ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

KudoZ open glossaries (KOG)

Terms translated by ProZ.com translators via the KudoZ help network

« KudoZ open glossary

Related resources
French to Dutch translators (0)
Other online glossaries in this pair (0)

Browse the KudoZ open glossary
Language pair Field – CTRL- or SHIFT- click to select multiple
Source:
Target:Browse by letter:   ALL  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Term Translation Entered by
27 de tension een bloeddruk van 270 (Non-member)
avoir une sacrée pression onder enorme druk staan Jan Willem van Dormolen
AVS, auxiliaire de vie scolaire (ambulant) begeleider Jan Willem van Dormolen
à bloc gestrest/gespannen Sherefedin MUSTAFA
être dans un bateau in hetzelfde schuitje zitten (Non-member)
codes muséographiques habituels traditionele/gebruikelijke richtlijnen m.b.t. (het inrichten van) tentoonstellingen Joris Bogaert
Dans la mare aux canards, il faut savoir nager. om bij de grote vissen te horen, moet je wel kunnen zwemmen Roel Verschueren
Etat du document revisieoverzicht Joris Bogaert
faire la fête à qqn iemand liggen hebben, te snel af zijn, op zijn neus gezet Roel Verschueren
glous-glous (des dindes) klokkloks (klokkende kalkoenen) Joris Bogaert
l'esprit transporté sfeer die ons in vervoering brengt/verrukkelijke sfeer/betoverende klanken,... Els Thant, M.A., B.Tr.
l’âge de raison leeftijd des onderscheids Joris Bogaert
mettre en musique handen en voeten geven (Non-member)
parachuté geparachuteerd (Non-member)
Quand on n'a pas de revenus, 500 €, c'est Byzance. (...geen inkomsten heeft, is € 500) een smak geld/de wereld - maakt € 500 een wereld van verschil (Non-member)
se fondre dans le moule zich conformeren, zich (klakkeloos) aanpassen, de meute/massa volgen, meegaan met de massa (Non-member)
une référence patrimoniale internationale een cultuurdrager van wereldfaam / icoon van wereldfaam / erfgoedambassadeur Joris Bogaert
vous prions de croire à l’assurance de notre considération distinguée. Hoogachtend, (Non-member)