Mobile menu

Arbitraż: anhängig
Thread poster: Szymon Metkowski

Szymon Metkowski  Identity Verified
Poland
Local time: 23:03
Member (2006)
German to Polish
+ ...
May 9, 2006

Jakoś tak nie może mi to dać spokoju.

http://www.proz.com/kudoz/1324123

Askerka nie zgodziła się z tym że wyrażenie "zawisło w sądzie" jest poprawne.

Kilka źródeł:
"Powództwo wzajemne można wytoczyć, jeżeli:
- pozew został doręczony pozwanemu i sprawa zawisła w sądzie"

Henryk Dolecki: "Postępowanie cywilne, zarys wykładu" Lexis Nexis, W-wa 2005, str. 192.

"Doręczenie pozwu pozwanemu powoduje zawiśnięcie sporu, określane też jako stan sprawy w toku (lis pendens)"
(op. cit, str. 153)

lis pendens - zawisłość sprawy
op. cit., str. 456, słownik zwrotów łacińskich


Nieprawomocne postanowienie wydane na podstawie art. 345 § 1 k.p.k. nie cofa sprawy do etapu postępowania przygotowawczego i sprawa taka nadal jest zawisła w sądzie, co uniemożliwia uzupełniające prowadzenie śledztwa lub dochodzenia. Dopiero uprawomocnienie się tego postanowienia powoduje cofnięcie sprawy do stadium przygotowawczego i daje oskarżycielowi publicznemu prawo do podejmowania czynności w kierunkach wskazanych przez sąd, a w razie potrzeby i w szerszym zakresie.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 25 lipca 2002 r., sygn. II AKz 339/02

Sprawa zawisła w sądzie cywilnym z powództwa parkingu o zapłatę i pozwu wzajemnego właściciela auta o wydanie auta. Na rozprawie sądowej, wobec nie uznania przez parking powództwa o wydanie, właściciel auta (...)
http://e-prawnik.pl/prawo/search.php/cz1uYXByYXdpZW5pZSUyMHN6a29keQ

Zdaniem formułującego skargę do Trybunału Konstytucyjnego, art. 401[1] § 1 k.p.c. w sposób niezgodny z Konstytucją różnicuje prawa obywateli do wystąpienia ze skargą o wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania przez to, że nie uwzględnia sytuacji prawnej, w jakiej znalazły się osoby, których sprawa w chwili wejścia w życie orzeczenia
Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z art. 418 k.c. zawisła z kasacją w Sądzie Najwyższym.
http://www.czasopisma.pwp.pl/glosa-200312.xml?katalog=20031211

itd.

Proszę o zmianę terminu na "zawisły" i wpisanie go do glosariusza.

[Edited at 2006-05-09 03:10]


Direct link Reply with quote
 
Aga Blazek  Identity Verified
Local time: 23:03
German to Polish
+ ...
kontekst May 9, 2006

Autor odpowiedzi wybranej przez askera wyraźnie napisał przecież "tu:", co oznacza, że takie tłumaczenie proponuje dla konkretnego kontekstu. Przytoczone przez Ciebie przykłady są niewątpliwie wartościowe, ale nie przekreślają poprawności odpowiedzi, dlatego nie sądzę, że należy się w tym wypadku odwoływać do arbitrażu.

Podaję dla przykładu standardowe sformułowanie z aktu notarialnego:
"(...) nie jest w stosunku do nich [sprzedających] prowadzone postępowanie egzekucyjne lub zabezpieczające, a w stosunku do działek opisanych w § 1 ustęp 1 tego Aktu nie toczy się żadne postępowanie sądowe lub administracyjne"

Zaznaczam, że nie jest to moje tłumaczenie z niemieckiego na polski lecz sformułowanie z tekstu oryginalnego)


Direct link Reply with quote
 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Monika Jakacka Márquez[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Arbitraż: anhängig

Advanced search


Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000

Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

More info »
LSP.expert
You’re a freelance translator? LSP.expert helps you manage your daily translation jobs. It’s easy, fast and secure.

How about you start tracking translation jobs and sending invoices in minutes? You can also manage your clients and generate reports about your business activities. So you always keep a clear view on your planning, AND you get a free 30 day trial period!

More info »All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs