Mobile menu

50-proc. koszty uzyskania
Thread poster: Jacek Krankowski
Jacek Krankowski  Identity Verified
English to Polish
+ ...
Dec 12, 2002

Jezeli chcecie skorzystac z 50-proc. kosztow uzyskania przychodu wasza umowa o dzielo musi byc \"umowa o dzielo z przeniesieniem praw autorskich\", bo to z tego tytulu \"tworcom\" przysluguja takie koszty za rozporzadzenie \"utworem\" (patrz na koncu NIELICZNE kategorie, ktore nie sa utworami).USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r.

o podatku dochodowym od osób fizycznych mowi bowiem:9. Koszty uzyskania niektórych przychodów określa się w następującej wysokości w stosunku do uzyskanego przychodu:3) z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów*, lub rozporządzania przez nich tymi prawami - 50%, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód,(oczywiscie przy umowie o dzielo nie ma zadnych kosztow ubezpieczenia do odjecia)-----

* USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych.Rozdział 1 

Przedmiot prawa autorskiego

Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

2. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe),

(...)Art. 4. Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:

1) akty normatywne lub ich urzędowe projekty,

2) urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole,

3) opublikowane opisy patentowe lub ochronne,

4) proste informacje prasowe.

Direct link Reply with quote
 

Pawel Bartoszewicz  Identity Verified
Local time: 05:40
English to Polish
+ ...
Uwaga! Przy przenoszeniu praw autorskich... Dec 13, 2002

Przy przenoszeniu praw autorskich na zamawiajacego nalezy samodzielnie oplacic, albo sklonic zamawiajacego zeby oplacil, podatek od czynnosci cywilnoprawnych w wysokosci 1% od wartosci utworu (czyli tlumaczenia) brutto. Odpowiedzialnosc za niedokonanie tego solidarnie ponosza zamawiajacy i tworca (czyli tlumacz). Tak mi mowia prawnicy od prawa autorskiego.

Direct link Reply with quote
 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Monika Jakacka Márquez[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

50-proc. koszty uzyskania

Advanced search


Protemos translation business management system
Create your account in minutes, and start working! 3-month trial for agencies, and free for freelancers!

The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.

More info »
WordFinder
The words you want Anywhere, Anytime

WordFinder is the market's fastest and easiest way of finding the right word, term, translation or synonym in one or more dictionaries. In our assortment you can choose among more than 120 dictionaries in 15 languages from leading publishers.

More info »All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs