Mobile menu

Ska mellanrum användas mellan siffror och förkortning i numeriska uttryck?
Thread poster: Thomas Johansson

Thomas Johansson  Identity Verified
Peru
Local time: 08:12
Member (2005)
English to Swedish
+ ...
Aug 1, 2007

Hej!

Jag undrar om det finns det någon norm i svenskan för användningen av mellanrum i uttryck som "90%". D.v.s. skriver man det med mellanrum ("90 %") eller utan mellanrum ("90%")?

Alternativt, om det inte finns någon norm, vad föredrar ni
andra?

Motsvarande för uttryck som:

120W / 120 W
12GB / 12 GB
30oC / 30 oC (grader Celsius)
50hk / 50 hk
120V / 120 V
3,2A / 3,2 A
etc.

Jag känner mig ganska säker på att "m" för meter skrivs med mellanrum (t.ex. "120 m"), och det känns som att %-symbolen och de andra förkortningarna också borde skrivas med mellanrum eftersom de ju trots allt står för separata ord, men det som förbryllar mig är att det inte alltid eller ens vanligtvis skrivs så i de texter som jag hittar på internet.

Jag har sökt efter normer på internet men inte hittat något.

Thomas


[Edited at 2007-08-01 02:08]


Direct link Reply with quote
 

Mats Wiman  Identity Verified
Sweden
Local time: 15:12
Member (2000)
German to Swedish
+ ...
I princip Ja Aug 1, 2007

Tecken som står i stället för ord, och som utläses som ord, behandlas som ord. Mellanrum görs alltså före och efter tecken som &, %, ‰, =, +, – och många andra matematiska tecken.
Undantag: Inget mellanrum görs före tecknen ° (i betydelsen ’vinkelgrader’), ¢ (’minut’ och ’fot’) och² (’sekund’ och ’tum’), som alltså skrivs ihop med föregående siffra utan mellanrum. Något mellanrum görs inte heller efter dessa tecken och efterföljande siffror i sammanhållana angivelser som 23°15¢ 20² (23 grader 15 minuter 20 sekunder).
När gradtecken står tillsammans med temperaturskalebeteckningarna C (Celsius) eller F (Fahrenheit) görs mellanrum före gradtecknet men inte efter det. Om temperaturskalebeteckning saknas görs inget mellanrum före gradtecknet: 15 °C men 15°.
Inget mellanrum görs mellan ett plus- eller minustecken som används som förtecken och den följande siffran eller bokstaven.
Inget mellanrum görs före eller efter tecknet /, snedstreck, när det ersätter bråkstreck, t.ex. 2/3.
Inga mellanrum görs över huvud taget i e-postadresser eller webbadresser.
Petersson & Bendler
Andelen uppgår till 45 % av det totala utbudet
med 0,8 ‰ alkohol i blodet
2 + 6 = 8
60° nordlig bredd
+15 °C
–3 °C
+3°
22°
info@sprakradet.se (f.d.info@spraknamnden.se)
http://www.sprakradet.se (f.d.http://www.spraknamnden.se)[Edited at 2007-08-01 03:46]


Direct link Reply with quote
 
xxxE2efour
United Kingdom
Local time: 14:12
Swedish to English
Mellanslag före procenttecknet Aug 1, 2007

Enligt svenska skrivregler rekommenderas man att sätta ett mellanslag före %-tecknet.
Man borde dock fråga sig om det finns någon motivering för denna praxis, särskilt med tanke på att det inte förekommer på engelska.
Det är väldigt irriterande för oss översättare, måste jag säga!


Direct link Reply with quote
 

Mikael Adolfsson  Identity Verified
Sweden
Local time: 15:12
English to Swedish
+ ...
Ja, i stort sett ... Aug 1, 2007

Jag instämmer helt i Mats Wimans kommentar. Bästa sättet att få koll på reglerna och rekommendationerna är att beställa boken "Svenska skrivregler" (ISBN 9789147049745), utgiven av Svenska språknämnden, på t.ex. www.bokus.com.

Direct link Reply with quote
 
Reino Havbrandt
Sweden
Local time: 15:12
Finnish to Swedish
+ ...
Enheter Aug 5, 2007

Mats har helt rätt, ska kanske förtydliga att det alltid ska vara mellanslag före enhetsbeteckningar (m, kg, mm) men med de undantag Mats anger. Mellanslag före procenttecken ska det också vara. Obs att detta ofta är annorlunda/inkonsekvent i originaltexten.
Dessutom ska det inte vara mellanslag före och efter /
R


Direct link Reply with quote
 

Thomas Johansson  Identity Verified
Peru
Local time: 08:12
Member (2005)
English to Swedish
+ ...
TOPIC STARTER
Tack! Aug 5, 2007

Tack Mats, GaggR och ni andra för svaren. Det här hjälper alldeles utmärkt.

Direct link Reply with quote
 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:


You can also contact site staff by submitting a support request »

Ska mellanrum användas mellan siffror och förkortning i numeriska uttryck?

Advanced search


Translation news in Sweden

SDL MultiTerm 2017
Guarantee a unified, consistent and high-quality translation with terminology software by the industry leaders.

SDL MultiTerm 2017 allows translators to create one central location to store and manage multilingual terminology, and with SDL MultiTerm Extract 2017 you can automatically create term lists from your existing documentation to save time.

More info »
PerfectIt consistency checker
Faster Checking, Greater Accuracy

PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.

More info »All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs