ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

KudoZ open glossaries (KOG)

Terms translated by ProZ.com translators via the KudoZ help network

« KudoZ open glossary

Related resources
Spanish to Polish translators (0)
Other online glossaries in this pair (0)

Browse the KudoZ open glossary
Language pair Field – CTRL- or SHIFT- click to select multiple
Source:
Target:
Browse by letter:   ALL  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Term Translation Entered by
- drenaje del andén de la estación - drenaż peronu stacji Letra
inversor nawrotnik (Non-member)
pierścienie usztywniające cerco/estribado redondo (Non-member)
placas de forjado kratownica (Non-member)
puente de unión podkład (Non-member)
"expansibles" kotwy rozporowe (Non-member)
(inodoro con) taza para tanque alto o fluxómetro (ustęp z) miską przeznaczoną do zbiornika wysokiego lub automatu spłukującego (spłuczki ciśnieniowej (Non-member)
(marco prefabricado incluso) aletas (element prefabykowany z wypustami) wypusty (Non-member)
(pavimento de hormigón) cuarzo continuo posadzka betonowa wylewana utwardzana posypką kwarcową (Non-member)
(red de) abastecimiento mallado pierścieniowa/obwodowa sieć wodociągowa Kasia Platkowska
(tuberia) bitubular con retorno directo instalacja dwururowa z powrotem/obiegiem bezpośrednim (Non-member)
(zapata con) viga centradora belka wspornikowa (Non-member)
24 cm de cono 24 cm rozpływu stożka (Non-member)
5ª rueda de camiones obrotnica siodlowa, siodlo (do naczepy) (Non-member)
acero expuesto vs. acero suelto stal niepokryta vs. stal krucha (Non-member)
acometida de abastecimiento przyłącze do sieci mediów (Non-member)
Acta de Replanteo vs. Acta de Apertura de Tajo protokół rewizji (decyzji/planu)/protokół otwarcia robót (Non-member)
actuador urządzenie uruchomiające...lub serwomotor/siłownik/organ wykonawczy (Non-member)
acuerdo vertical luk pionowy (Non-member)
aditivación stosowanie dodatków (Non-member)
adoquín bicapa prensado [betonowa] kostka brukowa prasowana dwuwarstwowa (Non-member)
albero kamień naturalny/tłuczeńwapienny/kruszywo wapienne koloru żółtego (Non-member)
aleta prefabricada para marco prefabrykowane skrzydełko wlotu i wylotu przepustu (Non-member)
aletas en zapatas mury oporowe na stopach fundamentowych / skrzydła żelbetowe na stopach fundamentowych (Non-member)
alineación circular łuk [kołowy] (Non-member)
alineaciones circulares con radios wytyczanie krzywych o promieniach (Non-member)
altura del peto wysokość balustrady (Non-member)
aluminio sin lacar aluminium nielakierowane (Non-member)
ancho de corona szerokość korony Marlena Trelka
anclaje perdido Tracone elementy kotwiące Joanna Kłębicka
anclaje viento kotwienie odciągowe Joanna Kłębicka
anillo de abastecimiento system zaopatrzenia (Non-member)
apertura rozpoczęcie prac (Non-member)
apoyo neopreno-teflón en caja łożysko elastomerowe blokowe pokryte teflonem (Non-member)
apuntamientos (de los proyectores) strumien uzyteczny (projektorow oswietleniowych) (Non-member)
arqueta para el alojamiento studzienka (zbiorczo)- zaworowa ...
arrancador semiestático rozrusznik semistatyczny (Non-member)
Asociación de Consultores de Estructuras Stowarzyszenie Doradców Budowlanych (Non-member)
índice ponderado Ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej (Non-member)
baden inundable bród (Non-member)