ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

KudoZ open glossaries (KOG)

Terms translated by ProZ.com translators via the KudoZ help network

« KudoZ open glossary

Related resources
Dutch to English translators (0)
Other online glossaries in this pair (0)

Browse the KudoZ open glossary
Language pair Field – CTRL- or SHIFT- click to select multiple
Source:
Target:
Browse by letter:   ALL  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Term Translation Entered by
om niet free of charge (Non-member)
"De Wet laat toe" The law allows Textpertise
"ingezeten" registered as resident Hans Geluk
'na de instelling van de wet' after the law has been introduced/subsequent to the introduction of the law Robert Kleemaier
(akte van) Afstand Deed of waiver (Non-member)
(bewarend beslag onder derden) leggen in handen van to attach by garnishment in X\'s hands Charline Helsmoortel
(tgv.knd.-)gerechtsdeurwaarder assigned junior bailiff ...
(zich het recht) ontzeggen waive (the right) Lianne van de Ven
*** zal een schadestaat afzonderlijk bij akte in het geding brengen. separate claim for damage (assessment) ... (Non-member)
*nasalaris* van de procureur additional fee (Non-member)
... ... (Non-member)
... ... (Non-member)
... ... (Non-member)
..., thans pro resto EUR xxx ..., and a balance outstanding of EUR xxx (Non-member)
1K - in the term "Koophandel, 1K te Dendermonde" Eerste Kamer - 1st Chamber Evert DELOOF-SYS
A.R. nr. Algemene rol nummer (Non-member)
aanbehoren appurtenances Michael Beijer
aanbiedingsplicht algemeen general information regarding obligation to offer shares Allison Klein
aangaan van rechten acquire rights (Non-member)
aankomsttitel title of ownership (Non-member)
aansprakelijkstelling claim for liability or liability claim Susanne Roelands
aantekening(en) endorsement(s) (Non-member)
aanvaarding acceptance (Non-member)
Aanvullende Beroepsconclusie supplement / amendment to the statement of claim on appeal Lawyer-Linguist
aanwijzingsbesluit designation order MoiraB
acceptatie TPO acceptance by the tripartite meeting Albert Stufkens
acht verweerder niet steekhoudend does not convince the defendant Johan Venter
Ad 1, Ad 2, etc. sub (para) Linda Gould
administratief aanhouden administrative arrest/administrative detention (Non-member)
Ae sub Ae (Non-member)
Afdelingsuitspraak Ruling of the Division Administrative Disputes (of the Raad van State) (Non-member)
afdracht winst profit remittance (Non-member)
afdwingbaarheid van partijovereenkomsten enforceable agreement between parties Lianne van de Ven
afhankelijk politically motivated (Non-member)
afstand-deling waiver (Non-member)
afweerrecht right to protection philgoddard
ahf (abbreviation) opening words / lines / sentences ...
Akte houdende uitlating Statement of comments (Non-member)
akte overlegging producties record, document or other instrument confirming the filing or submission of exhibits Jack den Haan
Akte van Bekendheid Affidavit of Personal Knowledge; (Notarial) 'Act of Notoriety' (Non-member)