ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

KudoZ open glossaries (KOG)

Terms translated by ProZ.com translators via the KudoZ help network

« KudoZ open glossary

Related resources
Spanish to Polish translators (0)
Other online glossaries in this pair (0)

Browse the KudoZ open glossary
Language pair Field – CTRL- or SHIFT- click to select multiple
Source:
Target:
Browse by letter:   ALL  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Term Translation Entered by
5000 M.C.D de capacidad o wydajności 5000 metrów sześciennych dziennie (Non-member)
amortización viscosa tłumienie lepkościowe Marlena Trelka
atenuaciones poziom tłumienia Marlena Trelka
área de embarques remotos obszar stanowisk odleglych Kasia Platkowska
cable guarda linia zabezpieczająca (Non-member)
cajón de hormigón betonowy przepust skrzynkowy Monika Jakacka Márquez
calar aro de rodamiento Osadzić/Wsunąć/Nasunąć pierścień łożyska ...
casita wagon bagażowy końcowy (Non-member)
cazoleta obudowa Marlena Trelka
CH Centro Hospitalario (Non-member)
cortina lama zasłona panelowa Marlena Trelka
CT vs. centros de mando vs. centros de seccionamiento trafostacje/ośrodki zarządzania/rozdzielnie (Non-member)
Demanda ambiental wymagania w zakresie ochrony środowiska (Non-member)
desapilador vs. apilador stacja załadowcza vs. stacja wyładowcza Monika Jakacka Márquez
doble piñón en tracción podwójne koło zębate napędu Aleksandra Wójcik
espada łopatka (Non-member)
estación transelevador de doble cuna układnica z podwójnym wózkiem Marlena Trelka
flejadora manual narzędzie do taśmowania Ossetta
funcionalidades transversales funkcje współdzielone (Non-member)
Gestión de movimientos zarządzanie ruchem zespołu prowadzącego Marlena Trelka
hormigón hidraulico beton hydrauliczny Monika Jakacka Márquez
interficie, interfaz interfejsy (Non-member)
lanzadera wózek wahadłowy Marlena Trelka
limitador de par ogranicznik momentu obrotowego ...
Llantas obręcz (koła) / felga ...
Manual de Explotación del túnel Instrukcje eksploatacji tunelu (Non-member)
metros lineales metry bieżące (Non-member)
obras lineales budowlane obiekty liniowe (Non-member)
patin ślizg (Non-member)
Periodo aclaratorio postępowanie wyjaśniające/okres analiz (Non-member)
pico nadwyżka produkcyjna Monika Jakacka Márquez
pozos de agotamiento studnie odwadniające (Non-member)
pozos de bombeo szyb wyciągowy (Non-member)
puntera de centraje zakończenie, łącznik centrujący (Non-member)
rayado cruzado test odporności na łuszczenie się powłoki Marlena Trelka
rodamiento con doble escudo metálico o doble retén łożysko z podwójną osłoną metalową lub podwójnym uszczelnieniem (Non-member)
seriado połączone szeregowo Marlena Trelka
test de dolomitas test pyłu dolomitowego Marlena Trelka
trabajos en caliente obróbka cieplna (Non-member)
trasvases przesunięcia (wewnętrzne) (Non-member)