ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

KudoZ open glossaries (KOG)

Terms translated by ProZ.com translators via the KudoZ help network

« KudoZ open glossary

Related resources
English to Dutch translators (0)
Other online glossaries in this pair (0)

Browse the KudoZ open glossary
Language pair Field – CTRL- or SHIFT- click to select multiple
Source:
Target:
Browse by letter:   ALL  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Term Translation Entered by
Accounts waiting. Groot klantenbestand (Non-member)
Editorial Curation samenstelling Lianne van de Ven
industry professional development courses sectorspecifieke deskundigheidsbevordering Kitty Brussaard
X drink is rooted in the multi-layered culture that is modern-day Brasil x/drankje) heeft zijn wortels/is geworteld in het multiculturele hedendaagse Brazilië Evert DELOOF-SYS
"AIDS: Remember me?" AIDS: Ik ben er nog! (Non-member)
a high value discount een kwantumkorting ...
A joint mission statement een gezamenlijke (gemeenschappelijke) missieverklaring / mission statement Evert DELOOF-SYS
A PREMIUM FRIDGE topklasse Ellen-Marian Panissieres-Beuker
above the fold boven de vouw ...
Accelerating Sales Verkopen stimuleren Robert Rietvelt
accurate profiling and behavioural targeting gerichte profilering en gedragsspecifiek aanbod (Non-member)
acknowledgement of requirements tegemoet komen aan wensen Erik Boers
actionable feedback bruikbare feedback Ron Willems
adaptive enterprise flexibele onderneming Ellen-Marian Panissieres-Beuker
add-on sales meerverkoop Dennis Seine
affiliate merchant partner-verkoper (Non-member)
aftermarket servicemarkt, onderdelenmarkt Henk Peelen
aggregate geaggregeerd Mirjam Bonne-Nollen
Agility Assesment Service opmerking Ellen-Marian Panissieres-Beuker
align(ment) afstemmen/afstemming Robert Rietvelt
anchor text ankertekst Laurens Landkroon
appointment drive werving van nieuwe klanten Dennis Seine
asset specificity transactiespecifieke investeringen Mirjam Bonne-Nollen
asset-led business kapitaalgestuurd ondernemen (Non-member)
at a 10-year high. op het hoogste niveau in 10 jaar ...
attributed copy kopie met bronvermelding (Non-member)
augment uitbreiden, vergroten, aanvullen (Non-member)
back tag (prijs)sticker Laurens Landkroon
bait-and-switch lokprijzen hanteren Laurent Slowack
barrier protective products persoonlijke beschermingsproducten Mirjam Bonne-Nollen
because our designs are here to stay. omdat onze ontwerpen tijdloos zijn Jack den Haan
behavior modification (hier) een doorbraak in hairstyling: Roel Verschueren
below the line below the line-activiteiten Evert DELOOF-SYS
bottom line onderste marktsegment (Non-member)
Bottom Line Productivity winstgevende productiviteit (Non-member)
boutique operation nicheactiviteit; nichespeler (Non-member)
Bragging Rights Goede redenen Linda Ferwerda
brand consideration merkoverweging Laura Morwood
brand diffusion line tweede (merk)lijn; betaalbare lijn Kitty Brussaard
brand loyalty merktrouw ...