Mobile menu

Translation glossary: Czech Medical

Creator:
Filter
Showing entries 1-50 of 96
Next »
abstinenční syndrom, syndrom z odnětíwithdrawal syndrome
Czech to English
ATC skupinaATC group [Anatomical Therapeutic Chemical]
Czech to English
čerstvá mražená plazmafresh frozen plasma, FFP
Czech to English
škrobová tobolkacachet
Czech to English
špatně ovlivnitelná filamentózní keratitidarefractory filamentary keratitis
Czech to English
účinnost značenílabelling efficacy, labelling yield [radiopharmaceuticals]
Czech to English
Český registr dárců kostní dřeněCzech Bone Marrow Donor Registry
Czech to English
bičíkovec poševníTrichomonas vaginalis
Czech to English
boost na lůžko tumoru [radiation therapy]tumour bed boost
Czech to English
borová vodaboric acid solution
Czech to English
Datum rozplnění:[drug labelling: drug trials] Date dispensed:
Czech to English
dětský bezpečnostní uzávěrchild-resistant closure
Czech to English
digitální subtrakční angiografiedigital subtraction angiography, DSA
Czech to English
dispenzární interval [kolonoskopie]surveillance interval
Czech to English
dispenzární kolonoskopiesurveillance colonoscopy
Czech to English
dotíženíafterload
Czech to English
držitel rozhodnutí o registracimarketing authorisation holder
Czech to English
dvojitě matoucí studiedouble-dummy study
Czech to English
eldéenka, LDNlong-stay hospital, long-term care hospital, hospital for terminal illnesses
Czech to English
enterosolventní tvrdá tobolkagastro-resistant capsule, hard
Czech to English
hodnoty krevního obrazublood values
Czech to English
hypersenzitivní myokarditidahypersensitivity myocarditis, HSM
Czech to English
hypestezie, hypestéziehypoaesthesia
Czech to English
hypothalamo-hypofyzo-ovariální osahypothalamic-pituitary-ovarian axis
Czech to English
ileo-pouch-anální anastomózaileal pouch-anal anastomosis
Czech to English
injekční lahvičkavial
Czech to English
kastračně rezistentní karcinom prostatycastration-resistant prostate cancer, CRPC
Czech to English
kit pro přípravu radiofarmakakit for radiopharmaceutical preparation
Czech to English
klíček, klíční kostclavicle, collarbone
Czech to English
konjugovaný estrogenconjugated oestrogen
Czech to English
kostní příhoda [cancer]skeletal-related event, SRE
Czech to English
koxibcoxib, selective inhibitor of COX-2
Czech to English
látka označená techneciemtechnetium-labelled substance, substance labelled with technetium
Czech to English
lineární dávkovač, LDsyringe pump
Czech to English
lopata kyčelní kosti (ala ossis ilii)wing of ilium
Czech to English
medián celkového přežitímedian overall survival
Czech to English
medián přežití bez progresemedian progression-free survival
Czech to English
meta do jater, metastáza do jater, meta ad hepar, meta heparmetastasis to the liver, hepatic metastasis
Czech to English
mikční cystouretrogram/ -fiemicturating cystourethrogram/ –phy, MCU
Czech to English
mimotělní membránová oxygenace, extrakorporální membránová oxygenaceextracorporeal membrane oxygenation, ECMO
Czech to English
miniinvazivní metodyminimally invasive methods
Czech to English
na pracovištích k tomu určenýchin designated clinical settings
Czech to English
natriuretický peptid typu BB-type natriuretic peptide, BNP
Czech to English
nádorové mikroprostředítumour microenvironment
Czech to English
nárazová dávkaloading dose
Czech to English
nutričně náročné [microorganisms: having complex nutritional requirements]fastidious
Czech to English
obalená tabletacoated tablet
Czech to English
onkomarkertumour marker
Czech to English
osmotická zátěž v cirkulacicirculating osmotic load, osmotic load in the circulation
Czech to English
otevřený zářičopen radioactive source
Czech to English
Next »

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs