ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

KudoZ open glossaries (KOG)

Terms translated by ProZ.com translators via the KudoZ help network

« KudoZ open glossary

Related resources
English to Lithuanian translators (0)
Other online glossaries in this pair (0)

Browse the KudoZ open glossary
Language pair Field – CTRL- or SHIFT- click to select multiple
Source:
Target:
Browse by letter:   ALL  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Term Translation Entered by
Authorization Hold lėšų rezervavimas (Non-member)
a contemplated transaction planuojamas sandoris (Non-member)
accrued and deferred items priskaičiuoti ir atidėti (piniginiai) įsipareigojimai (Non-member)
added value papildoma vertė (Non-member)
Agent/Trust Assets Patikos fondo turtas (Non-member)
All-cap approach investavimas į įvairių kapitalizacijų subjektus (Non-member)
ALM aktyvų ir pasyvų valdymas (Asset/Liability management (Non-member)
amount of mineral raw material corresponding to the charge kainą atitinkantis mineralinės žaliavos kiekis (Non-member)
an arm's length price įprastomis rinkos sąlygomis taikoma kaina (Non-member)
annual recovery statement metinė lėšų grąžinimo ataskaita Kristina Radziulyte
arrives with a delay in the country of residence gyvenamojoje šalyje gaunamas pavėluotai (Non-member)
as is faktinės būklės (Non-member)
įkeitimo lakštas mortgage bond Mindaugas Vasinauskas
bank draft trata Vita Juciuviene
banking days banko darbo dienos; darbo dienos ...
bear raid akcijų pardavimas norint numušti kainas (Non-member)
bearer negotiable instruments apyvarti pateiktinė mokėjimo priemonė (Non-member)
being recognised by the institution as an incurred write-down institucijos pripažinta kaip nukainavimo suma (Non-member)
Benchmark instruments baziniai instrumentai (Non-member)
Bolivar Fuerte stiprusis bolivaras (Non-member)
book-runner pagrindinis bankas (Non-member)
bridging financing pereinamasis arba tarpinis finansavimas Vita Juciuviene
buffer limit indėlio pereikvojimo (apsauginis) limitas Vita Juciuviene
Building Society Būsto paskolų draugija; taupymo bendrija; hipotekos, taupymo ir kreditavimo bendrija (Non-member)
Chief Medical Officer vyriausias medicinos specialistas/gydytojas Vitals
Cleared cheque apmokėtas čekis (Non-member)
CN CAD Gintautas Kaminskas
Contracted-out money purchase schemes įmokų pagal sutartį sistemos (Non-member)
Contracted-out money purchase stakeholder pension schemes suinteresuotos šalies pensijų įmokų pagal sutartį sistemos (Non-member)
convalescence benefit pasveikimo lengvata Vitals
cost centre kaštų centras (Non-member)
credit insurer kreditų draudikas (Non-member)
Cross-selling kryžminis pardavimas Vita Juciuviene
currency exposure galimi nuostoliai dėl valiutos kurso pokyčio Rasa Racevičiūtė
daily asset log-return dienos pelno normos santykis (Non-member)
daily closing price dienos uždarymo kaina Romualdas Zvonkus
debt capital markets skolinamojo kapitalo rinkos Mindaugas Vasinauskas
Debt sleeve besivystančių rinkų skolos vertybiniai popieriai (Non-member)
deciding on payments under shared management nustatyti bendrai valdomų fondų išmokas Gintautas Kaminskas
Dilution levy (investicinio fondo valdytojo nustatytas) „dilution levy“ mokestis (Non-member)