ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

KudoZ open glossaries (KOG)

Terms translated by ProZ.com translators via the KudoZ help network

« KudoZ open glossary

Related resources
Spanish to Polish translators (0)
Other online glossaries in this pair (0)

Browse the KudoZ open glossary
Language pair Field – CTRL- or SHIFT- click to select multiple
Source:
Target:Browse by letter:   ALL  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Term Translation Entered by
Maquinaria y equipamientos fitosanitario Sprzęt do ochrony roślin Marlena Trelka
seguridad de colectividades ochrona zbiorowa Marlena Trelka
bazar drobne artykuły przemysłowe (Non-member)
campañas kampanie (promocyjne) (Non-member)
en general ogólnie Marlena Trelka
Equipos para manipulación de fluidos urządzenia do pracy z cieczami Marlena Trelka
fiabilidad contrastada wiarygodnosc sprawdzona (Non-member)
filmar / filmadora foliować/urządzenie do foliowania (Non-member)
Gran consumo produkty dużej konsumpcji Marlena Trelka
jaulas desmontables składane kosze siatkowe (Non-member)
maquinaria avicolapecuaria Maszyny do hodowli bydła i drobiu Marlena Trelka
prescriptores liderzy opinii Marlena Trelka
Servicios de apoyo para productos Usuługi/Dział Wsparcia [Technicznego] Produktu (Non-member)