Mobile menu

Translation glossary: Medycyna

Creator:
Filter
Showing entries 1-50 of 767
Next »
"boil water" noticezalecenie gotowania wody (pitnej)
English to Polish
(specific) learning disabilities / (specific) learning difficulties / (specific) learning differences / (S)LD(specyficzne) trudności w uczeniu się; niezdolność uczenia się
English to Polish
abscessropień
English to Polish
absence seizuresnapady nieświadomości
English to Polish
ACE inhibitorsinhibitory ACE
English to Polish
acellular pertussis vaccine (aP)acelularna/bezkomórkowa szczepionka przeciw krztuścowi
English to Polish
acellular vaccineszczepionka acelularna/bezkomórkowa
English to Polish
acetaminophenparacetamol
English to Polish
acetylcysteineacetylocysteina
English to Polish
acetylsalicylic acidkwas acetylosalicylowy
English to Polish
acquirednabyty
English to Polish
acquired immune deficiency syndrome (AIDS)zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS)
English to Polish
active tuberculosis / active TBaktywna gruźlica
English to Polish
activities of daily life / activities of daily living (ADL)czynności życia codziennego / czynności dnia codziennego
English to Polish
acute appendicitisostre zapalenie wyrostka robaczkowego
English to Polish
acute gastroenteritisostre zapalenie żołądka i jelit
English to Polish
acute obstructive laryngitisostre krupowe zapalenie krtani
English to Polish
acute otitis externa / swimmer's ear / tank earostre zapalenie ucha zewnętrznego
English to Polish
adenoidmigdałek gardłowy / (pot.) trzeci migdał
English to Polish
adenovirusadenowirus
English to Polish
adjunct treatmentleczenie wspomagające
English to Polish
adjunctive treatmentleczenie wspomagające
English to Polish
adrenalineadrenalina
English to Polish
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)Komitet Doradczy do spraw Szczepień
English to Polish
age-dependent diseaseschoroby zależne od wieku
English to Polish
age-related diseaseschoroby związane z wiekiem
English to Polish
airwaydrogi oddechowe
English to Polish
albuterolalbuterol
English to Polish
alertnessczujność
English to Polish
allergistalergolog
English to Polish
almitrinealmitryna
English to Polish
Ambulance Assistantnoszowy
English to Polish
American Academy of Family Physicians (AAFP)Amerykańska Akademia Lekarzy Rodzinnych
English to Polish
American Academy of Orthopedic SurgeonsAmerykańska Akademia Chirurgii Ortopedycznej
English to Polish
American Academy of Pediatrics (AAP)Amerykańska Akademia Pediatrii
English to Polish
American Psychiatric AssociationAmerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne
English to Polish
American Psychoanalytic AssociationAmerykańskie Towarzystwo Psychoanalityczne
English to Polish
amoxicillinamoksycylina
English to Polish
anaphylactic reactionsreakcje anafilaktyczne
English to Polish
anaphylactoid reactionsreakcje anafilaktoidalne / reakcje rzekomoanafilaktyczne
English to Polish
anaphylaxisanafilaksja
English to Polish
angina (choroba górnych dróg oddechowych)streptococcal tonsillitis; bacterial tonsillitis
Polish to English
anti-inflammatory agentsleki przeciwzapalne
English to Polish
anti-inflammatory medicationlek przeciwzapalny
English to Polish
antibioticantybiotyk
English to Polish
antibiotic of the penicillin familyantybiotyk z grupy penicylin
English to Polish
antibodyprzeciwciało
English to Polish
antihistaminelek przeciwhistaminowy
English to Polish
antihistaminesleki przeciwhistaminowe/antyhistaminowe
English to Polish
antiseizure medicationlek przeciwpadaczkowy
English to Polish
Next »

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs