ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

KudoZ open glossaries (KOG)

Terms translated by ProZ.com translators via the KudoZ help network

« KudoZ open glossary

Related resources
Dutch to English translators (0)
Other online glossaries in this pair (0)

Browse the KudoZ open glossary
Language pair Field – CTRL- or SHIFT- click to select multiple
Source:
Target:Browse by letter:   ALL  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Term Translation Entered by
8. onder G. No. xxxx (u) 8. under Reg. No. xxxx (unique) Barend van Zadelhoff
a.m.v. (alle motorvoertuigen) all motor vehicles (Non-member)
aanmeldmodule registration module Charline Helsmoortel
adjunct-secretaris assistant or deputy secretary Jack den Haan
Akte van Bekwaamheid-A Certificate of Proficiency level A ...
Akte van omzetting deed of conversion (Non-member)
Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Autonomous Municipal Educational Institute (Non-member)
belast met het afnemen van het afsluitend examen charged with conducting the final examination Jack den Haan
beslisbomen decision trees Charline Helsmoortel
bevoegd te worden (I certify that the subject) meets the qualification requirements [to practice medicine]. TechLawDC
Coll. Arb h.t. ab Actis//Coll. Arb. h.t. Praeses Secretary / Chairman (of an Examination Board in this matter) Francina
Coupe Pattern cutting, tailoring Ms.Straus
herneembaarheid removability Hilde Hoven
Installatiemonteur installation technician (Non-member)
Installatietechniek installation technology (Non-member)
jo. in conjunction with; (Non-member)
kunstboekband art book binding Erik Macki
MBO opleiding senior secondary vocational education (MBO) Cristina Heraud-van Tol
MC metal cored (Non-member)
Middenkaderfunctionaris Reizen Middle Management employee, Travel Textpertise
MM/OM/MK MM/OM/MK (marketing management / office management) (Non-member)
onderwijs van het korte type met volledig leerplan short-type (higher) education with full curriculum (Non-member)
op achttien april van dit jaar te tweeentwintig uur dertig minuten alhier gebore born here on April eighteenth of this year, at twenty-two hours thirty minutes (22:30). ...
ouderlijke afstamming parental descent (Non-member)
praktijkopleiding pratical training program Max Nuijens
Schepen van burgerlijke stand, bevolking en feestelijkheden Other civil ceremonies Charles Stanford
substituut-procureur des Konings deputy public prosecutor (Non-member)
Uittreksel uit de burgerlijke standU Copy of an entry in the Registry of Births, Deaths and Marriages Jack den Haan
vakinhoudelijk handelen professional activities Lianne van de Ven
VERKL BEV REGISTRY CERTIFICATE, POPULATION CERTIFICATE ...
Voor gelijkvormig afschrift, vrij van zegel, voor gezinsvergoeding. for identical copy, free of stamp duty, for family allowance/income supplement purposes (Non-member)
voorschriften gegeven bij en krachtens regulations stipulated under and pursuant to (Non-member)
voorzitter van het districtscollege chairman of the District Board (Non-member)
waavan akte, welke is voorgelezen whereof deed, which has been read aloud Robert Kleemaier
wonende alhier residing in the town or city where the certificate was issued Charles Stanford