ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

KudoZ open glossaries (KOG)

Terms translated by ProZ.com translators via the KudoZ help network

« KudoZ open glossary

Related resources
English to Norwegian translators (0)
Other online glossaries in this pair (0)

Browse the KudoZ open glossary
Language pair Field – CTRL- or SHIFT- click to select multiple
Source:
Target:Browse by letter:   ALL  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Term Translation Entered by
Accounts Receivable Aging Report aldersfordelte kundefordringer (Non-member)
Balance by Age chart Aldersfordelt saldooversikt (Non-member)
Behavioural economics Atferdsøkonomi ...
brings you the world in an oyster! gir deg adgang til verdensmarkedene! Liv Fridtjofsen
Capital call innkallelse av aksjekapital ...
Days Sales Outstanding gjennomsnittlig kredittid (Non-member)
discouraged workers motløse arbeidere ...
Dispute Distribution Chart fordelingsdiagram for fakturaklager (Non-member)
efficiency benefit økt effektivitet (Non-member)
frictional unemployment friksjonsledighet ...
mass merchant varehus Ingrid Thorbjørnsrud
penetration rate penetrasjonsrate (Non-member)
ramp up, ramp-up opptrapping (Non-member)
scarcity value knapphetsverdi ...
stagflation stagflasjon ...
strong sell sterk salgsanbefaling Elisabeth Maurland
Trends chart trenddiagram (Non-member)
utility bill vann- eller strømregning Koen Speetjens
Working Capital and Liquidity Management dashboard styringsverktøy for arbeidskapital og likviditet (Non-member)
working interest produksjonsandel (Non-member)