ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

KudoZ open glossaries (KOG)

Terms translated by ProZ.com translators via the KudoZ help network

« KudoZ open glossary

Related resources
Swedish to English translators (0)
Other online glossaries in this pair (0)

Browse the KudoZ open glossary
Language pair Field – CTRL- or SHIFT- click to select multiple
Source:
Target:
Browse by letter:   ALL  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Term Translation Entered by
anläggning plant Helena Grahn
anpassningselektronik electronic adapter sschill
arbetspunkten the point of operation (Non-member)
avstängningsreaktivitet shut-down reactivity (Non-member)
ärvärdessignal measured signal value / signal from (actually) measured value Paul Lambert
återgångsvillkor reset conditions sschill
Återgångsstegen reverse step sschill
backspolning backflushing Paul Lambert
Baslägesinställning basic setting / initial setting Diarmuid Kennan
baxverk inching gear sschill
börvärde nominal value Paul Lambert
belastningsfall load case Paul Lambert
beräkningslaster design loads Paul Lambert
beräkningstemperatur design temperature (Non-member)
betongkokill concrete box sschill
bilningsutrustning (concrete) demolition hammer (or tools) sschill
blåsvägar blow-off routes (Non-member)
blindande with no outlet Paul Lambert
brandbelastning fire load (Non-member)
brattbergare Brattberg seal (Non-member)
bränslekurts fuel pellet(s) Paul Lambert
bränslestavknippen fuel rod bundles Paul Lambert
dämpkvot damping ratio Paul Lambert
delslagsprov Partial stroke valve testing sschill
dosbelastning dose load sschill
driftfall operation mode(s) Paul Lambert
drivdon rotary actuator Paul Lambert
drivdonshus rotary actuator housing (Non-member)
DRUS/KÖS Se nedan Paul Lambert
Dumpblockering dump blocking sschill
effektdrift power operation Paul Lambert
effektdrift power operation quincey
effektnedstyrning (controlled) power reduction quincey
elkulvert cable culvert Paul Lambert
En anpassningslinje har lagts i huvudsak genom de maximalt registrerade tillväxt ... matching line ... quincey
fallspalt downcomer Paul Lambert
fastlast constant load David Rumsey
Fördelningsskärm distribution screen (Non-member)
godstemperatur material temperature David Rumsey
grundkastmätning first/baseline runout measurement sschill