ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

KudoZ open glossaries (KOG)

Terms translated by ProZ.com translators via the KudoZ help network

« KudoZ open glossary

Related resources
German to Polish translators (0)
Other online glossaries in this pair (0)

Browse the KudoZ open glossary
Language pair Field – CTRL- or SHIFT- click to select multiple
Source:
Target:
Browse by letter:   ALL  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Term Translation Entered by
Altbesitzer (w 1880r.) dożywotnik (Non-member)
Arbeits- oder Liefergemeinschaften grupy wykonawców/ usługodawców oraz grupy dostawców (Non-member)
Arbeitsvorbereiter kierownik ds. planowania (Non-member)
Berufsarbeiter pracownik wykfalifikowany (specjalista, fachowiec) (Non-member)
Die regelmäßige reguläre Arbeitszeit regularny czas pracy o/ w stałych godzinach (Non-member)
Dienstzettel re (Non-member)
disziplinarische Führungskraft przełożony dyscyplinarny (Non-member)
Einsatzwechsel tu: zmiana miejsca wykonywania pracy (Non-member)
Führungs-Index Indeks lidera JEAdamczyk
Führungssituation model zarządzania (Non-member)
Funktionsbereich obszar funkcyjny (Non-member)
Gebietsverkaufsleiter regionalny kierownik sprzedaży Mirosław Wagner
Hauswirtschaftlicher Bereich dział gospodarczy (Non-member)
hohe Serviceorientierung wysoki standard obsługi klienta (Non-member)
Ideenmanagement Zarządzanie pomysłami (Non-member)
Industriekaufmann handlowiec w przedsiębiorstwie przemysłowym Dariusz Rabus
Innendienst / Außendienst biuro/praca w terenie (Non-member)
Kühlanlagezulage dodatek za pracę w chłodni/w niskich temperaturach (Non-member)
Kellnerin mit Inkasso kelnerka kasująca rachunki (Non-member)
Legitimierung legitymizacja, usankcjonowanie (Non-member)
Leistungsstärke tu: siła przedsiębiorstwa (Non-member)
Leistungsverhalten wydajność pracy (Non-member)
Lohnarbeiter Pracownik najemny, pracujący na umowę-zlecenie JEAdamczyk
Meister/ tarifliche Führungskraft mistrz / pracownik kadry kierowniczej z wynagrodzeniem i czasem pracy na podstawie umowy zbiorowej (Non-member)
Mitarbeiterförderung promocja oraz rozwój pracownika/pracowników (Non-member)
Mitarbeitersoll(zahlen) minimalna wydajność współpracownika (Non-member)
mobile Tätigkeit praca mobilna (Non-member)
Monatsscheiben okresy miesięczne/przedziały miesięczne (Non-member)
Objektkundengeschäft klient biznesowy (Non-member)
Personalgrundsatz zasady polityki personalnej (Non-member)
Präsenzdienst czynna służba wojskowa (Non-member)
Rüststunden czas pomocniczy (Non-member)
Referenzabschluss odpowiednie (niemieckie) świadectwo (Non-member)
rollendes Schichtsystem rotacyjny system zmian(owy) (Non-member)
sicherheits- und gefahrenbewußtes Arbeiten praca ze świadomością wymagań BHP (i przepisów o zapobieganiu nieszczęśliwym wypadkom) (Non-member)
Sicherungsaufsichtskraft specjalista ds. kontroli przepisów BHP (Non-member)
Sollarbeitsstunden obowiązkowy wymiar czasu pracy (Non-member)
Soz. Pfl. Entgelt (das sozialversicherungspflichtige Entgelt) wynagrodzenie podlegaj±ce składkom na ubezpieczenia społeczne (Non-member)
Stundenlohnrechnung rozliczenia pracy wykonywanej według stawek godzinowych (Non-member)
Telearbeit telepraca (Non-member)