Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Apr 15 pol>eng drugie pochodne second(-order) derivatives pro open no
4 Apr 15 eng>pol growth of the feedstock uprawianie surowców roślinnych pro closed ok
- Apr 15 eng>pol feedstock carbon uptake credit dodatkowy efekt (w postaci) absorpcji (dwutlenku) węgla (z atmosfery) przez rośliny surowcowe pro closed no
- Apr 15 pol>eng obserwacje do konstelacji observations to a constellation pro open no
- Apr 2 pol>eng otoczka (oleosomu) oleosome envelope pro closed ok
- Apr 2 eng>pol large space integrator duży integrator systemów pro open no
4 Mar 27 pol>eng skorygować o odzysk adjust for recovery pro closed ok
4 Mar 26 pol>eng aktywność rate pro closed ok
4 Mar 19 eng>pol moisture as packed wilgotność przy pakowaniu pro closed ok
4 Mar 19 eng>pol Pentamethoxy red czerwień pięciometoksylowa pro closed ok
4 Mar 18 pol>eng wizji mi site visit pro closed ok
- Mar 18 pol>eng pas belt pro closed ok
- Mar 17 pol>eng zainwestować develop pro closed ok
4 Mar 17 pol>eng powierzchnia intensywności zabudowy gross floor area pro closed ok
4 Mar 17 pol>eng cecha wagująca weighting feature pro closed ok
4 Mar 15 pol>eng metody ewolucyjne evolutionary methods pro closed ok
4 Mar 13 eng>pol cuttings and cores zwierciny i rdzenie pro closed ok
4 Mar 10 eng>pol wellbore cellar bodnia odwiertu pro closed ok
- Mar 7 pol>eng rozwiązanie tzw. dobre so-called good solution pro closed ok
- Mar 7 pol>eng preparat płytkowy platelet concentrate pro open no
4 Mar 5 pol>eng wyjście układu system output pro closed ok
4 Feb 25 pol>eng uszlachetniać upgrade pro closed ok
4 Feb 18 pol>eng druki zwarte non-serial (printed) publications pro closed ok
4 Feb 8 eng>pol established crop rośliny wyrośnięte pro closed ok
4 Jan 7 pol>eng survey set survey set pro closed ok
4 Jan 7 pol>eng metoda kierunków stycznych method of tangent directions pro closed ok
4 Jan 7 pol>eng analiza wektorów spadku slope vector analysis pro closed ok
4 Jan 3 pol>eng deformacja vs. odkształcenie deformation vs. malformation pro closed ok
- Dec 30 '13 pol>eng oddział przedszkolny nursery class pro closed ok
4 Dec 27 '13 pol>eng zawierać the bias is inherent in the estimator pro closed ok
4 Dec 22 '13 pol>eng pzrewyższenie elevation difference pro closed ok
4 Dec 22 '13 pol>eng postaci hesjanów Hessian forms pro closed ok
- Dec 18 '13 pol>eng utylizacja neutralisation pro closed ok
4 Dec 18 '13 eng>pol coat sierść pro closed ok
4 Dec 18 '13 eng>pol secondary hairs włosy wtórne pro closed ok
4 Dec 14 '13 pol>eng sekcja czasowa time section pro closed ok
4 Dec 3 '13 eng>pol Reflected light darkfield image obraz w ciemnym polu w świetle odbitym pro closed ok
4 Dec 3 '13 eng>pol over-performance przekroczenie limitu emisji pro closed ok
4 Dec 2 '13 eng>pol aminoalanes aminoalany pro closed ok
4 Dec 2 '13 eng>pol Comparative titration mianowanie porównawcze pro closed ok
4 Nov 27 '13 eng>pol cabinet validation weryfikacja przez porównanie z posiadanymi danymi pro closed ok
- Nov 27 '13 eng>pol research axes linie badań pro closed no
- Nov 19 '13 eng>pol candidate enzyme enzym kandydujący pro open no
4 Nov 15 '13 eng>pol SEQ ID NO. sekwencja o numerze identyfikacyjnym pro closed ok
4 Nov 13 '13 pol>eng upojęciowienie turning into a term pro closed ok
4 Nov 9 '13 eng>pol urge surfing surfowanie po pragnieniu pro closed ok
4 Oct 31 '13 pol>eng sztywny fragment (sieci) rigid fragment pro closed ok
4 Oct 28 '13 pol>eng współczynnik wielomianowego pola deformacji coefficient of the polynomial deformation field pro closed ok
4 Oct 27 '13 eng>pol glyceryl tricaprilocaprate tri(kaprylano-kaprynian) glicerolu pro closed ok
- Oct 27 '13 eng>pol MEK rub test próba odporności na pocieranie ketonem metylowo-etylowym pro open no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last