ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

KudoZ open glossaries (KOG)

Terms translated by ProZ.com translators via the KudoZ help network

« KudoZ open glossary

Related resources
Spanish to Polish translators (0)
Other online glossaries in this pair (0)

Browse the KudoZ open glossary
Language pair Field – CTRL- or SHIFT- click to select multiple
Source:
Target:
Browse by letter:   ALL  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Term Translation Entered by
aparatos de vía rozjazdy (Non-member)
BA administrator magistrali (bus administrator - administrador de bus) Olga Furmanowska
BAB, Bloqueo Automático Banalizado Samoczynna Blokada Liniowa Dwukierunkowa (Non-member)
bajadas del sorter zrzuty sortera Ossetta
cala klin Monika Jakacka Márquez
capa de forma dolna warstwa pokrycia ochronnego (Non-member)
capacidad máxima de ocupación maksymala pojemność magazynu (Non-member)
captación ferroviaria natężenie potoków ruchu kolejowego Kasia Platkowska
carga de viajeros masa (waga) pasazerow Olga Furmanowska
carrete de pronto socorro zwijadło linii szybkiego natarcia (Non-member)
carretera autonómica de primer/segundo/tercer orden droga wspólnoty autonomicznej pierwszej/drugiej/trzeciej kategorii Olga Furmanowska
carril UIC 54 ND szyna wg karty UIC 54 ND Ossetta
compuerta de protección frente a tormentas wrota przeciwsztormowe/zabezpieczenia przeciwsztormowe Ossetta
cuña de transición (o bloque técnico) blok przejściowy (Non-member)
cupón de carril odcinek toru Ossetta
dependencias (ferrocarril) pomieszczenia (Non-member)
dispositivo anticlimber zderzak [ silikonowy/elstomerowy] Ossetta
en doble fila blokujące wyjazd (Non-member)
escape de alta velocidad połączenie szybkiego ruchu Remigiusz Drewniak KONTYNENT
foso kanał naprawczy Kasia Platkowska
funicular vs. planos inclinados kolejki linowe vs. pochylnie (Równie pochyłe) Anna Marta Chelicka-Bernardo
JTMI (Jefatura Territorial de Mantenimiento de Infraestructuras) Terytorialny Wydział Utrzymania (i Konserwacji) Infrastruktury Remigiusz Drewniak KONTYNENT
lado aire część służąca (technicznej) obsłudze samolotów (Non-member)
muelle de recepción rampa odbiorcza Ossetta
murete guardabalasto murek oporowy podtrzymujący/zabezpieczający/umacniający podsypkę (Non-member)
peso en tara tara lub waga tara Olga Furmanowska
placa pisadera stopień Ossetta
prensa para calar ruedas / calado de ruedas naprasowywanie kół (Non-member)
Proyecto de acondicionamiento ferroviario projekt modernizacji lini kolejowej (Non-member)
Puertas eléctricas tipo encajable–deslizantes drzwi odskokowo-przesuwne sterowane elektrycznie Ossetta
ręczne kierowanie ruchem regulación manual de la circulación / del tráfico (rodado)/ paso de los vehículos (Non-member)
taco / taco rigido tipo holandes klocek/szywny klocek/klin typu holenderskiego Ossetta
tendido de vias układanie szyn [kolejowych] Ossetta
tensor de cierre napinacz zatrzaskowy Kasia Platkowska
terminales urbanas terminale transportu miejskiego (Non-member)
topera kozioł oporowy ...
Torno para mecanizar ruedas y ejes tokarka do obróbki mechanicznej kól i osi (Non-member)
transelevador układnica regałowa (Non-member)
transición de elasticidad vía en placa - vía en balasto strefa przejściowa płyta - podsypka ...
traviesa polivalente z podkład kolejowy [betonowy] o regulowanej odległości ...