ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

KudoZ open glossaries (KOG)

Terms translated by ProZ.com translators via the KudoZ help network

« KudoZ open glossary

Related resources
Spanish to Polish translators (0)
Other online glossaries in this pair (0)

Browse the KudoZ open glossary
Language pair Field – CTRL- or SHIFT- click to select multiple
Source:
Target:Browse by letter:   ALL  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Term Translation Entered by
ajuste laboral restrukturyzacja rynku pracy /// reforma rynku pracy /// cięcia budżetowe na/w zakresie rynku pracy Monika Jakacka Márquez
cross-docking cross-docking/przeładunek kompletacyjny Ossetta
dia natural dzień kalendarzowy (Non-member)
documentos mercantiles de cobro y giro handlowe papiery wartościowe będące przedmiotem wpłat i weksle Kasia Platkowska
incentivo (económico) bodziec (ekonomiczny), zachęta, premia, bonifikata Monika Jakacka Márquez
la ley de emergencia economica ustawa o stanie wyjątkowym w gospodarce (Non-member)
ponderar por igual ważenie tym samym współczynnikiem (Non-member)
Registro del M. de T. Rejestr przy Ministerstwie Pracy (Non-member)
retorno simple prosty okres zwrotu inwestycji (Non-member)
una afectación de coste coherente spójny przydział kosztu (Non-member)