Mobile menu

The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

Spanish to Polish Real Estate Translation Glossary

Spanish term Polish translation
cancelación notarial y registral wykreślenie z księgi wieczystej na podstawie aktu notarialnego
Catastro de Rústica Kataster nieruchomości
certificado/cédula catastral wypis z katastru (nieruchomości)
escritura de propiedad o nota simple/certificado de (Registro de la Propiedad) akt notarialny własności (gruntu) lub odpis z (Księgi Wieczystej)
fincas de reemplazo nieruchomości zastępcze
Montaje efímero architektura tymczasowa
unidad edificatoria obiekt budowlany
viviendas de promoción libre mieszkania przeznaczone na sprzedaż po cenie rynkowej
All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs