ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

KudoZ open glossaries (KOG)

Terms translated by ProZ.com translators via the KudoZ help network

« KudoZ open glossary

Related resources
Spanish to Polish translators (0)
Other online glossaries in this pair (0)

Browse the KudoZ open glossary
Language pair Field – CTRL- or SHIFT- click to select multiple
Source:
Target:Browse by letter:   ALL  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Term Translation Entered by
cancelación notarial y registral wykreślenie z księgi wieczystej na podstawie aktu notarialnego (Non-member)
Catastro de Rústica Kataster nieruchomości (Non-member)
certificado/cédula catastral wypis z katastru (nieruchomości) (Non-member)
escritura de propiedad o nota simple/certificado de (Registro de la Propiedad) akt notarialny własności (gruntu) lub odpis z (Księgi Wieczystej) (Non-member)
fincas de reemplazo nieruchomości zastępcze (Non-member)
Montaje efímero architektura tymczasowa (Non-member)
unidad edificatoria obiekt budowlany (Non-member)
viviendas de promoción libre mieszkania przeznaczone na sprzedaż po cenie rynkowej Monika Jakacka Márquez