ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

KudoZ open glossaries (KOG)

Terms translated by ProZ.com translators via the KudoZ help network

« KudoZ open glossary

Related resources
Polish to German translators (0)
Other online glossaries in this pair (0)

Browse the KudoZ open glossary
Language pair Field – CTRL- or SHIFT- click to select multiple
Source:
Target:
Browse by letter:   ALL  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Term Translation Entered by
aktywna politka kursowa aktive Wechselkursstrategie (Non-member)
asygnata przychodowa - dokument KP Kassenbeleg Einnahme Tomasz Sieniuć
bufor Puffer (Non-member)
certyfikacja jakościowa przedsiębiorstwa Qualitätszertifizierung (des Unternehmens) (Non-member)
dekretacja Kontierung (Non-member)
delegacja służbowa Dienstreise (Non-member)
do obrotu Zum Handel (Non-member)
dotychczasowe umozenie bisherige Tilgung (Non-member)
działalność statutowa Satzungstätigkeit; satzungsmäßige /satzungsgemäße T. (Non-member)
dziesięciokrotna wartość nominalna udziału zehnfacher Nennwert des Anteils (Non-member)
Ewidencja wartościowa wertmäßige Erfassung (Non-member)
ewidencja zdarzeń i operacji gospodarczych (Ordnungsmäßige) Erfassung aller Geschäftsvorfälle (Non-member)
FGŚP - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fonds für garantierte Arbeitnehmerleistungen (Non-member)
jest zbliżona beläuft sich auf annähernd (Non-member)
Kancelaria Biegłego Rewidenta Wirtschaftsprüferkanzlei (Non-member)
kluczowy biegły rewident verantwortlicher Wirtschaftsprüfer Sonja Stankowski
konta pozabilansowe außerbilanzielles Konto (Non-member)
konto nettingowe Nettingkonto (Non-member)
Krajowy Standard Rachunkowości Nationaler Rechnungslegungsstandard (Non-member)
metoda pełna vollkonsolidiert (Non-member)
metoda praw własności Equity-Methode (Non-member)
metoda stałej stopy procentowej Festzinssatz (Non-member)
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) Internationale Rechnungslegungsstandards (Non-member)
n.k.u.p. (steuerrechtlich) nicht abzugsfähige Betriebsausgaben (Non-member)
nieopodatkowany unversteuert Sonja Stankowski
niskocenne środki trwałe geringwertige Wirtschaftsgüter (Non-member)
obce środki trwałe fremde Anlagen (Non-member)
obrotowość Umschlagshäufigkeit (Non-member)
Ocena wiarygodności kredytowej Beurteilung der Kreditwürdigkeit (Non-member)
odbiór godzin Freizeitausgleich (Non-member)
Odpis aktualizacyjny Zuschreibung (Non-member)
odpis aktualizujący Wertberichtigung (Non-member)
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Abschreibung (Non-member)
odsetki budżetowe Säumniszuschläge (gegenüber dem Staatshaushalt) (Non-member)
opłaty środowiskowe Umweltabgaben (Non-member)
Oplata produktowa Produktgebühr (Non-member)
OT-przyjęcie środka trwałego Eingang der Sachanlage (Non-member)
otwarcie ksiąg rachunkowych die Eröffnungsbilanz (Non-member)
PFRON-Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Staatlicher Fonds für Rehabilitation Behinderter (Non-member)
ploter Plotter (Non-member)