Økonomisk ansvar for tap/skade som følge av feil i oversettelsen?
Thread poster: Egil Presttun

Egil Presttun  Identity Verified
Norway
Local time: 22:51
English to Norwegian
Jan 24, 2009

En dame har gjort en liten oversettelse til 15 euro der hun har gjort noen feil. En brosjyre har blitt trykket (med feil), og det koster 700 euro å trykke den på nytt. Hun blir nå krevd for 700 euro, selv om hun bare har fått 15 euro for oversettelsen. Hun stiller nå spørsmål om man som oversetter kan holdes ansvarlig for tap eller skade som følge av feil i oversettelsen.
Se diskusjonen her:
http://www.proz.com/forum/business_issues/125678-liability_for_a_faulty_translation.html

Dette er noe jeg ofte har lurt på. Kan en oversetter holdes ansvarlig på denne måten? Lovene kan kanskje variere fra land til land? Hva sier norsk lov om dette?
Forsikring blir nevt i diskusjonen. Finnes det noen slik forsikringsordning i Norge?

Jeg fant en heidundrende historie på nettet:
"En bok om spiselige planter ble oversatt fra fransk til tysk. Det ble imidlertid ikke tatt tilstrekkelig hensyn til botaniske forskjeller mellom de to land, noe som måtte anses uaktsomt. En person stolte på bokens opplysninger og spiste en giftig plante feilaktig omtalt som spiselig. Forlagene i de to land ble holdt solidarisk ansvarlige for de pårørendes tap ved at personen døde av forgiftning. Opplysningenes store skadepotensiale må antas å ha vært avgjørende for resultatet."
Spørsmålet blir da: Hvis forlagene har brukt en selvstendig næringsdrivende oversetter - kan forlagene da sende kravet videre og kreve penger fra oversetteren de har benyttet?


Direct link Reply with quote
 

Ivan Eikås Skjøstad  Identity Verified
Norway
Local time: 22:51
Member (2002)
English to Norwegian
+ ...
Ansvar i Norge og andre land Jan 24, 2009

Se her: http://www.proz.com/forum/norwegian/40309-forsikring_for_oversettere.html

I USA bør en tydeligvis likevel passe seg:

"...Yousry now awaits sentencing in March, when he could face 20 years in prison for translating a letter from imprisoned Muslim cleric Omar Abdel Rahman to Rahman's lawyer in Egypt."

(http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/01/15/AR2006011500940.html)


Direct link Reply with quote
 


There is no moderator assigned specifically to this forum.
To report site rules violations or get help, please contact site staff »


Økonomisk ansvar for tap/skade som følge av feil i oversettelsen?

Advanced search


Déjà Vu X3
Try it, Love it

Find out why Déjà Vu is today the most flexible, customizable and user-friendly tool on the market. See the brand new features in action: *Completely redesigned user interface *Live Preview *Inline spell checking *Inline

More info »
PDF Translation - the Easy Way
TransPDF converts your PDFs to XLIFF ready for professional translation.

TransPDF converts your PDFs to XLIFF ready for professional translation. It also puts your translations back into the PDF to make new PDFs. Quicker and more accurate than hand-editing PDF. Includes free use of Infix PDF Editor with your translated PDFs.

More info »All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs