Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Oct 19 '11 pol>eng makroskładniki macronutrients pro closed ok
4 Aug 11 '11 eng>pol Ecosystem goods and services zasoby i funkcje usługowe ekosystemów pro closed ok
4 Mar 11 '11 eng>pol Fritillary butterfly motyl z rodziny rusałkowatych pro closed ok
4 Nov 24 '10 pol>eng zbiorowisko welonowe riparian tall herb fringe communities pro closed ok
4 May 26 '10 eng>pol protogynuos protogynalny pro closed no
- May 14 '10 pol>eng wyprowadzić lęg breed successfully pro closed ok
4 Mar 25 '10 pol>eng poroża u podstawy róż antlers at coronet base pro closed ok
4 Mar 23 '10 pol>eng namnażanie, namnażać się proliferation, proliferate pro closed ok
4 Feb 21 '10 pol>eng błędy średnich errors of the means pro closed ok
- Jan 31 '10 pol>eng spadek lustra wody water table drop pro just_closed no
4 Dec 21 '09 eng>pol blowout niecka deflacyjna pro closed ok
4 Dec 13 '09 pol>eng wody wolnopłynące slow-moving waters pro closed no
- Dec 6 '09 pol>eng ploso basin pro closed no
- Sep 24 '03 eng>pol beads kulki pro open no
4 May 1 '08 pol>eng badane gatunki species under study pro closed no
4 Mar 7 '08 pol>eng miąższy pakiet thick set pro closed no
- May 18 '04 eng>pol Surgical Balloon Dissector chirurgiczny dysektor balonowy pro open no
4 Nov 6 '07 fra>pol sandalore sandalore pro closed no
4 Nov 5 '07 eng>pol loach piskorz pro closed no
4 Sep 29 '07 pol>eng żwir zwałowy morainic gravel pro closed no
4 Aug 1 '07 eng>pol Cardiac Catheterization Laboratory Manager Kierownik pracowni cewnikowania serca pro closed ok
4 Jul 29 '07 pol>eng mady próchnicze humic alluvial soils pro closed ok
4 Jun 27 '07 eng>pol forceps marks ponieważ mogłoby to spowodować pozostawienie w osi widzenia trwałych sladów po kleszczykach. pro closed no
4 Feb 13 '07 eng>pol fossils record zapis kopalny pro closed no
4 Jan 21 '07 pol>eng struktura pierwszorzędowa białka protein primary structure pro closed ok
4 Jan 5 '07 pol>eng okrajkowy fringe pro closed ok
4 Dec 18 '06 pol>eng drób grzebiący gallinaceous poultry pro closed no
4 Dec 17 '06 eng>pol segmented legs odnóża członowane pro closed no
- Dec 17 '06 eng>pol zebra grasshopper prążkowany pasikonik z Australii pro closed no
4 Dec 17 '06 eng>pol triggering the maggot's escape mechanism uruchomienie mechanizmu ucieczkowego czerwia pro closed no
4 Dec 17 '06 eng>pol breeding colours barwy godowe pro closed no
4 Dec 17 '06 eng>pol spiny tailed gecko Strophurus (Diplodactylus) ciliaris pro closed no
4 Oct 19 '06 pol>eng kurzawka puffball pro closed ok
4 Sep 24 '06 pol>eng jezioro rynnowe ribbon lake pro closed ok
- Sep 13 '06 pol>eng bór sosnowy suchy vs świeży pine forest with oaks vs. dry pine forest pro closed ok
4 Sep 1 '06 eng>pol unit of food energy jednostka energii zawarta w żywności pro closed no
- Jul 28 '06 pol>eng kwatera drzew tree site pro closed no
4 Jul 27 '06 pol>eng nurtowy fluvial pro closed no
- Apr 29 '06 eng>pol survival value przeżywalność pro closed ok
- Apr 27 '06 pol>eng warstwy gogolińskie Gogolin strata pro closed no
4 Apr 11 '06 pol>eng zootechnika animal production science pro closed no
3 Jan 24 '06 eng>pol blue-striped snapper Lucjan + nazwa łacińska pro closed ok
- Jan 24 '06 eng>pol red pigfish przedstawiciel rodziny wargaczowatych Bodianus unimaculatus pro open no
4 Jan 15 '06 pol>eng stopnień użytkowania (tu) (meadow) use intensity pro closed no
4 Jan 12 '06 eng>pol chaparral region chaparral pro closed no
4 Jan 11 '06 eng>pol ice plants pryszczyrnicowate pro closed no
4 Jan 5 '06 pol>eng słonecznica bylicówka spotted clover moth pro closed ok
4 Jan 5 '06 pol>eng sko¶niki gelechiid moths pro closed ok
4 Dec 18 '05 pol>eng tys. ind. dm-1 tysi±ce osobników na dm sze¶ć. pro closed no
4 Dec 17 '05 pol>eng mezoregion mesoregion pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last