Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Dec 4 '11 eng>pol AIV butter salt zakwaszacz używany w produkcji masła i kiszonek (AIV) pro closed no
4 Feb 28 '11 eng>pol backstop resource zasoby przyrody niewyczerpywalne pro closed ok
4 Dec 8 '10 pol>eng kuźnia dzięcioła woodpecker’s smithy / anvil / workshop pro closed no
- Oct 15 '10 eng>pol bead polymers polimer perełkowy pro closed ok
4 Sep 6 '10 pol>eng świetlisty thermophilous pro closed ok
4 Jun 29 '10 pol>eng stopień burzenia Effervescence grade pro closed no
4 Mar 9 '10 eng>pol beta weight waga beta pro closed ok
4 Feb 18 '10 pol>eng kiprowanie dumping pro closed no
4 Oct 26 '09 eng>pol Cloud Point temperatura mętnienia pro closed no
4 Jul 19 '09 pol>eng zadajnik bezstopniowy infinitely variable controller pro closed ok
4 Jul 7 '09 eng>pol sling linka pro closed no
3 Mar 8 '09 pol>eng wyleżyska górskie prolonged snow cover pro closed no
4 Feb 25 '09 pol>eng międzywał inter-embankment pro closed no
4 Feb 25 '09 pol>eng kamieńce gravel-bank pro closed no
4 Jan 26 '09 eng>pol hard lithography fotolitografia twarda pro closed ok
- Nov 2 '08 eng>pol leaf spot drobna plamistość liści drzew (pestkowych) pro closed ok
4 Aug 30 '08 pol>eng MODEL OBSZAROWEGO SYSTEMU KONTROLI NIEZAJĘTOŚCI TORÓW area system model for track occupancy detection pro closed ok
- Aug 29 '08 eng>pol now-casting przyporządkowanie / technika przyporządkowania pro closed ok
4 Aug 28 '08 pol>eng mnich monk / outlet box pro closed ok
- Jul 9 '08 eng>pol parliament (of owls) sowi sejm pro closed ok
4 Apr 19 '08 eng>pol White-rot fungi grzyby białej zgnilizny drewna pro closed ok
4 Apr 10 '08 eng>pol gather skupienie pro closed ok
4 Jan 21 '08 pol>eng wyłuszczenie flaking pro closed ok
4 Jan 21 '08 pol>eng wykruszenie chipping pro closed ok
- Dec 7 '07 eng>pol electrostatic gradient natężenie pola elektrycznego pro closed no
- Dec 7 '07 eng>pol earth energy lines linie ziemskiego pola magnetycznego pro closed ok
4 Oct 27 '07 pol>eng rośliny siarkolubne sulphur-loving plants pro closed no
4 Oct 14 '07 eng>pol floor dno pro closed ok
2 Oct 12 '07 eng>pol frag rubber kawałki gumy / pocięta guma / odpady gumowe pro closed no
4 Oct 8 '07 eng>pol water core Szklistość miąższu jabłek pro closed ok
4 Aug 30 '07 pol>eng podbiałka engobe pro closed ok
4 Aug 29 '07 pol>eng kartować chart pro closed no
- Aug 26 '07 pol>eng trzcinowisko reed / reedy area pro closed ok
4 Aug 25 '07 eng>pol taras nadzalewowy alluvial terrace pro closed no
4 Aug 1 '07 eng>pol Interventional Neuro-radiologist neuroradiolog interwencyjny pro closed ok
- Aug 1 '07 eng>pol Aerospace Medicine medycyna lotnicza pro closed ok
4 Jul 18 '07 pol>eng uszczelniacz packer pro closed ok
- Jul 15 '07 eng>pol subcritical water hydrolysis hydroliza wody w stanie podkrytyzcnym pro closed no
4 May 30 '07 eng>pol frontier research badania pionierskie / wyprzedzające / na granicy wiedzy pro closed no
4 Apr 19 '07 pol>eng niespecyfikowana unspecified pro closed no
- Mar 28 '07 pol>eng termin wylotu departure date pro closed no
3 Mar 8 '07 pol>eng śródjezierze inlake pro closed no
4 Mar 1 '07 pol>eng kołczan carrier pro closed no
4 Mar 1 '07 eng>pol millequivalents miliekwiwalent / milirównoważnik pro closed no
3 Feb 27 '07 pol>eng saprobowość saprobility pro closed no
- Feb 25 '07 eng>pol Osmolality vs. Osmolarity osmolowość/ stężenie osmolowe vs. osmolarność pro closed no
4 Jan 30 '07 pol>eng ścieranie się wpływów... area of alternating influences of maritime and continental climate/air masses pro closed ok
4 Jan 22 '07 pol>eng starowanie control pro closed ok
- Jan 7 '07 pol>eng warstwy stropowe superstrata pro closed no
3 Jan 3 '07 pol>eng tyczkowina vs drągowina small polewood stage / stand vs. high pole stand / stage pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last