ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

KudoZ open glossaries (KOG)

Terms translated by ProZ.com translators via the KudoZ help network

« KudoZ open glossary

Related resources
English to Serbian translators (0)
Other online glossaries in this pair (0)

Browse the KudoZ open glossary
Language pair Field – CTRL- or SHIFT- click to select multiple
Source:
Target:Browse by letter:   ALL  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Term Translation Entered by
Advocacy and awareness NGO nvo za javno zastupanje i podizanje svesti (Non-member)
amended izmenjen i dopunjen, s izmenama i dopunama, u izmenjenoj verziji (Non-member)
Assistant Chief Counsel Advokat službe nacionalne bezbednosti (Non-member)
Bureau of Customs and Border Protection and... Biro za carinu i zaštitu granica (Non-member)
Child Support Enforcement Services Služba za ostvarivanje prava na dečji dodatak (Non-member)
classified information poverljive informacije (Non-member)
Court of Asylum sud za azilante (Non-member)
deeming rules правила о претпостављеним приходима од имовине Milena Taylor
Delaware Department of State Državna uprava Delavera ...
Domestic Assault Project projekat borbe protiv nasilja u porodici (Non-member)
engender родна димензија (Non-member)
glass ceiling stakleni plafon ...
Governorate uprava (Non-member)
grantee организација која је добила донацију (Non-member)
grassroots movement samonikli pokret ...
Her Majesty’s Customs and Excise Service, London. Sluzba carine i poreza Njenog Velicanstva u Londonu (Non-member)
Human Trafficking Task Force radna grupa za borbu protiv trgovine ljudima (Non-member)
landmark granica Sherefedin MUSTAFA
Lieutenant General in Council vice-guverner, zamenik guvernera (Non-member)
lobbyist lobista Natasha Jankovic
Medicaid Waiver program program pružanja vaninstitucionalne medicinske nege Aida Samardzic
mudslinging iznošenje prljavog veša ...
native counselor savetnik izvornog porekla Sherefedin MUSTAFA
Parliamentary democracy parlamentarna demokratija (Non-member)
pillar stup, glavni oslonac, stozer (Non-member)
policy dialogue regulatorni dijalog (Non-member)
policy maker kreator politike Sherefedin MUSTAFA
Program Officer programski službenik Milena Taylor
restitution in integrum vraćanje u pređašnje stanje (Non-member)
Sectoral (meeting) sektorski (sastanak) (Non-member)
Social audit Društvena revizija (Non-member)
spinning spinovanje, medijska manipulacija, manipulisanje informacijama (Non-member)
State of play (trenutna) situacija, razvoj dogadjaja (Non-member)
subsidiary protection dodatna zaštita (Non-member)
suspensory effect ne zadržava izvršenje odluke ili rešenja (Non-member)
tailor made/customised po meri / prilagodjena Sherefedin MUSTAFA
think tank ekspertska organizacija ...
To: From: Primalac: Pošiljalac (Prima: Šalje:) ...
Twinning (programme) (program) bratimljenje gradova/opština (Non-member)
US Department of Homeland Security Ministarstvo unutrašnje bezbednosti SAD (Non-member)