Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Dec 21 pol>eng w postaci utlenionej i nierozpuszczalnej in the oxidized and insoluble form pro open no
- Dec 21 pol>eng forma kobaltu (II) the cobalt(II) form pro open no
- Dec 19 pol>eng miejska oczyszczalnia ścieków town/city sewage treatment plant pro open no
- Dec 19 pol>eng (OH)20 (OH)20 pro open no
4 Dec 14 pol>eng rozdrobnić comminute pro closed ok
- Dec 10 pol>eng wypromować doktora supervise a doctoral student to successful completion pro closed ok
4 Dec 9 pol>eng dokumentacyjny documentary pro closed ok
- Dec 1 pol>eng konserwator (historic) preservationist pro closed no
- Nov 29 pol>eng zbić hack off pro closed ok
4 Nov 26 eng>pol telluric germs bakterie glebowe pro closed ok
4 Nov 25 pol>eng intron A - intron A – pro closed ok
4 Nov 20 eng>pol tusk brosma pro closed ok
- Nov 19 eng>pol six-day Ci Ci w sześciodniowym materiale/produkcie pro open no
3 Oct 30 eng>pol Liquefon Unit jednostka zwana Liquefon Unit; liquefon pro closed ok
4 Oct 16 eng>pol tarsal contact kontakt (po)przez stopy pro closed ok
- Oct 11 eng>pol lethal challenge kontrola całkowitego zniszczenia (mikroorganizmów/drobnoustrojów) pro open no
4 Oct 7 eng>pol chrome-nickel-boride content zawartość borku chromu i (borku) niklu pro closed ok
- Oct 5 pol>eng fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni fusarium foot and root rot pro open no
- Oct 3 pol>eng kurz vs. pył dust and fines pro closed ok
2 Jun 29 pol>eng analiza wielowariantowa multivariate analysis pro closed ok
4 Jun 17 eng>pol jurisdiction obszar działania pro closed ok
4 Jun 4 eng>pol nonlinear white male mice samce białych myszy niepochodzące z jednej linii (hodowlanej) pro closed ok
4 Jun 3 pol>eng uproszczona mieszanka pełnoporcjowa simplified complete feed mixture pro closed ok
- May 26 eng>pol comparator compound oraz primary observation związek referencyjny pro open no
4 May 10 eng>pol unstructured niestrukturyzowana pro closed ok
4 May 9 eng>pol difference to detect różnica do wykrycia pro closed ok
- May 5 eng>pol long-run equilibrium behaviour zachowanie się punktu równowagi (rynkowej) w długim okresie pro closed ok
- May 3 eng>pol pressure port attachement mocowanie złącza ciśnieniowego pro closed ok
4 Apr 30 eng>pol must generally cultivate more land w typowych przypadkach muszą przeznaczać większy areał (gruntów) pod uprawę pro closed ok
4 Apr 30 eng>pol other countries replace U.S. exports inne kraje kompensują spadek (wolumenu) importu amerykańskiej kukurydzy pro closed ok
4 Apr 30 eng>pol commitment batch seria, której dotyczy zobowiązanie (do) przeprowadzenia badań trwałości (leku) pro closed ok
4 Apr 19 pol>eng poprawienie wektora vector correction pro closed ok
4 Apr 15 pol>eng drugie pochodne second(-order) derivatives pro closed ok
4 Apr 15 eng>pol growth of the feedstock uprawianie surowców roślinnych pro closed ok
- Apr 15 eng>pol feedstock carbon uptake credit dodatkowy efekt (w postaci) absorpcji (dwutlenku) węgla (z atmosfery) przez rośliny surowcowe pro closed no
4 Apr 15 pol>eng obserwacje do konstelacji observations to a constellation pro closed ok
- Apr 2 pol>eng otoczka (oleosomu) oleosome envelope pro closed ok
4 Mar 27 pol>eng skorygować o odzysk adjust for recovery pro closed ok
4 Mar 26 pol>eng aktywność rate pro closed ok
4 Mar 19 eng>pol moisture as packed wilgotność przy pakowaniu pro closed ok
4 Mar 19 eng>pol Pentamethoxy red czerwień pięciometoksylowa pro closed ok
4 Mar 18 pol>eng wizji mi site visit pro closed ok
- Mar 18 pol>eng pas belt pro closed ok
- Mar 17 pol>eng zainwestować develop pro closed ok
4 Mar 17 pol>eng powierzchnia intensywności zabudowy gross floor area pro closed ok
4 Mar 17 pol>eng cecha wagująca weighting feature pro closed ok
4 Mar 15 pol>eng metody ewolucyjne evolutionary methods pro closed ok
4 Mar 13 eng>pol cuttings and cores zwierciny i rdzenie pro closed ok
4 Mar 10 eng>pol wellbore cellar bodnia odwiertu pro closed ok
- Mar 7 pol>eng rozwiązanie tzw. dobre so-called good solution pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last