ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

KudoZ open glossaries (KOG)

Terms translated by ProZ.com translators via the KudoZ help network

« KudoZ open glossary

Related resources
Spanish to Polish translators (0)
Other online glossaries in this pair (0)

Browse the KudoZ open glossary
Language pair Field – CTRL- or SHIFT- click to select multiple
Source:
Target:Browse by letter:   ALL  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Term Translation Entered by
anatomía patológica patoanatomia /anatomia patologiczna (Non-member)
anisocoria por midriasis izquierda nierówność źrenic (anizokoria) na skutek rozszerzenia (mydriazy) lewej źrenicy (Non-member)
aparato recuperador urządzenie do bezinwazyjnych zabiegów stosujące technologię fal radiowych Marlena Trelka
asa pętla nefronu, pętla Henlego Joanna Kłębicka
bolsa de sangre torebka z krwią (Non-member)
Caplacia medular Zanik szpiku (Non-member)
carácter patrón o charakterze standardowym (Non-member)
cola de caballo ogon koński (Non-member)
colageno kolagen (Non-member)
comprimidos DISPERSABLES tabletki rozpuszczalne (Non-member)
CsPs bien ventilados y limpios Płuca czyste i o dobrej wentylacji. (Non-member)
Determinación de MTS Oznaczenie/badanie na wykrycie chorób przenoszonych drogą płciowąin (Non-member)
eclasias poszerzenia Joanna Kłębicka
Federación Española de Enfermedades Raras Hiszpańska Federacja Osób Cierpiacych na Rzadkie Choroby / z Rzadkimi Chorobami (Non-member)
focalidades neurológicas miejscowe zmiany neurologiczne (Non-member)
hernia discal przepuklina jądra miażdżystego (Non-member)
isquemia ischaemia, ischemia, niedokrwienie (Non-member)
IT trivial lekka niedomykalność zastawki trójdzielnej (Non-member)
lesión intradural extramedular zmiany (nowotworowe) wewnątrzoponowe pozardzeniowe/zewnątrzrdzeniowe Kasia Platkowska
MC powód przyjęcia (Non-member)
neuroforámenes otwory międzykręgowe liz askew
placa corial kosmówka (Non-member)
platillo tibial (externo) plateau kości piszczelowej/piszczeli (segment/krawedz zewnetrzna) (Non-member)
porción intracanalicular częśc wewnątrzkanałowa (Non-member)
postfx. pozłamaniowy (Non-member)
prolapso (discal) posterior difuso rozległa tylna przepuklina (krążka międzykręgowego) (Non-member)
rafe (perineal, escrotal) szew (krocza, moszny) (Non-member)
reexpansión de pulmones rekrutacja/rozprężenie płuc Monika Jakacka Márquez
RsCsRS sin soplos rytm zatokowy miarowy, bez szmerów (Non-member)
señal mural o luminal brak zmian obrazu światła i ściany tętnicy Joanna Kłębicka
secuencias eco de espín sekwencja echa spinowego liz askew
Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej (Non-member)
una muestra de cortes representativos de los riñones mesonéfrico y metanéfrico e przewod Wolffa i zal±żek nerki Mikolaj Rasmussen