ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

KudoZ open glossaries (KOG)

Terms translated by ProZ.com translators via the KudoZ help network

« KudoZ open glossary

Related resources
Spanish to Polish translators (0)
Other online glossaries in this pair (0)

Browse the KudoZ open glossary
Language pair Field – CTRL- or SHIFT- click to select multiple
Source:
Target:Browse by letter:   ALL  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Term Translation Entered by
crean la presunción legal stanowią domniemanie prawne Marlena Trelka
Documento de Calificación Empresarial Certyfikat Uprawnien Zawodowych Firmy (Non-member)
ensayos iniciales de tipo wstępne badanie typu (Non-member)
Intensificación Automática y Electrónica Rozwoj zastosowan automatyki i elektroniki (Non-member)
Número de diligencias numer sprawy/ postępowania (Non-member)
Parte de Accidente raport z wypadku (Non-member)
protocolo institucional protokół dyplomatyczny i urzędowy (Non-member)
suscriptor de riesgos specjalista ds. oceny ryzyka ubezpieczeniowego Kasia Platkowska
Vicerrectoría de Docencia Prorektor ds. Nauczania Joanna Starovich Perez