Mobile menu

Translation glossary: Czech abbreviations

Creator:
Filter
Showing entries 1-50 of 244
Next »
AAalergická anamnéza - allergy history
Czech to English
AEantiepileptika - antiepileptics, antiepileptic drugs, AEDs
Czech to English
AMAVETAsociace pro mládež, vědu a techniku
Czech to English
AMCAndě›l Media Centrum
Czech to English
AMUAkademie muzických umění­ - Academy of Performing Arts (in Prague)
Czech to English
APAAsociace producentů v audiovizi, Audiovisual Producers' Association
Czech to English
APPE, APEapendektomie - appendectomy
Czech to English
ARKAnesteziologicko-resuscitační klinika, Anaesthesia and Resuscitation Department
Czech to English
ASKartroskopie - arthroscopy
Czech to English
ÚPMDÚstav pro Péči o Matku a Dítě - Institute for the Care of Mother and Child
Czech to English
ATTRAanti TNF-α terapie revmatoidní artritidy [ATTRA - Czech national register for rheumatoid arthritis]
Czech to English
AV ČRAkademie věd ČR
Czech to English
ŽLživnostenský list, trading licence
Czech to English
ČAKČeská advokátní komora, Czech Bar Association
Czech to English
ČBKČeská biskupská konference
Czech to English
ČFKČeská filmová komora, Czech Film Chamber
Czech to English
ČLČeský lékopis, Czech Pharmacopoeia
Czech to English
ČPPČeská podnikatelská pojišťovna
Czech to English
ČSÚČeská statistická úřad, Czech Statistical Office
Czech to English
ČSATČeská společnost pro aterosklerózu - Czech Society for Atherosclerosis
Czech to English
ČSZVČeské sdružení pro značkové výrobky, Czech Association for Branded Products
Czech to English
barvivo erytr. [blood count]MCH, mean corpuscular haemoglobin
Czech to English
BDNběžné dětské nemoci - usual childhood illnesses
Czech to English
bi-cel, bi-celkbilirubin celkový - total bilirubin
Czech to English
BISBezpečnostní informační služba, National Intelligence Agency (internal security service)
Czech to English
BOZPbezpečnost a ochrana zdraví při práci, health and safety (at work)
Czech to English
BPRTwblokáda pravého raménka Tawarova - right bundle branch block, RBBB
Czech to English
CEVKOON, Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhradCentre for Experimental Research into Cardiovascular Disease and Organ Transplantation
Czech to English
CHOPNchronická obstrukční plicní nemoc, chronic obstructive pulmonary disease, COPD
Czech to English
CHSSchronické srdeční selhání - chronic heart failure
Czech to English
CHTchemoterapie - chemotherapy
Czech to English
DAMUDivadelní fakulta AMU, Theatre Faculty, Academy of Performing Arts
Czech to English
dokumentace pro údržbu, maintenance documents
Czech to English
DBdutina břišní
Czech to English
DDŽdolní dutá žila, inferior vena cava
Czech to English
DDCdolní dýchací cesty, dolní cesty dýchací - lower airways
Czech to English
DIDopravní inspektorát, Traffic Inspectorate
Czech to English
DIOPdlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče - long-term intensive nursing care
Czech to English
DiTePe [vaccine]difterie. tetanus. pertuse - diphtheria, tetanus, pertussis; DTP
Czech to English
DKMPdilatační kardiomyopatie - dilated cardiomyopathy
Czech to English
DPFdaò z pøíjmu fyzických osob, personal income tax
Czech to English
DPPdaò z pøíjmu právnických osob, corporate income tax
Czech to English
DS [kidney]dutý systém - renal pelvis and calices, pyelocaliceal system
Czech to English
DSLdolní střední laparotomie - lower midline laparotomy
Czech to English
DUNdešťová usazovací nádrž - rainwater settling tank
Czech to English
ČBÚÈeský báòský úøad, Czech Mining Authority
Czech to English
EDHepidurální hematom - epidural haematoma
Czech to English
EF LKejekční frakce levé komory, left ventricular ejection fraction, LVEF
Czech to English
EF LKSejekční frakce levé komory srdeční - left ventricular ejection fraction, LVEF
Czech to English
ČFTAÈeská filmová a televizní akademie, Czech Film and Television Academy
Czech to English
Next »

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs