ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

KudoZ open glossaries (KOG)

Terms translated by ProZ.com translators via the KudoZ help network

« KudoZ open glossary

Related resources
Swedish to English translators (0)
Other online glossaries in this pair (0)

Browse the KudoZ open glossary
Language pair Field – CTRL- or SHIFT- click to select multiple
Source:
Target:
Browse by letter:   ALL  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Term Translation Entered by
brytarens position och räknare att ses. För en 3-poligt manövrerad ... the circuit breaker’s position and the counter be seen. For a 3-phase circuit breaker (Non-member)
reglermjukvara, control software (Non-member)
8-ordningen filter 8th order [filter]/filter of the 8th order Helen Johnson
Automatisk manöver vid avvikande polläge Automatic switching in case of different polarity (Non-member)
axplock a (small) selection Frederika Heden
bandarkiv tape library Daphne Theodoraki
Brödtext body text (Non-member)
datahall data center David Rumsey
Datalogg för fas C Data log /data logging for phase C (Non-member)
där fabriksinställningen som indikerar varningsnivån är gul när SF-gasen har und where the factory setting indicating the alarmlevel is yellow when the SF gas has decreased below th (Non-member)
disklåda disk enclosure; hard disk drive (Non-member)
driftinformationssidan service/operation information page (Non-member)
driftsättning commissioning (Non-member)
f v b (för vidare befordran) to be forwarded (to) (or similar) Helen Johnson
Fälttestad field-tested / tested in the field (Non-member)
Felavgränsning Pinpointing errors David Rumsey
fellicensierade Improperly licensed, unlicensed (Non-member)
foliering foliation (Non-member)
fysisk datasäkerhet physical data security Daphne Theodoraki
har seglat upp på kartan has emerged (on the agenda) Susanne Roelands
Hämta de senaste övervaknings-loggarna retrieve the latest security logs (Non-member)
Hämta loggar retrieve logs / fetch logs (Non-member)
Händelseloggen the event log Lars Jelking
i MES in the Manufacturing Execution System Kathy Saranpa
IP-trunks for inter-site communications IP-trunkar för företagsintern direktkommunikation (Non-member)
IT-inriktning IT focus sampat
jordrefererande signaler ground-referenced signals Helen Johnson
Knipning kerning (Non-member)
kommando enter the command line/information in the command line (Non-member)
konstantströmsdrivning constant current Helen Johnson
logik logic flow (processes) (Non-member)
miljöpatron environmentally friendly cartridge Charles Ek
när den fjärde rutan i indikationsraden when the fourth field in the row of indicators (Non-member)
nedlusade swamped (Non-member)
nollhandling Zero byte file Jan Schauseil
nya lagar och regelverk för informationshantering new laws and regulations related to information management Susanne Roelands
om varningslarm inte ska återställas förrän xxx har erhållit en kvittenssignal. Se nedan (Non-member)
paradhandduk embroidered towel-rail cover micawber_7
parameterfil, ........ För en 3-poligt manövrerad brytare parameter file,..... For a 3-pole controlled breaker switch (Non-member)
pekmeny Touch menu Deane GOLTERMANN