ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

KudoZ open glossaries (KOG)

Terms translated by ProZ.com translators via the KudoZ help network

« KudoZ open glossary

Related resources
German to Polish translators (0)
Other online glossaries in this pair (0)

Browse the KudoZ open glossary
Language pair Field – CTRL- or SHIFT- click to select multiple
Source:
Target:
Browse by letter:   ALL  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Term Translation Entered by
17. BlmSchV 17. Federalne Rozporządzenie o Ochronie przed Imisjami (Non-member)
Abminderung der Obniżenie poziomu (Non-member)
abstromseitig na kierunku spływu wód gruntowych Mirosław Wagner
Ackerfläche grunty orne Maciej Andrzejczak
Altablagerungen stare skladowiska odpadow (Non-member)
Altlasten und Flächenrecycling (usuwanie) zastarzalych skazen i odzyskiwanie powierzchni (Non-member)
Altlastsanierung sanitacja/sanacja (starych skladowisk i) terenów skażonych (Non-member)
Anbaufläche powierzchnia uprawna Maciej Andrzejczak
Ölfrüchte rośliny oleiste (Non-member)
Beckenlage koryto rzeki (niecka) (Non-member)
Betriebsberatungssystem System doradztwa przedsiębiorstw (Non-member)
Betriebsstelle oddział, filia firmy (Non-member)
Beurteilungspegel równoważny poziom dźwięku (Non-member)
bevorratet tu: zapasowe (Non-member)
Bewuchspflege pielęgnacja zieleni (Non-member)
Binnenentwässerung odwodnienie wewnętrzne (Non-member)
Bioverträglichkeit zgodnosc biologiczna, biokompatybilnosc, tolerancja biologiczna (Non-member)
Biozentrationsfaktoren współczynniki biokoncentracji (Non-member)
Blocksteinrampen Ochronne skarpy z narzutu kamiennego (Non-member)
Bodenluftsanierung Oczyszczanie powietrza glebowego metodą odsysania iceblue
Brekzie brekcja, druzgot, okruchowiec (uwaga: Niemcy stosują też pisownię: Breccie) (Non-member)
Bundesimmissionsschutzgesetz Federalna Ustawa o Ochronie Atmosfery przed Zanieczyszczeniami Mariusz Wstawski
Chlorabfälle odpady zawierające chlor (Non-member)
Datenblatt karta informacyjna/karta danych (Non-member)
Datenverarbeitung przetwarzanie danych (Non-member)
Deckgebirge skały przykrywające Maciej Andrzejczak
Deichrückverlegung cofnięcie wału (Non-member)
Deklarationsformular formularz deklaracji (Non-member)
Deponieklasse klasa składowiska odpadów Maciej Andrzejczak
der Feinstaub mikropył (Non-member)
Die gasseitige Ausbrandgüte dokładność wypalenia po stronie gazu (Non-member)
EBS paliwo zastępcze/alternatywne (Non-member)
Ein belastbares Maß w sposób dopuszczaj±cy tolerancję (Non-member)
Entkopplung Uwolnienie, uniezależnienie (Non-member)
Entnahmestelle miejsce poboru wody (Non-member)
Erfassungsbogen arkusz ewidencyjny (Non-member)
Ersatzgeld rekompensata pieniężna ( w formie pienięznej)/finansowa (Non-member)
Essexit eseksyt (Non-member)
europaweit handelbares Produkt produkt sprzedawany w całej Europie (Non-member)
Fallbeispiele konkretne przyklady (Non-member)