ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

KudoZ open glossaries (KOG)

Terms translated by ProZ.com translators via the KudoZ help network

« KudoZ open glossary

Related resources
Spanish to Polish translators (0)
Other online glossaries in this pair (0)

Browse the KudoZ open glossary
Language pair Field – CTRL- or SHIFT- click to select multiple
Source:
Target:Browse by letter:   ALL  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Term Translation Entered by
acuerdo administrativo porozumienie administracyjne (Non-member)
afinidad powinowactwo Marlena Trelka
de forma complementaria (w tym kontekście) gwarancje nie mogą być łączone (Non-member)
devolucion de cuentas zwrot zobowiązań (Non-member)
diversos różne (Non-member)
en proporción a su respectivo interes proporcjonalnie do udziału wszystkich zainteresowanych stron (Non-member)
fecha de retroactividad data wsteczna (tutaj: wejścia w życie polisy) (Non-member)
inspector de riesgos Inspektor bezpieczeństwa żeglugi (Non-member)
intragrupo rozliczenie wewnątrzgrupowe (Non-member)
no repetición (no reclamación) zrzeczenie się prawa zgłaszania roszczeń (Non-member)
riesgo cuatro ryzyko w odniesieniu do pozycji czwartej Ossetta
Seguro afianzamiento de cantidades entregadas a cuenta por clientes. Ubezpieczenie przedpłat klientów Ossetta
Sociedad de Agencia de Seguros Vinculada Agencja pośrednictwa ubezpieczeniowego (Non-member)