ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

KudoZ open glossaries (KOG)

Terms translated by ProZ.com translators via the KudoZ help network

« KudoZ open glossary

Related resources
English to Polish translators (0)
Other online glossaries in this pair (0)

Browse the KudoZ open glossary
Language pair Field – CTRL- or SHIFT- click to select multiple
Source:
Target:
Browse by letter:   ALL  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Term Translation Entered by
potassium citrate cytrynian potasu (Non-member)
potassium hydrogen 2-oxopentanedioate wodoro-2-oksopentanodioan potasu (Non-member)
potassium octoate kaprylan potasu/oktanian potasu (Non-member)
potassium tert-butoxide tert-butanolan potasu (Non-member)
pour-off tube probówka do nadsącza (Non-member)
Practical rate (of reaction) realna szybkość (reakcji) (Non-member)
preheat exchangers wstępne wymienniki ciepła (Non-member)
premanufacturing notification notyfikacja przedprodukcyjna (Non-member)
premium vs regular gasoline benzyna wysokooktanowa vs niskooktanowa (Non-member)
premixed reagent przedmieszka Maciej Andrzejczak
preparation preparat (Non-member)
preregister wstępnie rejestrować (Non-member)
PRESS value suma kwadratów błędów przewidywania Jacek Mozdyniewicz
pressure demand z regulacją / stabilizacją nadciśnienia (Non-member)
pressure drop per vessel spadek ciśnienia w jednym/każdym naczyniu Maciek Drobka
pressurised hood szczelny hełm (Non-member)
pressurized circuit układ ciśnieniowy, układ pod ciśnieniem (Non-member)
pressurizing time czas sprężania (Non-member)
presulfiding agent czynnik wstępnie nasiarczający (Non-member)
primary alcohol sodium sulphate siarczan sodowy alkoholu pierwszorzędowego (Non-member)
Printed on chlorine free bleached paper wydrukowano na papierze bielonym bez uzycia chloru (Non-member)
process enclosur Należy korzystać z systemów zamkniętych (np. autoklaw), lokalnych systemów wentylacyjnych lub innych ...
process receipt (zgodnie z) technologią procesu (Non-member)
process streams strumienie technologiczne (Non-member)
process unit instalacja procesowa (Non-member)
procyanidins procyjanidy Maciej Andrzejczak
product testing concentration stężenie próbne wyrobu (produktu czy czego tam) (Non-member)
Production rate wydajność (Non-member)
proofing (mark/composition/substances) nieprzepuszczalne-uszczelniające (Non-member)
property assurance gwarancja/ zapewnienie dotyczące określonych właściwości (substancji) (Non-member)
propionate of soda propionian sodu (Non-member)
proprietary cleaning masterbatch firmowa przedmieszka oczyszczająca Jacek Mozdyniewicz
propyl phenethyl acetal 1-fenyloetoksy-1-propoksyetan (Non-member)
Propylene Glycol n-Propyl Ether eter n-propylowy glikolu propylenowego Michal Glowacki
protective NH3 gas coating warstwa ochronna amoniaku (Non-member)
pungent principle gorzki składnik; goryczka (Non-member)
pure phase beta-tricalcium phosphate czysty fazowo beta fosforan trójwapniowy (Non-member)
pureshield argon Argon \"Pureshield\" (Non-member)
pyrazinoate pirazynokarboksylan (Non-member)