ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

ProZ.com user glossaries » Andrzej Wijas » Finance (UK-PL)

Search this personal glossary

Term or phrase:
Glossary:
Languages:
288 results found. Showing results 1 - 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next   Last
LanguagesTermTranslationGlossary name
Ukrainian to Polishакція akcja Finance (UK-PL)
Ukrainian to Polishпроста акція akcja zwykła Finance (UK-PL)
Ukrainian to Polishакредитив akredytywa Finance (UK-PL)
Ukrainian to Polishпереоцінка aktualizacja wyceny Finance (UK-PL)
Ukrainian to Polishактиви aktywa Finance (UK-PL)
Ukrainian to Polishфінансові активи aktywa finansowe Finance (UK-PL)
Ukrainian to Polishчисті активи aktywa netto Finance (UK-PL)
Ukrainian to Polishнефінансові активи aktywa niefinansowe Finance (UK-PL)
Ukrainian to Polishнематеріальні активи aktywa niematerialne Finance (UK-PL)
Ukrainian to Polishосновні засоби aktywa trwałe Finance (UK-PL)
Ukrainian to Polishвідстрочений податковий актив aktywa z tytułu podatku odroczonego Finance (UK-PL)
Ukrainian to Polishвідстрочений актив з податку aktywa z tytułu podatku odroczonego Finance (UK-PL)
Ukrainian to Polishактивний ринок aktywny rynek Finance (UK-PL)
Ukrainian to Polishамортизація amortyzacja Finance (UK-PL)
Ukrainian to Polishнакопичена амортизація amortyzacja skumulowana Finance (UK-PL)
Ukrainian to Polishсегментний аналіз analiza segmentów Finance (UK-PL)
Ukrainian to Polishбезповоротна фінансова допомога bezzwrotna pomoc finansowa Finance (UK-PL)
Ukrainian to Polishзалишок bilans Finance (UK-PL)
Ukrainian to Polishбаланс bilans Finance (UK-PL)
Ukrainian to Polishзвітна дата dzień sprawozdawczy Finance (UK-PL)
Ukrainian to Polishвхідні дані dane źródłowe Finance (UK-PL)
Ukrainian to Polishвхідні дані dane źródłowe Finance (UK-PL)
Ukrainian to Polishнакопичений дефіцит deficyt skumulowany Finance (UK-PL)
Ukrainian to Polishдепозит depozyt Finance (UK-PL)
Ukrainian to Polishгарантійний депозит depozyt gwarantowany Finance (UK-PL)
Ukrainian to Polishдовгостроковий długoterminowy Finance (UK-PL)
Ukrainian to Polishборговий цінний папір dłużny papier wartościowy Finance (UK-PL)
Ukrainian to Polishдоходи dochody Finance (UK-PL)
Ukrainian to Polishдохід dochód Finance (UK-PL)
Ukrainian to Polishдля подальшого продажу dostępny do sprzedaży Finance (UK-PL)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next   Last
User glossaries

Related resources
KudoZ - Translation term help network

Term search - Search millions of terms and translations

KudoZ Open Glossary - Browse old KudoZ terms

Summary of glossaries
Algebra (PL-RU)  151
Algebra (RU-PL)  151
Construction (EN-PL)  32
Construction (EN-RU)  34
Show all glossaries +