ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

KudoZ open glossaries (KOG)

Terms translated by ProZ.com translators via the KudoZ help network

« KudoZ open glossary

Related resources
French to Dutch translators (0)
Other online glossaries in this pair (0)

Browse the KudoZ open glossary
Language pair Field – CTRL- or SHIFT- click to select multiple
Source:
Target:Browse by letter:   ALL  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Term Translation Entered by
27 de tension een bloeddruk van 270 (Non-member)
avoir une sacrée pression onder enorme druk staan (Non-member)
AVS, auxiliaire de vie scolaire (ambulant) begeleider (Non-member)
à bloc gestrest/gespannen Sherefedin MUSTAFA
être dans un bateau in hetzelfde schuitje zitten (Non-member)
codes muséographiques habituels traditionele/gebruikelijke richtlijnen m.b.t. (het inrichten van) tentoonstellingen (Non-member)
Dans la mare aux canards, il faut savoir nager. om bij de grote vissen te horen, moet je wel kunnen zwemmen Roel Verschueren
Etat du document revisieoverzicht (Non-member)
faire la fête à qqn iemand liggen hebben, te snel af zijn, op zijn neus gezet Roel Verschueren
glous-glous (des dindes) klokkloks (klokkende kalkoenen) (Non-member)
l'esprit transporté sfeer die ons in vervoering brengt/verrukkelijke sfeer/betoverende klanken,... (Non-member)
l’âge de raison leeftijd des onderscheids (Non-member)
mettre en musique handen en voeten geven (Non-member)
parachuté geparachuteerd (Non-member)
Quand on n'a pas de revenus, 500 €, c'est Byzance. (...geen inkomsten heeft, is € 500) een smak geld/de wereld - maakt € 500 een wereld van verschil (Non-member)
se fondre dans le moule zich conformeren, zich (klakkeloos) aanpassen, de meute/massa volgen, meegaan met de massa (Non-member)
une référence patrimoniale internationale een cultuurdrager van wereldfaam / icoon van wereldfaam / erfgoedambassadeur (Non-member)
vous prions de croire à l’assurance de notre considération distinguée. Hoogachtend, (Non-member)