Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Feb 11 pol>eng uwspółbieżnienie making sth concurrent pro closed no
4 Nov 29 '14 pol>eng kaplica rodowa family chapel pro closed ok
- Nov 26 '14 eng>pol downstream agriculture segment rolnictwa zorientowany na konsumenta pro just_closed no
- Oct 6 '14 pol>eng przebieg czasowy time series pro closed ok
4 Jul 11 '14 pol>eng pojaw appearance pro closed no
- Apr 17 '14 eng>pol clearing przetrzebi(a)ć pro closed ok
- Oct 20 '13 eng>pol debugging (dummy) language (zastępczy) język testowy/uruchomieniowy pro closed ok
4 Oct 19 '13 eng>pol search and duplication check wyszukiwanie i kontrola duplikatów/powielonych zapisów pro closed ok
- Sep 13 '13 eng>pol importance co-efficient współczynnik ważkości pro closed ok
- Feb 26 '13 pol>eng umownie conventionally pro closed ok
- Feb 24 '13 pol>eng realizować zadanie approach a problem pro closed ok
4 Feb 15 '13 eng>pol the reverse is not true czego nie można powiedzieć o pro closed ok
- Jan 31 '13 pol>eng liczba wyznaczona przez the number constituted by pro closed no
4 Jan 26 '13 pol>eng w układzie cyfrowym equipped with a digital system pro closed ok
4 Jan 16 '13 pol>eng dopasowany do matching/matched to pro closed ok
4 Jan 14 '13 eng>pol formant transitions przejścia formantów pro closed ok
4 Jan 14 '13 eng>pol the auditory scaffolding hypothesis hipoteza "rusztowania słuchowego" pro closed ok
4 Jan 14 '13 eng>pol sequential and temporal patterns wzorce/schematy/układy sekwencyjne i czasowe pro closed ok
- Dec 22 '12 eng>pol tale of the tape taśmy prawdy pro closed ok
- Dec 21 '12 eng>pol tendency to experience distress skłonność do (przeżywania) napięć emocjonalnych pro open no
- Dec 8 '12 eng>pol genetically guided blueprint genetycznie wypracowany projekt pro closed ok
4 Nov 9 '12 eng>pol neurochemical messenger service działanie neurochemicznych posłańców pro closed no
4 Oct 25 '12 pol>eng wierzba głowiasta knotted willow pro closed no
4 Oct 24 '12 pol>eng ziarno szkliste vitreous grain/kernels pro closed ok
4 Oct 24 '12 pol>eng praca rozdrobnienia work of grinding pro closed ok
4 Oct 17 '12 pol>eng aktualny there is still an urgent need to pro closed ok
- Sep 28 '12 eng>pol hardwired zaszyty pro closed ok
3 Sep 1 '12 pol>eng czynnik product pro closed no
4 Aug 14 '12 eng>pol Pretreatment/post-treatment czynności wstępne/czynności końcowe pro closed ok
4 Jul 2 '12 eng>pol early form of musical language dźwięki muzyczne jako wczesna forma języka pro closed ok
- Jun 24 '12 pol>eng podatność na rozwój symptomów PTSD susceptibility to develop PTSD symptoms pro open no
2 Jun 9 '12 pol>eng utrwalić make sth lasting pro closed ok
4 Jun 6 '12 pol>eng rozpoznać to identify pro closed ok
4 Jun 6 '12 pol>eng powiązany associated pro closed ok
4 Apr 29 '12 pol>eng samokontrolujący self-checking pro closed ok
- Apr 16 '12 eng>pol application landscape park aplikacji pro just_closed no
4 Apr 1 '12 pol>eng przypłynąć do ...have joined the private (business) sector pro closed ok
4 Mar 30 '12 pol>eng względna trwałość relacji relative duration of relations pro closed ok
4 Mar 18 '12 eng>pol bleaching vs whitening odbarwianie a wybielanie pro closed no
4 Feb 8 '12 eng>pol process route times czas przebiegu procesu pro closed no
4 Feb 6 '12 pol>eng poprocesowy post-process pro closed ok
4 Jan 17 '12 pol>eng przeliczyć recalculate pro closed ok
- Dec 2 '11 eng>pol study link łącze/odsyłacz do opracowania pro just_closed no
- Oct 29 '11 pol>eng zapis representation pro closed ok
4 Oct 14 '11 pol>eng nanieść to superimpose pro closed ok
4 Oct 12 '11 pol>eng współczynnik zgodności coefficient of convergence pro closed ok
4 Oct 2 '11 eng>pol shelf-break załom (stoku) szelfu pro closed ok
4 Aug 11 '11 eng>pol Quality Guidance Model model postrzegania jakości pro closed ok
- Aug 11 '11 eng>pol flavour v. taste wrażenia smakowe - zmysł smaku pro closed ok
4 Jul 31 '11 eng>pol biodiversity hotspot zagrożony obszar o bogatej różnorodności biologicznej pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last