ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

KudoZ open glossaries (KOG)

Terms translated by ProZ.com translators via the KudoZ help network

« KudoZ open glossary

Related resources
Swedish to English translators (0)
Other online glossaries in this pair (0)

Browse the KudoZ open glossary
Language pair Field – CTRL- or SHIFT- click to select multiple
Source:
Target:
Browse by letter:   ALL  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Term Translation Entered by
anläggning plant Helena Grahn
anpassningselektronik electronic adapter sschill
arbetspunkten the point of operation (Non-member)
avstängningsreaktivitet shut-down reactivity Marie Andersson (Allen)
ärvärdessignal measured signal value / signal from (actually) measured value (Non-member)
återgångsvillkor reset conditions sschill
Återgångsstegen reverse step sschill
backspolning backflushing (Non-member)
Baslägesinställning basic setting / initial setting Diarmuid Kennan
baxverk inching gear sschill
börvärde nominal value (Non-member)
belastningsfall load case (Non-member)
beräkningslaster design loads (Non-member)
beräkningstemperatur design temperature Marie Andersson (Allen)
betongkokill concrete box sschill
bilningsutrustning (concrete) demolition hammer (or tools) sschill
blåsvägar blow-off routes (Non-member)
blindande with no outlet (Non-member)
brandbelastning fire load (Non-member)
brattbergare Brattberg seal (Non-member)
bränslekurts fuel pellet(s) (Non-member)
bränslestavknippen fuel rod bundles (Non-member)
dämpkvot damping ratio (Non-member)
delslagsprov Partial stroke valve testing sschill
dosbelastning dose load sschill
driftfall operation mode(s) (Non-member)
drivdon rotary actuator (Non-member)
drivdonshus rotary actuator housing (Non-member)
DRUS/KÖS Se nedan (Non-member)
Dumpblockering dump blocking sschill
effektdrift power operation (Non-member)
effektdrift power operation quincey
effektnedstyrning (controlled) power reduction quincey
elkulvert cable culvert (Non-member)
En anpassningslinje har lagts i huvudsak genom de maximalt registrerade tillväxt ... matching line ... quincey
fallspalt downcomer (Non-member)
fastlast constant load David Rumsey
Fördelningsskärm distribution screen (Non-member)
godstemperatur material temperature David Rumsey
grundkastmätning first/baseline runout measurement sschill