S kan man ikke bekræfte dokumenter, der skal have retsgyldighed. Bruges en oversættelse, beediget af dig som "translator" (altså "translatør", jf. paragraf 5) til eller fra dansk, går jeg ud fra, at det strider mod lovbekendtgørelsen."

Beedigelsen er 100% lovgyldig herovre. Jeg er ikke underlagt dansk lovgivning, medmindre jeg beediger et dokument i Danmark eller prøver at bekræfte dokumenter, der skal have retsgyldighed i Danmark.

Men igen mange tak -
Christian


Direct link Reply with quote
 

farmor
Local time: 15:08
Danish to English
Tusind tak... Nov 4, 2006

Kære Christian,

Jeg er klar over, at jeg er 'a day late and a dollar short' med min tak, som også gælder Helles meget fine svar.

Jeg bor i DK, men er ikke translatør. Jeg oversætter normalt ikke til dansk, men blev igår bedt om at læse korrektur på et lille 250 ord dansk dokument og at underskrive et 'Certificate of Validation', hvilket jeg nægtede baseret på dansk lovgiving og E&S paragraffer.

Jeg var ikke sikker i min sag, følte mig som lidt af en idiot, men kan nu se, at jeg gjorde det rigtige.

Tusind tak,

Farmor (Nanna)


Direct link Reply with quote
 

Christian Schoenberg  Identity Verified
United States
Local time: 09:08
Member (2004)
Danish to English
+ ...
TOPIC STARTER
Uetisk... Nov 5, 2006

Kære Farmor,

Ja, mange tak - du gjorde nok det korrekte. En anden diskussion vi måske kunne have er selvfølgelig hvorfor Danmark stadig holder fast i brugen af beskikkelser af translatører...

Mvh,
Christian


Direct link Reply with quote
 

farmor
Local time: 15:08
Danish to English
Beskikket eller ej... Nov 5, 2006

Christian Schoenberg wrote:

En anden diskussion vi måske kunne have er selvfølgelig hvorfor Danmark stadig holder fast i brugen af beskikkelser af translatører...


Hej Christian,

Det er jo forholdsvist nemt, at blive ”beskikket” af ATA etc. Jeg har set ATA ’certified’ oversættelser, som var under al kritik. Jeg har selvfølgelig også, selv om det nok er mere sjældent, set translatør oversættelser, som jeg troede var løgn.

I Danmark skal alt jo være så eksklusivt, som muligt, hvilket ikke altid fremmer globaliseringen, især ikke hvis man er herboende dansk/engelsk oversætter.

Nanna


Direct link Reply with quote
 

Christian Schoenberg  Identity Verified
United States
Local time: 09:08
Member (2004)
Danish to English
+ ...
TOPIC STARTER
En helt anden størrelse Nov 5, 2006

Kære Farmor,

Ja, det har også været min oplevelse. Men nej, de to er helt forskellige... Som du ved er ATA 'certified' oversættere jo ikke 'beskikket' af den amerikanske stat - og ATA Certification er baseret på en eksamen og ikke primært et uddannelsesforløb + bosættelsesforhold (som den danske).

En 'ATA Certified' oversættelse eksisterer som sådan ikke - dog kan en oversætter nævne i sin 'Affidavit/Certificate of Accuracy' at han/hun har taget ATA eksamen, osv. Det er selvfølgelig ret forskelligt fra den danske som Helle også har beskrevet.

Farmor? Jeg havde aldrig troet jeg skulle udveksle erfaringer med farmor...

Mvh,
Christian


Direct link Reply with quote
 
Nils Eskestad
Denmark
Local time: 15:08
Danish to English
+ ...
Beskikkelse i Danmark Nov 6, 2006

Kære Christian, Farmor & co,

Interessant diskussion. Jeg er enig i, at de formelle krav til beskikkelse i Danmark virker utroligt snævre. Er i øjeblikket ved at søge om dispensation til at blive beskikket, da jeg ikke er uddannet ved en Handelshøjskole. (Jeg er ikke cand.ling.merc., men universitetsuddannet cand.phil. + har en Ph.D. fra Skotland. Derudover har jeg i fem år været ansat ved Handelshøjskolen i Kbh., og har dermed været med til at uddanne cand.ling.merc. kandidater, og er desuden lige blevet beskikket censor indenfor erhvervssprog af Videnskabsministeriet.) Hvorom alting er, så virker det som om at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ikke ved hvad de skal sige til sådan én som mig, når jeg henvender mig. Forklaringen er imidlertid, at styrelsen sender ansøgningerne om beskikkelse videre til Translatørforeningen, som er dem der tager endelig stilling.

Jeg vil lade jer vide hvad udfaldet på min ansøgning bliver, når vi kommer så langt. Men min pointe er, at beskikkelse burde i stedet gives på baggrund af en prøve, i tråd med ATA's praksis. Således ville man ikke blot tage hensyn til de oversættere/translatører, der har en 'utraditionel' baggrund, men også sikre sig at alle beskikkede translatører har et vist sprogligt niveau! Min egen erfaring som underviser ved en Handelshøjskole er nemlig desværre, at det er langt fra alle kandidater der bliver sprøjtet ud i disse år som automatisk har den sproglige ekspertise der skal til at fungere som translatør!!!

De bedste hilsner,

Nils

Christian Schoenberg wrote:

Kære Farmor,

Ja, det har også været min oplevelse. Men nej, de to er helt forskellige... Som du ved er ATA 'certified' oversættere jo ikke 'beskikket' af den amerikanske stat - og ATA Certification er baseret på en eksamen og ikke primært et uddannelsesforløb + bosættelsesforhold (som den danske).

En 'ATA Certified' oversættelse eksisterer som sådan ikke - dog kan en oversætter nævne i sin 'Affidavit/Certificate of Accuracy' at han/hun har taget ATA eksamen, osv. Det er selvfølgelig ret forskelligt fra den danske som Helle også har beskrevet.

Farmor? Jeg havde aldrig troet jeg skulle udveksle erfaringer med farmor...

Mvh,
Christian


Direct link Reply with quote
 

Christian Schoenberg  Identity Verified
United States
Local time: 09:08
Member (2004)
Danish to English
+ ...
TOPIC STARTER
Held og lykke... Nov 6, 2006

Kære Nils,

Det lyder interessant - ja, du mĂĄ endelig lade os vide hvad der sker. Og held og lykke.

Christian


Direct link Reply with quote
 
NetLynx  Identity Verified
Local time: 15:08
English to Danish
+ ...
OgsĂĄ her ... Nov 6, 2006

Kære Nils!

SĂĄ er diverse undervisningsministres forringelser slĂĄet igennem - ogsĂĄ her.

Ritt Bjerregaard: "Hvad ikke alle kan lære, skal ingen lære" !

Bertel Haarders gymnasiereform i 1988 satte nedturen pĂĄ skinner i gymnasiet.

Ulla Tørnæs' gymnasiereform fra 2005 (som Haarder ganske vist blev minister for, og ikke ved, hvad han skal stille op med).

- plus de andre, som bidrog.

Der er kommet kommet mange flere ord og administration, meget mere af alting ind i skolevæsenet - pånær faglighed, anstændighed, horisont, det er der ikke længere plads til.

Nu er det ringere sprog, ringere naturvidenskab, ringere dansk, historie, ...

Så det, du fortæller, undrer egentlig ikke, men trist er det.

Det vil påvirke på mange områder: læger, tandlæger,
ingeniører (hvor mange motorvejsbroer er det efterhånden ...),
sprogfolk (kan aftagerne være tilfredse med det?).

Og sĂĄ har vi jo aldrig haft en forskningsminister, der vidste noget om forskning eller undervisning!

For mig er det ikke betryggende udsigter.


Mange hilsener
Erik


Direct link Reply with quote
 

Mads Grøftehauge  Identity Verified
Local time: 15:08
English to Danish
+ ...
Lige netop dét har hun så faktisk ikke sagt... Nov 11, 2006

NetLynx wrote:

Ritt Bjerregaard: "Hvad ikke alle kan lære, skal ingen lære" !Jeg kan ikke lade være med at indskyde, at Politikens Oplysning for nylig blev spurgt, hvornår Dronningen af Kbh egentlig kom med dét citat. Svaret var 'aldrig; det er en myte' (eller kollektiv erindringsforskydelse, om du vil).

Bare lige for fuldstændighedens skyld, og uden at tage stilling i øvrigt.

- Mads G


Direct link Reply with quote
 

Peter Adolph
Local time: 15:08
Member (2006)
English to Danish
+ ...
Fortolkning af problematikkens startsted ... Nov 24, 2006

Som jeg umiddelbart læser citatet fra Christian, så står der, at 'bureauet' gerne vil have lov til at skrive en erklæring om oversættelsen, som de kan sende til deres kunde, og at de gerne vil have lov til at anføre oversætterens navn.

Jeg forstår ikke citatet derhen, at nogen forsøger at gøre Christians oversættelse til en bekræftet oversættelse; bureauet ønsker blot at 'legitimere' den oversættelse, de sender til deres kunde. Der bliver da heller ikke nævnt noget om stempling, legalisering eller lign.

Med mange års erfaring fra oversættelsesvirksomhedssiden kan jeg godt følge oversættelsesvirksomhedens bevæggrund for at ønske at påføre en oversætters navn, men jeg synes faktisk ikke, at det er klogt, ej heller nødvendigt, for det er oversættelsesvirksomheden, der skal stå inde for kvaliteten, ikke oversætteren. I hvert fald ikke over for virksomhedens kunde.

Som leder af en oversættelsesvirksomhed har jeg udfærdiget mange erklæringer om oversættelsernes lødighed/kvalitet, men de kan jo ikke bruges til at gøre oversættelserne retsgyldige (det var nu heller ikke formålet). Mine kunder har haft behov for dem for at kunne anskueliggøre over for deres kunder, at oversættelserne er foretaget af kompetente oversættere, der har gjort deres bedste.

hilsen
peter fl. adolph


Direct link Reply with quote
 
Pages in topic:   [1 2] >


There is no moderator assigned specifically to this forum.
To report site rules violations or get help, please contact site staff »


Kontrakter - beedigede erklæringer

Advanced search


PDF Translation - the Easy Way
TransPDF converts your PDFs to XLIFF ready for professional translation.

TransPDF converts your PDFs to XLIFF ready for professional translation. It also puts your translations back into the PDF to make new PDFs. Quicker and more accurate than hand-editing PDF. Includes free use of Infix PDF Editor with your translated PDFs.

More info »
PerfectIt consistency checker
Faster Checking, Greater Accuracy

PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.

More info »All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs