ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

KudoZ open glossaries (KOG)

Terms translated by ProZ.com translators via the KudoZ help network

« KudoZ open glossary

Related resources
English to Lithuanian translators (0)
Other online glossaries in this pair (0)

Browse the KudoZ open glossary
Language pair Field – CTRL- or SHIFT- click to select multiple
Source:
Target:Browse by letter:   ALL  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Term Translation Entered by
claims track ieškinio eiga (Non-member)
Collision deductible waiver Atleidimas nuo franšizės mokėjimo (Non-member)
coverholder įgaliotasis draudimo tarpininkas (Non-member)
credit risk cover kredito rizikos draudimas ...
credit risk insurance kredito rizikos draudimas (Non-member)
Defensive driver and driver improvement courses saugaus eismo besilaikantis/atsargus vairuotojas ir vairavimo įgūdžių tobulinimo kursai (Non-member)
gross written premium bendra pasirašytų įmokų suma (Non-member)
group health plan grupinio sveikatos draudimo draudikas (Non-member)
Insurance score draudimo rezultatas (Non-member)
open policy neįkainotas polisas (Non-member)
payable at conclusion and financed išmokamas sudarant sutartį (Non-member)
payable on surrender išmokama pristačius draudimo polisą (Non-member)
periods for the entitlement/periods for the calculation teisės į išmokas(pašalpas) laikotarpiai/išmokų apskaičiavimo laikotarpiai Vitals
personal coverage asmens draudimas (Non-member)
Privilege car insurance „Privilege“ automobilio draudimas ...
replacement colleague pakaitinis asmuo (Non-member)
run-off (Draudimo) išmokos (Non-member)
self risk frančizė (Non-member)
sublimit sublimitas Mindaugas Vasinauskas
subrogation subrogacija ...
theater costs operacinės kaštai, operacinės išlaidos (Non-member)
Umbrella policy skėtinio draudimo polisas (Non-member)
UPR R/I neuždirbtų įmokų rezervo perdraudimas (Non-member)