ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

KudoZ open glossaries (KOG)

Terms translated by ProZ.com translators via the KudoZ help network

« KudoZ open glossary

Related resources
English to Norwegian translators (0)
Other online glossaries in this pair (0)

Browse the KudoZ open glossary
Language pair Field – CTRL- or SHIFT- click to select multiple
Source:
Target:Browse by letter:   ALL  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Term Translation Entered by
desertification forørkning ...
overgrazing Overbeiting ...
photovoltaics solcelleteknologi/solcelleenergi brigidm
RRR EU directive EU-direktiv om gjenbruk, gjenvinning og nyttiggjøring (Non-member)
secondary material gjenvinnbart restmateriale (Non-member)
soil erosion jorderosjon ...
sub-annual flere ganger i året Vedis Bjørndal
substance management avfallsbehandling (Non-member)
sustainable yield bærekraftig avkastning ...