ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas
KudoZ home » Romanian to Italian » Law (general)

Încheiere de atestare avocatială

Italian translation: Autentica di sottoscrizione/Autentica di firma

Advertisement

Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs
(or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Romanian term or phrase:Încheiere de atestare avocatială
Italian translation:Autentica di sottoscrizione/Autentica di firma
Entered by: Lara Dean
Options:
- Contribute to this entry
- Include in personal glossary

15:41 Feb 22, 2011
Romanian to Italian translations [PRO]
Law/Patents - Law (general) / Atto costitutivo
Romanian term or phrase: Încheiere de atestare avocatială
** ÎNCHEIERE DE ATESTARE AVOCATIALĂ ** n. __
Data: ____________

În faţa ea, avocat XXX, la sediul biroului, s-a prezentat:

1. YYY, cetăţean italian, născut În Italia la ecc. ecc.

În conformiatate cu dispoziţiile art. 3 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 52/1995, modificată,
completată şi republicată, atest data, identitatea părţii şi conţinutul prezentului act redactat de
mine.


AVOCAT
XXX
Mario Altare
Local time: 23:34
Autentica di sottoscrizione/Autentica di firma
Explanation:
L’autentica di sottoscrizione deve contenere:
1. L’indicazione in lettere per esteso dell’anno, del mese, del giorno, del Comune e del luogo in cui e’ compita;
2. Il nome, il cognome e l’indicazione della residenza dell’avvocato e del Consiglio dell’Ordine i cui è iscritto,
3. Il nome, il cognome, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza e la condizione delle parti.
Se le parti od alcune di esse intervengono all’atto per mezzo di rappresentante, le precedenti indicazioni si osserveranno, non solo rispetto ad esse, ma anche rispetto al loro rappresentante. La procura deve rimanere annessa all’atto autenticato o in originale o in copia;
4. La dichiarazione della certezza dell’identità personale delle parti da parte dell’avvocato autenticante;
5. L’indicazione dei fogli di cui consta l’atto autenticato e delle pagine scritte;
6. La sottoscrizione con nome, cognome delle parti e dell’avvocato.

--------------------------------------------------
Note added at 34 zile (2011-03-28 16:47:29 GMT) Post-grading
--------------------------------------------------

Cu plăcere!
Selected response from:

Lara Dean
Local time: 00:34
Grading comment
Grazie mille (anche ad Anca)! :)
4 KudoZ points were awarded for this answer

Advertisement


Summary of answers provided
3 +1Autentica di sottoscrizione/Autentica di firmaLara Dean
4apposizione/attribuzione di data certa
Anca Maria Marin
Summary of reference entries provided
ClaudiaDragomir

Discussion entries: 5

  

Answers


1 hr   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5
apposizione/attribuzione di data certa


Explanation:
Potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995, darea de dată certă este apanajul activităţii notariale, notarul public fiind singurul abilitat în acest sens (art.8).Aceeaşi lege explică în cadrul pct. B, art.90 ce reprezintă darea de dată certă :” ... în încheiere se va arăta că s-au îndeplinit condiţiile esenţiale pentru dare de dată certă, în sensul art.49 lit.g), prin următoarele menţiuni: a) data (anul, luna, ziua) iar la cererea părţii şi ora, b) starea în care se află înscrisul...”.Ca atare, în lumina acestor precizări şi luând cunoştinţă de prevederile Legii nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, cu privire la realizarea activităţii avocaţilor (art.3, pct.c)) : „...redactarea de acte juridice cu posibilitatea atestării identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor.” Ne punem întrebarea dacă nu cumva avocatul este abilitat prin lege să confere dată certă documentelor redactate de el. Comparând cele două norme ajungem la concluzia că deşi avocatul nu poate atesta identitatea părţilor, a conţinutului şi a datei decât pentru actele redactate de dânsul, această posibilitate nu numai că îndeplineşte condiţiile precizate de Legea 36/1995 pentru darea de dată certă, dar este cu mult mai completă privind identitatea părţilor şi conţinutul actului. Este adevărat că notarul, conform legii, prin prisma atribuţiilor conferite de lege şi a autorităţii conferite de aceasta, prin încheierea de dată certă atribuie actului o putere mai mare decât atestarea avocatului, însă în ceea ce mă priveşte consider că atestarea despre care vorbim ar putea avea aceeaşi putere (forţă probantă), ba mai mult, ar putea fi admisă în activitatea juridică de către mult mai multe instituţii, decât în prezent. Şi aceasta cu atât mai mult cu cât avocatul poate ţine arhivă şi deţine responsabilitatea cu privire la actele pe care le atestă.

Evident, în încheierea de atestare, oricât de neechivoc ar fi faptul că avocatul poate da dată certă, fără o normă legală care să reglementeze această situaţie, nu poate fi trecută ad litteram noţiunea de „dată certă”, rămânând ca în activitatea juridică această interpretare să o dea judecătorul sau alte organe abilitate (precum Registrul Comerţului la admiterea petiţiilor de constituire a societăţilor comerciale, etc.), interpretare care va privi atât formularea, cât şi condiţiile de formă şi de fond pe care trebuie să le îndeplinească actul.

Rămânând la părerea că atestarea dată de avocat este în fapt o dare de dată certă (cu atât mai completă în prisma celor afirmate mai sus) vin în sprijinul acestei afirmaţii cu următorul argument : Legea 161/2003 în Art.IX pct.3 prevede următoarele „Actul constitutiv dobândeşte dată certă şi prin depunerea la oficiul registrului comerţului”, ca atare, simpla transmitere către arhiva instituţiei a unui document conferind acestuia dată certă, ar fi justificată atribuirea calitaţilor cerute acestei formalităţi actului atestat de avocat, în virtutea faptului că deţine o arhivă recunoscută de lege...
http://www.codexnews.ro/codex/contents.nsf/9c0a8e6fc00ae86bc...$FILE/Este%20sau%20nu%20este%20atestarea%20avoca%C5%A3ial%C4%83%20dare%20de%20dat%C4%83%20cert%C4%83.doc--------------------------------------------------
Note added at 1 oră (2011-02-22 16:59:35 GMT)
--------------------------------------------------

L'autentica di firma e' un'altra cosa.
L'autentica di firma: Oltre che dai soggetti riconosciuti dalla legge, ossia da un notaio, cancelliere e segretario comunale, l’autenticazione delle firme può essere redatta da un funzionario incaricato dal Sindaco. In tal caso ci si deve rivolgere all'Ufficio Relazioni con il Pubblico Incomune. E' possibile che il servizio di autentica di firma sia svolto anche presso il domicilio del richiedente.
http://www.comune.montevarchi.ar.it/index.asp?para=type|util...

--------------------------------------------------
Note added at 17 ore (2011-02-23 08:57:54 GMT)
--------------------------------------------------

Per non confondere le procedure (visto che in Italia esistono delle procedure specifiche per "dare data certa"), si puo' formulare: conferimento di data certa da parte dell'avvocato

E’ opportuno evidenziare che, in base alla legge 51 del 7.7.1995, modificata dalla Legge 231 del 4 dicembre 2000, all’art.3, ove si elencano le attività degli avvocati, al punto c) si dice che essi possono: “ redigere atti giuridici con la possibilità di attestare l’identità delle parti, i contenuti e la data degli atti ".
Inoltre, l’art.4, dell’ordinanza n.76 del 24 maggio 2001, recita:
“ l’atto costitutivo (di una società) non deve essere ecessariamente fatto in forma autentica, ma può avere la forma di una scrittura privata, tranne che nelle seguenti situazioni:
quando fra i beni sottoscritti come apporto in natura al capitale sociale vi è anche un terreno;
quando la forma giuridica della società implica la responsabilità illimitata dei soci o di alcuni di loro per le obbligazioni sociali;
quando la società si costituisce sotto forma di sottoscrizione pubblica. ”
In base a tali norme gli avvocati hanno iniziato a sostituirsi ai notai nella costituzione delle società, nel presenziare le assemblee straordinarie per aumento di capitali, cambio di amministratori, modifiche dell’atto costitutivo ecc.
I notai asseriscono che tali atti sono imperfetti in quanto solo loro possono autenticare gli atti societari e dare a questi data certa. La diatriba non è di poco conto in quanto i riflessi non sono di poco conto.
http://www.businessdevelopment.it/download/PROGETTI/ROMANIA/...

--------------------------------------------------
Note added at 17 ore (2011-02-23 09:26:14 GMT)
--------------------------------------------------

Romania: rapporto giuridico economico fiscale
In altre parole questa norma rende non necessario l’intervento di notai e avvocati al momento della stipula degli atti, salve le ipotesi in cui espressamente si preveda il contrario. Si ritiene, tuttavia, che sia preferibile il ricorso all’avvocato per la c.d. “data certa” dell’atto, o al notaio (nel caso si parla di „atto pubblico”).

Secondo il comma 7 dello stesso articolo „L’atto costitutivo acquista data certa anche con il deposito presso il Registro del Commercio”. Con questa norma si stabilisce che la „data certa” è anche quella conferita all’atto con il materiale deposito presso il registro.
http://www.studiocozzi.com/CPP/istituzionale/Dispense.jsp?li...


--------------------------------------------------
Note added at 18 ore (2011-02-23 10:23:54 GMT)
--------------------------------------------------

Dunque, quello che voglio sottolineare è che si tratta sempre di "data certa" (În conformitate cu dispoziţiile art. 3 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 52/1995, modificată, completată şi republicată, atest data, identitatea părţii şi conţinutul prezentului act redactat de mine.)

Passi per costituzione di una società commerciale
1. prenotazione riservazione della denominazione della società – sarà realizzata presso l’Ufficio Unico ed è valida per 3 mesi
2. stesura dell’atto costitutivo che non è sottomesso all’obbligo delle chiusura in forma autentica, con la possibilità di avere la forma di un iscritto sotto firma privata con data certa, eccetto le seguenti situazioni:
- quando tra i beni sottoscritti come apporto in natura al capitale sociale si trovano anche immobili
- quando la forma giuridica della società è SNC, SCS o SCA,
- quando la società commerciale si costituisce tra sottoscrizione pubblica.
3. Depositare il capitale sociale in contanti – da effettuare presso la banca
4. Registrazione della società commerciale presso il Registro del Commercio – si effettua tra l’Ufficio Unico del Registro del Commercio. Il richiedente compilerà il modulo di registrazione, in base al quale si svolgeranno le procedure necessarie per la registrazione e l’autorizzazione del funzionamento della società. Entro 10 giorni dalla registrazione della domanda sarà rilasciato il Certificato di Registrazione che contiene il Codice Unico di Registrazione e l’allegato degli avvisi, delle autorizzazioni.
La domanda sarà accompagnata principalmente dai seguenti documenti:
- atto costitutivo
- prova della prenotazione del nome
- dichiarazioni sulla propria responsabilità dei soci, degli amministratori e dei sindaci che essi compiono le condizioni legali
- le prove per la sede: estratto di catasto /libro fondiario, titolo d’uso (contratto di affitto, contratto di comodato, ecc), il consenso degli inquilini del condominio quando lo spazio si trova dentro un palazzo con più appartamenti
- la prova dell’aver effettuato i versamenti del capitale sociale ( il foglio di versamento per l’apporto in contanti, gli atti comprovanti del diritto di proprietà sugli apporti in natura)
- la perizia valutativa dell’apporto in natura nel caso degli apporti di questo tipo (solo per i beni che non sono nuovi)
http://www.aint.it/allegati/soc.pdf

La data certa può derivare dall’autenticazione notarile, dalla registrazione, dall’apposizione del timbro postale, o da altri meccanismi, oppure, dice l’art. 2704 c.c., dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.
http://www.fedegranata.it/speciali/giuridico/lex.htm

Particolarità per la costituzione della SA.
2. L'atto costitutivo non deve essere redatto in forma autentica (non è necessario il notaio) e quindi è possibile far preparare gli atti da un consulente, risp. avvocato, salvo alcuni documenti che di cui è richiesta l'autentica, risp. la legalizzazione, risp. la traduzione legalizzata o autenticata.
http://www.avvnicolaurbani.ch/index.php/news/3/70/Elementi-d...

Per esperienza propria, ho ricevuto numerosi atti costitutivi (redatti da avvocati) recanti proprio la dicitura "dare de dată certă" invece di "încheiere de atestare avocaţială", ulteriormente depositati presso il Registro (ovvio), di cui nessuno ha contestato la forma/il contenuto.

--------------------------------------------------
Note added at 18 ore (2011-02-23 10:26:06 GMT)
--------------------------------------------------

Nu ştiu de ce apare totul subliniat .... scuze, e destul de deranjant :(.

--------------------------------------------------
Note added at 21 ore (2011-02-23 13:10:09 GMT)
--------------------------------------------------

Iată şi alte clarificări:

1. Oricum, nu numai notarul poate atesta, ci notarul nu poate atesta nimic!!!
Notarul autentifica, certifica... nu atesta!
Atestarea este o strut-camila inventata de avocati ca sa nu supere pe notari... (Exact asta am gândit şi eu!!!!) Este un fel de certificare apropiata de autentificare... ceva ca naiba!
Cum sa-i fie unui om clar, cand e neclara insasi institutia atestarii?!

Daca avocatul atesta data unui act (numai atat, atesta data, identitatea partilor si continutul actului, dar nu se arata nimic despre consimtamantul partilor la incheierea lui). Astfel, X si Y incheie un act sub semnatura privata, vin la mine si eu, ca avocat, identific partile si fac o incheiere de atestare a actului...
Acum, daca Y imi spune ca el nu a vrut sa semneze actul, ca a fost inselat, ce pot eu face? Ca eu nu am nicio treaba cu consimtamantul partilor, corect? Si daca as fi data in judecata de X pe obligatia de a face, anume de a atesta actul prezentat mie, ar castiga, nu?
In baza incheierii de atestare, X poate duce singurel actul la un notar spre autentificare si... parca vezi ca intr-o saptamana il si executa pe sarmanul om!
Iar incheierea de autentificare vine cu o forta sporita, ea referindu-se si la consimtamantul partilor (caci notarul e obligat sa verifice si acest fapt) care nu a fost insa luat, constatat de absolut nimeni!


2. Legea 51/1995
Art. 3
Activitatea avocatului se realizeaza prin:
c) redactarea de acte juridice, cu posibilitatea atestarii identitatii partilor, a continutului si a datei actelor;

Statutul profesiei de avocat:
Art. 92.
(1) Un act juridic semnat in fata avocatului, care poarta o incheiere, o rezolutie, o stampila sau un alt mijloc verificabil de atestare a identitatii partilor, a consimtamantului si a datei actului poate fi prezentat notarului spre autentificare.
Deci, in timp ce Legea 51 vorbeste de continutul actelor , Statutul se refera la consimtamantul partilor !!!
http://www.avocatnet.ro/content/forum|displayTopicPage/topic...

17. Care este diferenţa între încheierea de autentificare şi încheierea de dată certă sau de legalizare de semnătură?

Încheierea de autentificare, încheierea de dată certă şi încheierea de legalizare de semnătură sunt cele trei tipuri de încheieri care pot fi folosite în cazul convenţiilor/contractelor notariale.
Fiecare dintre aceste încheieri are particularităţile sale şi "puterea" sa juridică.
Pentru a ilustra mai bine diferenţa dintre cele trei tipuri de încheieri notariale, vom prezenta comparativ caracteristicile fiecăreia, în tabelul de mai jos:
http://www.notar-ionascu.ro/faq.htm#incheieri_faq

L’autentica di firma è l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza , previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive. L'autentica contiene l'indicazione delle modalità di identificazione del dichiarante, le generalità del funzionario, nonché la sua firma e il timbro dell'ufficio.

L'autentica di firma viene effettuata su:
- istanze e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da produrre a privati che consentono ad utilizzare gli strumenti di semplificazione previsti dal D.P.R. 445/00
- deleghe a riscuotere benefici economici (non procure: vedi requisiti), ad esempio pensioni, contributi, etc dirette a Pubbliche Amministrazioni o a gestori di pubblici servizi
- ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 223 del 04.07.2006, riguardo al passaggio di proprietà di beni mobili (es. auto), su atti relativi a passaggi di proprietà
http://www.comune.montevarchi.ar.it/index.asp?para=type|util...

Părerea mea este că utilizând "autentica di firma/sottoscrizione" se poate face uşor confuzie cu "încheierea de autentificare".
A se vedea şi:
http://www.proz.com/kudoz/romanian_to_italian/law_general/32...

Cred că Mario are la dispoziţie destul material pentru a alege varianta cea mai potrivită (cred că este şi cel mai în măsură :) în acest caz, fiind vorbitor nativ de limba italiană).

Anca Maria Marin
Romania
Local time: 00:34
Specializes in field
Native speaker of: Native in RomanianRomanian
PRO pts in category: 272

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
neutral  ClaudiaDragomir: Atenţie că "darea de dată certă" nu e acelaşi lucru cu "attribuzione di data certa"! http://www.norsaq.it/2009_news_05/comunicazione_07-09_data_c...
2 hrs
  -> Am propus o altă formulă, pt a evita confuziile. Multumesc. O zi bună!
Login to enter a peer comment (or grade)

47 mins   confidence: Answerer confidence 3/5Answerer confidence 3/5 peer agreement (net): +1
Autentica di sottoscrizione/Autentica di firma


Explanation:
L’autentica di sottoscrizione deve contenere:
1. L’indicazione in lettere per esteso dell’anno, del mese, del giorno, del Comune e del luogo in cui e’ compita;
2. Il nome, il cognome e l’indicazione della residenza dell’avvocato e del Consiglio dell’Ordine i cui è iscritto,
3. Il nome, il cognome, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza e la condizione delle parti.
Se le parti od alcune di esse intervengono all’atto per mezzo di rappresentante, le precedenti indicazioni si osserveranno, non solo rispetto ad esse, ma anche rispetto al loro rappresentante. La procura deve rimanere annessa all’atto autenticato o in originale o in copia;
4. La dichiarazione della certezza dell’identità personale delle parti da parte dell’avvocato autenticante;
5. L’indicazione dei fogli di cui consta l’atto autenticato e delle pagine scritte;
6. La sottoscrizione con nome, cognome delle parti e dell’avvocato.

--------------------------------------------------
Note added at 34 zile (2011-03-28 16:47:29 GMT) Post-grading
--------------------------------------------------

Cu plăcere!


    Reference: http://www.ordineavvocatimilano.it/html/pdf/PROPOSTA_REGOLAM...
Lara Dean
Local time: 00:34
Works in field
Native speaker of: Native in RomanianRomanian
PRO pts in category: 128
Grading comment
Grazie mille (anche ad Anca)! :)
Notes to answerer
Asker: Ciao e grazie mille a tutti coloro che sono intervenuti! :) Penso che vadano bene entrambe le soluzioni accompagnate da una nota, come dice Claudia.


Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  ClaudiaDragomir: autentica/autografia di sottoscrizione del conferente da parte del difensore/avvocato
1 hr
  -> Mulţumesc Claudia.
Login to enter a peer comment (or grade)
Reference comments


2 hrs
Reference

Reference information:
"La certificazione dell’autografia del conferente il mandato alla lite è assicurata dall’unica firma con la quale il difensore dà paternità all’atto.

«L’art. 83 terzo comma cod. proc. civ., che richiede, per la procura speciale alla lite conferita in calce od a margine di determinati atti, la certificazione da parte del difensore dell’autografia della sottoscrizione del conferente, è osservato sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come “per autentica”, o “vera”), sia quando tale firma del difensore sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce»."
http://www.miolegale.it/massima/618-Autentica-firma-mandato-...

--------------------------------------------------
Note added at 3 ore (2011-02-22 19:08:50 GMT)
--------------------------------------------------

Cred că aici este vorba tot despre înfiinţarea unei societăţi şi despre:
"7. Atestarea avocatiala a actelor constitutive
Persoana desemnata prin actul constitutiv sa se ocupe de obtinerea personalitatii juridice a asociatiei (sau
persoanele, daca au fost desemnate mai multe) se va adresa avocatului in prealabil identificat ca favorabil
(ca locatie, orar si... onorar), avand asupra sa actul de identitate si toate exemplarele originale de statut si
act constitutiv semnate de toti fondatorii.
Avocatul redacteaza o "incheiere de atestare" pe care o listeaza pe ultima pagina sau pe o foaie separata la
fiecare exemplar original din actul constitutiv si din statut, si dupa ce delegatul sau delegatii asociatiei
semneaza fiecare exemplar in fata lui, semneaza si avocatul si stampileaza fiecare exemplar din actul
constitutiv si din statut inclusiv "incheierea de atestare" [ a datei, identitatii partii(lor), continutului
actului si semnaturii partii(lor)].
Se plateste onorariul avocatial convenit,iar avocatul da delegatului asociatiei inapoi toate exemplarele de
statut si act constitutiv atestate, mai putin cate un exemplar din fiecare, pe care si-l retine in arhiva
proprie.
Asemanator decurge si procedura de autentificare a acestor acte la un notar public, daca s-a optat pentru
varianta cu notarul, nu cea cu avocatul, desi varianta notariala este de regula mai putin favorabila ca si
costuri...."
http://www.ccn.ro/docs/CCN_Ghid_infiintare_ASOCIATIE_ONG_ian...

--------------------------------------------------
Note added at 3 ore (2011-02-22 19:23:53 GMT)
--------------------------------------------------

"FINANZIARIA DI DIRITTO ROMENO
.....................
Nel diritto romeno vi sono 3 possibilità di fondare una finanziaria:
............
La variante standard deve essere costituita in forma di persona giuridica e più precisamente nella forma della società commerciale per azioni (S.A. = società anonima....
...............
Particolarità per la costituzione della SA.
2. L'atto costitutivo non deve essere redatto in forma autentica (non è necessario il notaio)e quindi è possibile far preparare gli atti da un consulente, risp. avvocato, salvo alcuni documenti che di cui è richiesta l'autentica, risp. la legalizzazione, risp. la traduzione legalizzata o autenticata."
http://www.avvnicolaurbani.ch/index.php/news/3/70/Elementi-d...

ClaudiaDragomir
Italy
Works in field
Native speaker of: Romanian
PRO pts in category: 108
Login to enter a peer comment (or grade)
Return to KudoZ list


Changes made by editors
Sep 18, 2012 - Changes made by Lara Dean:
Created KOG entryKudoZ term » KOG term


KudoZ™ translation help
The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.See also: