ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

KudoZ open glossaries (KOG)

Terms translated by ProZ.com translators via the KudoZ help network

« KudoZ open glossary

Related resources
Dutch to English translators (0)
Other online glossaries in this pair (0)

Browse the KudoZ open glossary
Language pair Field – CTRL- or SHIFT- click to select multiple
Source:
Target:
Browse by letter:   ALL  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Term Translation Entered by
graag metrisch met gemiddelde. please use metric dimensions and average costs Dr Lofthouse
tot en met het verstrekken up to and including / through to the granting of the order/assignment (Non-member)
van deze laatste betaling te vorderen van rente gelijk ... to claim from the latter (van de laatste) interest at the statutory rate (van rente gelijk aan de wettelijke rente) (Non-member)
"De Wet verbetering Poortwachter en het Reïntegratieverslag" Dutch law pertaining to reintegration from sick leave / Dutch Gatekeeping Improvement Act (Non-member)
(beperkt) zakelijk genotsrecht (limited/restricted) real right of enjoyment Jack den Haan
(here) loon (laboratory) contracting laboratory, contract laboratory Jack den Haan
(rechts)handelingen legal and other dealings philgoddard
(Trb.1975, 84) (Tractatenblad 1975, 84) = Treaty Series, Treaty Bulletin Ljiljana Malovic
*Tussen posten* kan niet zomaar worden verschoven from one category to another Dr Lofthouse
,al dan niet rechtspersoonlijk, samenwerkingsverband or in any other working relationship/joint venture, irrespective of whether this is in a separate (Non-member)
...voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad .. as far as possible immediately enforceable (Non-member)
...zelfstandige waarde toekomt... has independent value (Non-member)
4 om 5 dagen alternately work 4 or 5 days Dennis Seine
85 ha: 65 uitgeefbaar en 20 ha bestaand bos 85 Ha: 65 ready for allocation & 20 Ha of existing woodland Gerard Linders
a whole sentence: vooraf nauwgezet op alles gelet [After] closely examining eveything in advance, [doing] (Non-member)
aan wie uit anderen hoofde dan als aandeelhouder on any basis other than as a shareholder ...
aan zich te doen betekenen arrange for service on itself katja van hellemond
aanmelding Arbodienst Notification to the Occupational Health and Safety Service (Non-member)
AANSTAANDE ECHTGENOTE, bedingende ook in eigen naam. FUTURE SPOUSE, herein acting in her own name//on her own behalf (Non-member)
aanvaarde of niet aanvaarde wissels accepted or non-accepted bills (of exchange) bgranger
adiëren 1 apply to, refer (a matter) to; (overgankelijk werkwoord, ook absoluut) ...
afhechting discharge (from duties/tasks) Marijke Singer
akte onder levenden act inter vivos / deed inter vivos Alexander Schleber
Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven (ALIB 1992) General Terms and Conditions for Installation Contractors (ALIB 1992) (Non-member)
Alle bedingen betreffende de uitsluiting of beperking ... zijn mede bedongen All stipulations in respect of ... also apply to ... (Non-member)
als hoofdzaak aanmerken to qualify/denote as principal property (Non-member)
appartementsrecht apartment right/right to the apartment AllisonK
arbeidsregeling work schedule, work hours (Non-member)
’t Welk doende enz in respect whereof (Non-member)
B.O.A. Professional Association of Safety, Health and Welfare Services Albert Stufkens
baremische bedienden Scaled or graded employees (as in salary grading) (Non-member)
beëindiging om dringende reden LASTENS / TEN LASTE VAN termination for just cause PRECIPITATED BY/BASED ON THE FAULT OF (Non-member)
bedrijfsonroerend goed commercial real estate (Non-member)
bedrijfsvorm corporate form/structure Marijke Singer
Beleidsregels beoordelingskader poortwachter Assessment Framework Policy under the Eligibility for Permanent Incapacity Benefit (Restrictions) Ac (Non-member)
bepaling van openbare orde ... that goes against / is contrary to a peremptory/imperative (Non-member)
beschikbaarstelling Provision of (Non-member)
beschikbaarstelling credit card credit card issued (Non-member)
bevoegdelijk vertegenwoordigd duly represented, authorized representatives Lianne van de Ven
bevrijdende betaling release settlement Dave Greatrix