ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

KudoZ open glossaries (KOG)

Terms translated by ProZ.com translators via the KudoZ help network

« KudoZ open glossary

Related resources
Spanish to Polish translators (0)
Other online glossaries in this pair (0)

Browse the KudoZ open glossary
Language pair Field – CTRL- or SHIFT- click to select multiple
Source:
Target:
Browse by letter:   ALL  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Term Translation Entered by
aparatos de vía rozjazdy (Non-member)
BA administrator magistrali (bus administrator - administrador de bus) (Non-member)
BAB, Bloqueo Automático Banalizado Samoczynna Blokada Liniowa Dwukierunkowa (Non-member)
bajadas del sorter zrzuty sortera (Non-member)
cala klin Monika Jakacka Márquez
capa de forma dolna warstwa pokrycia ochronnego (Non-member)
capacidad máxima de ocupación maksymala pojemność magazynu (Non-member)
captación ferroviaria natężenie potoków ruchu kolejowego Kasia Platkowska
carga de viajeros masa (waga) pasazerow (Non-member)
carrete de pronto socorro zwijadło linii szybkiego natarcia (Non-member)
carretera autonómica de primer/segundo/tercer orden droga wspólnoty autonomicznej pierwszej/drugiej/trzeciej kategorii (Non-member)
carril UIC 54 ND szyna wg karty UIC 54 ND (Non-member)
compuerta de protección frente a tormentas wrota przeciwsztormowe/zabezpieczenia przeciwsztormowe (Non-member)
cuña de transición (o bloque técnico) blok przejściowy (Non-member)
cupón de carril odcinek toru (Non-member)
dependencias (ferrocarril) pomieszczenia (Non-member)
dispositivo anticlimber zderzak [ silikonowy/elstomerowy] (Non-member)
en doble fila blokujące wyjazd Aleksandra Błasiak
escape de alta velocidad połączenie szybkiego ruchu Remigiusz Drewniak KONTYNENT
foso kanał naprawczy Kasia Platkowska
funicular vs. planos inclinados kolejki linowe vs. pochylnie (Równie pochyłe) (Non-member)
JTMI (Jefatura Territorial de Mantenimiento de Infraestructuras) Terytorialny Wydział Utrzymania (i Konserwacji) Infrastruktury Remigiusz Drewniak KONTYNENT
lado aire część służąca (technicznej) obsłudze samolotów (Non-member)
muelle de recepción rampa odbiorcza (Non-member)
murete guardabalasto murek oporowy podtrzymujący/zabezpieczający/umacniający podsypkę (Non-member)
peso en tara tara lub waga tara (Non-member)
placa pisadera stopień (Non-member)
prensa para calar ruedas / calado de ruedas naprasowywanie kół (Non-member)
Proyecto de acondicionamiento ferroviario projekt modernizacji lini kolejowej (Non-member)
Puertas eléctricas tipo encajable–deslizantes drzwi odskokowo-przesuwne sterowane elektrycznie (Non-member)
ręczne kierowanie ruchem regulación manual de la circulación / del tráfico (rodado)/ paso de los vehículos (Non-member)
taco / taco rigido tipo holandes klocek/szywny klocek/klin typu holenderskiego (Non-member)
tendido de vias układanie szyn [kolejowych] (Non-member)
tensor de cierre napinacz zatrzaskowy Kasia Platkowska
terminales urbanas terminale transportu miejskiego (Non-member)
topera kozioł oporowy ...
Torno para mecanizar ruedas y ejes tokarka do obróbki mechanicznej kól i osi (Non-member)
transelevador układnica regałowa (Non-member)
transición de elasticidad vía en placa - vía en balasto strefa przejściowa płyta - podsypka ...
traviesa polivalente z podkład kolejowy [betonowy] o regulowanej odległości ...