ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

KudoZ open glossaries (KOG)

Terms translated by ProZ.com translators via the KudoZ help network

« KudoZ open glossary

Related resources
German to Polish translators (0)
Other online glossaries in this pair (0)

Browse the KudoZ open glossary
Language pair Field – CTRL- or SHIFT- click to select multiple
Source:
Target:
Browse by letter:   ALL  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Term Translation Entered by
Bestrahlungszeile linijka promiennika (promienników) (Non-member)
Flanschmutter nakrętka kołnierzowa (Non-member)
Fließverhalten tu: pełzanie (Non-member)
lithium-verseiftes Fett smar litowy (Non-member)
"EU-notifizierte Brandpruefstelle" jednostka notyfikowana w Unii Europejskiej w zakresie badań palności (Non-member)
"Schirmung" (im Gegensatz zur Erdung) bzw. "schirmen" ekranowanie (Non-member)
(Voll)Ausschlag 1. pełne wychylenie wskazówki 2. koniec zakresu pomiarowego (Non-member)
* * (Non-member)
11 Mann-Wochen 11 osobotygodni (Non-member)
12 Uhr-Position w położeniu/w pozycji godziny 12 (Non-member)
12 V-Bordnetz samochodowa instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12 V (Non-member)
12 V-Kfz-Stecker wtyczka do instalacji samochodowej o napięciu znamionowym 12 V (Non-member)
Ab- und Überlaufgarnitur zestaw / zlew z systemem odpływowo-przelewowym (Non-member)
Abdrückgewinde gwint odciskowy / do odciskania (Non-member)
Abgabeprüfung Kontrola (zdawczo-)odbiorcza (Non-member)
Abgabezähler für stark schwankende Durchflüsse licznik wydatku dla silnie zmiennych przep³ywów (Non-member)
Abgastemperatur temperatura spalin (Non-member)
Abgaswärmeübertrager wymiennik ciepła spalin (Non-member)
abgedeckt spełniające warunek współczynnika naprężen = ... Witold Palka
Abkant- und Formbacken szczęki do gięcia krawędziowego i kształtowego (Non-member)
Ablagetisch stół odbiorczy (Non-member)
Abräum- oder Rückhaltevorrichtung przyrząd zdejmujący i przytrzymujący Anfernee
Abrollarm ramię rozwijające (Non-member)
abrufen (Einstellungen) wywołać/przywołać (nastawy) (Non-member)
Absaugkopf głowica ssąca, głowica odsysająca, głowica odciągowa (Non-member)
abschwarten obdzierać (Non-member)
Absenkung der Tiefen/der Höhen obnizenie niskich/wysokich tonow (Non-member)
Abstand odstep (Non-member)
abstrahlender Anteil mniejsza czesc emitowanego strumienia swiatla (Non-member)
Abtragsleistung wydajność usuwania materiału (skrawania, szlifowania etc.) (Non-member)
Abtrieb Element napędzany (Non-member)
Abweiserkurven krzywka odbojnika (Non-member)
Achsen je Zug liczba osi w zespole trakcyjnym/ pociągu (Non-member)
Akku-Kartuschenpresse akumulatorowy wyciskacz do tub/mas (Non-member)
Akku-Pack pakiet / zestaw akumulatorów (Non-member)
Akku-Pack pakiet akumulatorów Mariusz Wstawski
Aktorenklemme zaciski organów wykonawczych Dariusz Rabus
Alarmwählgerät dialer telefoniczny alarmowy (Non-member)
allpolige Trennung odłączenie sieci na wszystkich biegunach iceblue
Anfasung ścięta krawedź, sfazowanie (Non-member)