ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

KudoZ open glossaries (KOG)

Terms translated by ProZ.com translators via the KudoZ help network

« KudoZ open glossary

Related resources
Spanish to Polish translators (0)
Other online glossaries in this pair (0)

Browse the KudoZ open glossary
Language pair Field – CTRL- or SHIFT- click to select multiple
Source:
Target:
Browse by letter:   ALL  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Term Translation Entered by
5000 M.C.D de capacidad o wydajności 5000 metrów sześciennych dziennie (Non-member)
amortización viscosa tłumienie lepkościowe Marlena Trelka
atenuaciones poziom tłumienia Marlena Trelka
área de embarques remotos obszar stanowisk odleglych Kasia Platkowska
cable guarda linia zabezpieczająca (Non-member)
cajón de hormigón betonowy przepust skrzynkowy Monika Jakacka Márquez
calar aro de rodamiento Osadzić/Wsunąć/Nasunąć pierścień łożyska ...
casita wagon bagażowy końcowy (Non-member)
cazoleta obudowa Marlena Trelka
CH Centro Hospitalario (Non-member)
cortina lama zasłona panelowa Marlena Trelka
CT vs. centros de mando vs. centros de seccionamiento trafostacje/ośrodki zarządzania/rozdzielnie (Non-member)
Demanda ambiental wymagania w zakresie ochrony środowiska (Non-member)
desapilador vs. apilador stacja załadowcza vs. stacja wyładowcza Monika Jakacka Márquez
doble piñón en tracción podwójne koło zębate napędu Aleksandra Wójcik
espada łopatka Olga Furmanowska
estación transelevador de doble cuna układnica z podwójnym wózkiem Marlena Trelka
flejadora manual narzędzie do taśmowania Ossetta
funcionalidades transversales funkcje współdzielone (Non-member)
Gestión de movimientos zarządzanie ruchem zespołu prowadzącego Marlena Trelka
hormigón hidraulico beton hydrauliczny Monika Jakacka Márquez
interficie, interfaz interfejsy (Non-member)
lanzadera wózek wahadłowy Marlena Trelka
limitador de par ogranicznik momentu obrotowego ...
Llantas obręcz (koła) / felga ...
Manual de Explotación del túnel Instrukcje eksploatacji tunelu (Non-member)
metros lineales metry bieżące (Non-member)
obras lineales budowlane obiekty liniowe (Non-member)
patin ślizg (Non-member)
Periodo aclaratorio postępowanie wyjaśniające/okres analiz (Non-member)
pozos de agotamiento studnie odwadniające Olga Furmanowska
pozos de bombeo szyb wyciągowy (Non-member)
puntera de centraje zakończenie, łącznik centrujący (Non-member)
rayado cruzado test odporności na łuszczenie się powłoki Marlena Trelka
rodamiento con doble escudo metálico o doble retén łożysko z podwójną osłoną metalową lub podwójnym uszczelnieniem (Non-member)
seriado połączone szeregowo Marlena Trelka
test de dolomitas test pyłu dolomitowego Marlena Trelka
trabajos en caliente obróbka cieplna Olga Furmanowska
trasvases przesunięcia (wewnętrzne) (Non-member)
vacuostato wakuostat Marlena Trelka