ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

KudoZ open glossaries (KOG)

Terms translated by ProZ.com translators via the KudoZ help network

« KudoZ open glossary

Related resources
English to Norwegian translators (0)
Other online glossaries in this pair (0)

Browse the KudoZ open glossary
Language pair Field – CTRL- or SHIFT- click to select multiple
Source:
Target:
Browse by letter:   ALL  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Term Translation Entered by
"type-in" type-in (dataprogram som skrives inn manuelt) (Non-member)
actions Handlinger (Non-member)
advisory kunngjøring (Non-member)
application-aware data protection support hjelp og støtte til databeskyttelse fra supporttjeneste med kjennskap til applikasjoner (Non-member)
artificial intelligence kunstig intelligens ...
assembly samlings- (Non-member)
assembly links produksjonslinje-linker/sammenstillingslinker (Non-member)
base raw port grunnleggende RAW-port (Non-member)
bates stamps Bates-stempler, Bates-numre Egil Presttun
body template innholdsmal (Non-member)
bookmarked (verb) plukket ut, utvalgt (Non-member)
brick level meldingsnivå (Non-member)
browsing browsing/søking (etter ressurser) i nettverket (Non-member)
caliper skyvelære Helene1974
channel-to-frequency mapping tilordningen av (TV-)kanal til frekvens (Non-member)
Chat Code of Conduct regler for nettprat (Non-member)
Chat Help Hjelp for Chat (Non-member)
connector installer installasjonsprogram for tilkoplingsmodul (for synkroniseringsprogramvare) (Non-member)
contracts abonnement Ellen-Marie Kristiansen Ritchie
corporate domain firmadomene (Non-member)
CTA call to action-knapper (Non-member)
decreasing time to market få produktet raskere på markedet (Non-member)
decrement datum minsk med én ettore
demand generation programs etterspørselsfremmende programmer Frank Ekeberg
dockat dokket, forankret Helene1974
draft face analysis analyse av modellens overflate (Non-member)
DropdownList nedtrekksliste (Non-member)
Duration Field varighetsfeltet (Non-member)
Enclosure(s) vedlegg Marcia Gascon
European Console - Optional europeisk konsoll - ekstrautstyr (Non-member)
exploit exploit (Non-member)
extension server tilleggsserver (Non-member)
fanning forgrening (Non-member)
Fcst or FcstDraft tables Fcst- eller FcstDraft-tabellene (Non-member)
fuzzy logic fuzzy logic, fuzzy-logikk ...
gleaning oppsnapping (av IP-adresse) (Non-member)
Graph and Grid portions diagram- og rutenettposisjoner (Non-member)
hash nøkkel Frank Ekeberg
hibernation dvalemodus (Non-member)
highlights viktigste egenskaper (Non-member)