Mobile menu

Arbitraż: anhängig
Thread poster: Szymon Metkowski

Szymon Metkowski  Identity Verified
Poland
Local time: 00:17
Member (2006)
German to Polish
+ ...
May 9, 2006

Jakoś tak nie może mi to dać spokoju.

http://www.proz.com/kudoz/1324123

Askerka nie zgodziła się z tym że wyrażenie "zawisło w sądzie" jest poprawne.

Kilka źródeł:
"Powództwo wzajemne można wytoczyć, jeżeli:
- pozew został doręczony pozwanemu i sprawa zawisła w sądzie"

Henryk Dolecki: "Postępowanie cywilne, zarys wykładu" Lexis Nexis, W-wa 2005, str. 192.

"Doręczenie pozwu pozwanemu powoduje zawiśnięcie sporu, określane też jako stan sprawy w toku (lis pendens)"
(op. cit, str. 153)

lis pendens - zawisłość sprawy
op. cit., str. 456, słownik zwrotów łacińskich


Nieprawomocne postanowienie wydane na podstawie art. 345 § 1 k.p.k. nie cofa sprawy do etapu postępowania przygotowawczego i sprawa taka nadal jest zawisła w sądzie, co uniemożliwia uzupełniające prowadzenie śledztwa lub dochodzenia. Dopiero uprawomocnienie się tego postanowienia powoduje cofnięcie sprawy do stadium przygotowawczego i daje oskarżycielowi publicznemu prawo do podejmowania czynności w kierunkach wskazanych przez sąd, a w razie potrzeby i w szerszym zakresie.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 25 lipca 2002 r., sygn. II AKz 339/02

Sprawa zawisła w sądzie cywilnym z powództwa parkingu o zapłatę i pozwu wzajemnego właściciela auta o wydanie auta. Na rozprawie sądowej, wobec nie uznania przez parking powództwa o wydanie, właściciel auta (...)
http://e-prawnik.pl/prawo/search.php/cz1uYXByYXdpZW5pZSUyMHN6a29keQ

Zdaniem formułującego skargę do Trybunału Konstytucyjnego, art. 401[1] § 1 k.p.c. w sposób niezgodny z Konstytucją różnicuje prawa obywateli do wystąpienia ze skargą o wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania przez to, że nie uwzględnia sytuacji prawnej, w jakiej znalazły się osoby, których sprawa w chwili wejścia w życie orzeczenia
Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z art. 418 k.c. zawisła z kasacją w Sądzie Najwyższym.
http://www.czasopisma.pwp.pl/glosa-200312.xml?katalog=20031211

itd.

Proszę o zmianę terminu na "zawisły" i wpisanie go do glosariusza.

[Edited at 2006-05-09 03:10]


Direct link Reply with quote
 
Aga Blazek  Identity Verified
Local time: 00:17
German to Polish
+ ...
kontekst May 9, 2006

Autor odpowiedzi wybranej przez askera wyraźnie napisał przecież "tu:", co oznacza, że takie tłumaczenie proponuje dla konkretnego kontekstu. Przytoczone przez Ciebie przykłady są niewątpliwie wartościowe, ale nie przekreślają poprawności odpowiedzi, dlatego nie sądzę, że należy się w tym wypadku odwoływać do arbitrażu.

Podaję dla przykładu standardowe sformułowanie z aktu notarialnego:
"(...) nie jest w stosunku do nich [sprzedających] prowadzone postępowanie egzekucyjne lub zabezpieczające, a w stosunku do działek opisanych w § 1 ustęp 1 tego Aktu nie toczy się żadne postępowanie sądowe lub administracyjne"

Zaznaczam, że nie jest to moje tłumaczenie z niemieckiego na polski lecz sformułowanie z tekstu oryginalnego)


Direct link Reply with quote
 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Monika Jakacka Márquez[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Arbitraż: anhängig

Advanced search


TM-Town
Manage your TMs and Terms ... and boost your translation business

Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

More info »
Déjà Vu X3
Try it, Love it

Find out why Déjà Vu is today the most flexible, customizable and user-friendly tool on the market. See the brand new features in action: *Completely redesigned user interface *Live Preview *Inline spell checking *Inline

More info »All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs