ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

KudoZ open glossaries (KOG)

Terms translated by ProZ.com translators via the KudoZ help network

« KudoZ open glossary

Related resources
English to Norwegian translators (0)
Other online glossaries in this pair (0)

Browse the KudoZ open glossary
Language pair Field – CTRL- or SHIFT- click to select multiple
Source:
Target:
Browse by letter:   ALL  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Term Translation Entered by
male pipe threads utvendig (rør)gjenge (Non-member)
a hydraulic press and punches et hydraulisk trykk og slag (Non-member)
accept (in this context) tolerere/tåle (Non-member)
address jumper jumper, kortslutningsbøyle (Non-member)
Air conditioning system luftkondisjoneringsanlegg (Non-member)
annubar annubar ...
Augmentative communication device Supplerende kommunikasjonsenhet Ellen-Marie Kristiansen Ritchie
bleeding down redusere (Non-member)
Boom pin låsebolt/låsepinne ...
Brise soleil solskjerming/solavskjerming (Non-member)
By-Pass Valve omløpsventil (Non-member)
cage nut firkantmutter ...
cartridge valve patronventil (Non-member)
casetype sakstype Salvador Scofano and Gry Midttun
casting slip støpeslikker (Non-member)
Chainsaw bar Sverd Cecilie Brauer
clapper assembly klaffventilsett (Non-member)
closure seal tetning, tetningsring (Non-member)
cone konus (Non-member)
contain slack ikke være stramme (Non-member)
Crank cycle startsyklus (Non-member)
Cycling up/cycling down oppkjøring/nedkjøring Ellen-Marie Kristiansen Ritchie
deterioration forringelse (Non-member)
drain-back water restvann (Non-member)
drill steel borestål (Non-member)
drop arm beam styrestang Per Riise
earth collector varmeopptaksrør/kollektorslange Svein Hartwig Djaerff
Equilibration exhaust fan avgassvifte (for termisk likevekt) Ellen-Marie Kristiansen Ritchie
flare cap lokk (Non-member)
flare nut kragemutter (Non-member)
Fractionating Net forstøvningsnett (Non-member)
Gas soundness & let by test Sikkerhets- og lekkasjetest for gass (Non-member)
hedge on verne mot (Non-member)
High & Low Pressure Watermist høy- og lavtrykks vanntåke (Non-member)
impeller skovler (Non-member)
in-shoe design montert mellom labbene (Non-member)
latched open låst i åpen stilling (Non-member)
non-working stroke (stempel)tilbakeslag (Non-member)
pawl sperrehake (Non-member)
peaked-roof gridded system pyramideformet gittersystem (Non-member)