Mobile menu

Translation glossary: Vietnamese Marketing Translation

Creator:
Filter
Showing entries 1-2 of 2
authoritarian behaviorthái độ cửa quyền/hành vi cửa quyền
English to Vietnamese
Niched one-to-one customizationđiều chỉnh/tinh chỉnh phù hợp với từng đối tượng khách hàng
English to Vietnamese

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs