ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

KudoZ open glossaries (KOG)

Terms translated by ProZ.com translators via the KudoZ help network

« KudoZ open glossary

Related resources
Swedish to English translators (0)
Other online glossaries in this pair (0)

Browse the KudoZ open glossary
Language pair Field – CTRL- or SHIFT- click to select multiple
Source:
Target:
Browse by letter:   ALL  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Term Translation Entered by
(Negativ) justerad anskaffningsutgift (negative) adjusted acquisition costs SafeTex
A-skattsedel A-tax certificate Mats Wiman
aarsbokslut annual balancing/annual accounts (Non-member)
andel stake (US English) Helen Johnson
andelshus condominium Helen Johnson
anståndränta deferred payment interest ...
anv. p. reference point Helen Johnson
att trygga pension ensure (the provision of) pension Rosica Dimitrova
avdragsgrundande allowable income Helen Johnson
avdragsutrymmet allowance for deductions (Non-member)
avkastningsskatt policyholder tax (Non-member)
avsättning till stiftelsen allocation to the profit sharing foundation SafeTex
avskattning downward tax adjustment; (CGT) balancing charge Rosica Dimitrova
återförda avdrag reversed deductions Rosica Dimitrova
Åklagarbundet mål case(s) exclusively assigned to a prosecutor Helen Johnson
bankupplägg banking arrangements sampat
begära ... i konkurs petition for bankruptcy (Non-member)
beloppsspärr limit on loss relief passed to an acquisition target (undertaking/company) (Non-member)
beneficieprövning hearing about necessities Paul Lambert
Beskattningsår income year for tax purposes (vs. year of assessment) ...
beskattningsinträde taxation on entry (on entering country) Rosica Dimitrova
beslutade skatter, beslutsdatum determined taxes; decision date Rosica Dimitrova
del = felaktigt debiterad mervärdesskatt wrongly charged VAT (Non-member)
delningstal annuity divisor David Rumsey
Dfm dagsförmån/er > daily benefit/s David Rumsey
enheten för bevakning av skattetagarnas rätt Tax Recipients' Legal Services Unit (Non-member)
enkel [tomtrörelse] simple [[leasehold/site operation] Helen Johnson
fastighetsavgift municipal property tax / community charge (Non-member)
fåmanshandelsbolag closely-held partnership ...
förmånsbeskattning taxation of benefits quincey
förmånsbil (EN-AU) fringe benefit car ...
förmedlingsaffär brokerage (consignment?) transaction Helen Johnson
försäljningsled marketing stage Paul Lambert
försätter adjudge (Non-member)
Förvaltningsrätt Administrative Court Charles Ek
förvärvsinkomst(er) earned income Helen Johnson
fission(er) fission(s) (Non-member)
folkbokföringsort (place of registered ) domicile Helen Johnson
fondandelsbevis unit trust (BE)/mutual fund (AE)/ certificate(s) Helen Johnson
fordringsrätt right to recover debt (Non-member)